0 projects

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Norut Narvik

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sikre og effektive STS operasjoner i farvann med arktisk klima

I det isfrie farvannet utenfor Finnmarkskysten foregår det nå Skip til skip (STS) omlastninger av petroleumsprodukter (gasskondensat og nafta) utenfor Honningsvåg. Det foreligger i dag planer om omlastning av råolje i samme område. STS operasjonene blir u tført i årstiden da isforholdene i nordve...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Nordland - Nordlánnda

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

Method for digitalization, information storage and systematisation and rehabilitation methods for historical Buildings and Structures.

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Nordland - Nordlánnda

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Injection of Oil-swellable Absorbent Polymers into oil-well perforations

This preparatory project (Forprosjekt) aim to evalute and specify a potential new technology to increase the production rate of oil production wells. The work will form a basis for defining a main project applicable for the PETROMAKS programme. This poten tial new technique and product will contr...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2006

Location: Nordland - Nordlánnda

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

The behavior of Concrete Structures under extreme conditions with regards to climate, changes in climate, eartquakes and fires.

This preparatory project (Forprosjekt) aim to evalute and specify a main project under the title of 'Concrete Structures under extreme conditions'. The work will form a basis for a main project applicable for the PETROMAKS programme. The key project inn ovation concept is to develope, evaluate ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2006

Location: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Norut Teknologi AS - Infrastrukturmidler 2005 - FORNY

Norut Teknologi vil i FORNY-arbeidet samarbeide med søsterinstituttene Fiskeriforskning og Norut Informasjonsteknologi. Samordning av prosjektene vil skje i regi av Norut Gruppen. Prosjektet skal bidra til økt kommersialisering av forskningsbaserte idee r med utgangspunkt i forskningen som utfø...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler v/ Norut Teknologi

Prosjektet skal bidra til øket kommersialisering av forskningsbaserte idéer med utgangspunkt i forskningen som utføres ved Norut Teknologi. For å oppnå dette skal det legges til rette for og stimuleres til øket tilfang av kommersialiseringsbare FoU-result ater.

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Nordland - Nordlánnda