0 projects

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Impact of Molecular Point-of-Care Testing on Improved Diagnosis, Treatment and Management of CAP in NORWAY: a pragmatic RCT

Lungebetennelse ervervet utenfor sykehus er en alvorlig sykdom, og derfor behandles pasienter med samfunnservervet lungebetennelse (CAP) raskt med antibiotika etter diagnose. Siden behandlende lege ikke vet hvilken mikrobe pasienten er smittet med, får de dårligste pasienter først et bredspektret...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2019-2026

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Research Center for Developmental Processes and Gradients in Mental Health - PROMENTA

Forskningssenteret PROMENTA har som overordnet mål å generere kunnskap om årsaker, prosesser og gradienter i psykisk helse, rusbruk og livskvalitet. Mer spesifikt studerer vi disse spørsmålene: 1) Hvilke prosesser hindrer og fremmer psykisk helse og livskvalitet? 2) Hvordan oppstår sosiale og g...

Awarded: NOK 50.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Oslo

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Fighting antimicrobial resistant infections by high-throughput discovery of biofilm-disrupting agents and mechanisms

Antimikrobiell resistens (AMR) er eit aukande problem omkring i verda. Stadig fleire infeksjonar er vanskelege å behandle på grunn av bakteriar som er resistente mot antibiotika. Særleg vanskelege er infeksjonar som er forårsaka av bakteriar som veks i biofilmer. Dette er fordi biofilmen gir bakt...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Healthy choices and the social gradient

Prosjektet fikk i 2022 innvilget forlengelse til utgangen av 2026. Tidligere leder, I. Njølstad, har gått av med pensjon, og S. Grimsgaard er ny leder fra 1. september (WP1). Aktivitet langs prosjektets 4 hovedakser har tatt seg opp siden gjenåpning etter COVID-pandemien. 1. Tilgang til helsedat...

Awarded: NOK 50.2 mill.

Project Period: 2019-2026

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mikrobiell produksjon av terapeutiske antistoffragmenter

Hensikten med prosjektet er å løse utfordringer knyttet til bruk av bakterien Escherichia coli for produksjon av terapeutiske proteiner basert på antistoff-fragmenter. Dette er en gruppe proteiner som har et stort potensial for bruk innen behandling av en rekke sykdommer som for eksempel ulike ty...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Method for measuring biological age

Aldring er den viktigste risikofaktoren for mange kroniske sykdommer og død. Typiske aldersrelaterte sykdommer er kreft, hjerteinfarkt, hjerneslag og demens. Felles for aldersrelaterte sykdommer er at vi får dem sent i livet, og det er en gåte hvordan aldringsprosessen gjør at vi blir utsatt for ...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

International Conference on Advanced Materials for Clean Energy and Health Applications

The growing world population and the environmental challenges demand more focus on clean energy and health technologies. Advanced nanomaterials have paved the way for innovation and new applications in sectors. We, HVL and our research partners UiB, UoA, UiO, UoJ (Sri Lanka), UoP (Sri Lanka), CIT...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of a new production process for a last resort antibiotic

Prosjektet er et samarbeid mellom Xellia Pharmaceuticals AS, og SINTEF med Leiden Universitet som underleverandør . Målet er å etablere en produksjonsprosess for et antibiotikum med mange forbedrede egenskaper som bl.a engangsdosering, høyere antimikobiell aktivitet og aktivitet mot enkelte gr...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AXL as a therapeutic target in fibrosis; biology and biomarkers

Fibrose, økt bindevevsmengde i et vev eller organ, er en viktig årsak til sykdom og død over hele verden. Det er derfor et betydelig behov for nye behandlingsformer som kan forhindre fibrose. Bioteknologifirmaet BerGenBio ASA utvikler nye hemmere av AXL/EMT signalveien, en mekanisme som ikke bare...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Wound dressing with soluble beta-glucan

Biotec BetaGlucans AS har utviklet en løselig versjon av beta-glukan (SBG) som er en aktiv farmasøytisk ingrediens brukt i sårproduktet Woulgan Gel®. SBG er en biopolymer fra gjær som har vist seg å stimulere immunceller og særlig fagocyttiske celler som er sentrale både i infeksjonsforsvar og ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

- Nye innovasjoner og bedrifter fra hjerneforskning

Nansen Neuroscience Network ble opprettet i 2010 på initiativ fra to av våre fremste akademiske institusjoner, Universitetet i Oslo og NTNU. Foreningen ble stiftet av 23 medlemmer den 11. mai 2010. Nettverket er organisert som en non-profit uavhengig medlemsforening, registrert med vedtekter i Fo...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Longitudinal tracking and functional dissection of the cortical head direction network in a mouse model of Alzheimers disease

Alzheimers sykdom rammer millioner av mennesker over hele verden. Etter hvert som den globale befolkningen blir eldre, vil den legge en økende byrde på pasienter, familier og helsevesen. Over tiår med forskning har vi identifisert proteiner, som amyloid-beta og tau, som avleires i det syke hjerne...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Oslo Life Science Conference 2019

Oslo Life Science Conference er en møteplass for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsvirksomhet og politikk innen livsvitenskap. Konferansen arrangeres i samarbeid med LMI, OUS, NMBU, Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech, Senter for økologisk og evolusjonær synte...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Martinotti cells: from subcellular properties to behavior

Dette prosjektet forsøker å besvare et gammelt spørsmål i nevrovitenskapen: hvordan kan nervecellenes aktivitet inne i hjernen skape meningsfylt adferd? Korteks, også kalt hjernebarken, er hos pattedyr en viktig medspiller i sensoriske og motoriske funksjoner. Mens sensoriske funksjoner gir oss e...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Non-invasive electrical stimulation as a means for preserving vision

å verdensbasis er omtrent 40 millioner blinde. Sykdommer som rammer bakre del av øyet, netthinnen, er krevende. Det er denne formen for blindhet som er dominerende globalt og inkluderer grønn stær, som gir synsnerveskade, og aldersrelatert makuladegenerasjon, hvor sentralsynet gradvis svekkes. ...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Structure-Function Studies and Inhibitor Discovery Targeting the Proton-Gated Urea Channel and the Cytoplasmic Urease from H. Pylori

Helicobacter pylori-infeksjon i magens slimhinner er fortsatt et verdensomspennende problem og kan resultere i både magesår og magekreft. Uten aktive inngrep vil minst 20 % av befolkningen i utviklede land fortsette å bli smittet av dette gastriske patogenet. Utryddelse av denne organismen vil ku...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Kreftforeningen

Langsiktig grunnleggende kreftforskning

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The regulatory role of genetic risk factors for autoimmune diseases on thymic antigen-presenting cells and self-tolerance

Autoimmune sykdommer rammer ca 5% av befolkningen og er forårsaket av et immunologisk angrep mot kroppens eget vev. Flere hundre genetiske varianter er kjent for å disponere for autoimmune sykdommer, men deres biologiske effekt er i stor grad ukjent. Lokalisasjonen i genomet viser at risiko er fo...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Optimization of novel CSF1R inhibitors - New drugs for osteoporosis

I løpet av prosjektetperioden har det blitt fremstilt og karakterisert mer enn nye 350 molekyler tenkt som hemmere mot reseptor-enzymet CSF1R. En vellykket hemming av denne reseptoren vil blant annet kunne ha en effekt i pasienter med benskjørhet. Effekten av alle fremstilte molekyler ble testet...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NANO-ONCOLOGY: Nanotechnology and Nanomaterials in Combating Cancer

Oslo Cancer Cluster (OCC) would like to present a meeting focusing on Nanotechnology and its impact on Cancer. To achieve this, OCC would invite members of the industry working within nanotechnology and cancer research to give presentations and join topical discussions about how advances in techn...

Awarded: NOK 36,127

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

E-INFRA 2018 - a national e-infrastructure for science

Søkeren til denne INFRASTRUKTUR-utlysningen er Sigma2 AS. Sigma2 har det strategiske og operasjonelle ansvaret for den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap og lagring av vitenskapelige data i Norge. Sigma2 tilbyr tjenester innen tungregning (HPC ? High Performance Computing...

Awarded: NOK 337.6 mill.

Project Period: 2018-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Conference: "5th Genome Maintenance Meeting / 3rd Turning the Tide of Antimicrobial resistance meeting" (GMM5/TTA3)

In this joint conference "5th Genome Maintenance Meeting” / 3rd Turning the Tide of Antimicrobial resistance (AMR) meeting" (GMM5/TTA3), we will focus on genome dynamics, AMR and new drug design. The GMM5 / TTA3 meeting will highlight recent progress in the understanding of how DNA transfer pathw...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

N-terminal acetylation of peptide hormones as a key metabolic switch

Metabolske sykdommer som fedme regnes som et stort helseproblem. Proopiomelanocortin (POMC)-deriverte peptidhormoner alfa-melanocyttstimulerende hormon (a-MSH), beta-endorfin (ß-END) og adrenokortikotropt hormon (ACTH) regulerer appetitt, stoffskifte, stress, seksualitet og smerte. Aktiviteten ti...

Awarded: NOK 0.99 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Enterococcal RseP as a target for new diagnostics and antibiotics

Vancomycin-resistente enterokokker (VRE) er involvert i diverse infeksjoner hos mennesker, og behandlingen av disse infeksjonene er blitt utfordrende ved senere tid fordi bakteriene har blitt motstand-dyktige mot de fleste antibiotika. Vi har nylig oppdaget et antimikrobielt peptid/bakteriosin so...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Novel therapy for treatment-resistant hypertension

Behandlingsresistent hypertensjon (RHT) er et økende problem og kan være årsak til for tidlig sykelighet og død. RHT er definert som høyt blodtrykk til tross for at pasienten bruker tre ulike legemiddelgrupper mot høyt blodtrykk. Prevalensen fortsetter å øke. Utvikling av et nytt legemiddel som k...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Tumor-macrophage Interactions - The Promised Land for Identifying Novel Anti-cancer Targets

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner i Norge, med mer enn 3000 nye diagnoser i 2020. Dødeligheten er hovedsakelig et resultat av spredning av kreftceller og videre dannelse av svulster i nye organer. Selv om mange pasienter har effekt av de tilgjengelige kreftmedisinene per i dag...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

From synapses to symptoms in maternal mental health during pregnancy and postpartum

Svangerskapet er blant de mest dynamiske og spennende periodene i livet, og innebærer en rekke psykologiske og kroppslige forandringer, som for eksempel regulering av immunsystemet, endringer i hvordan genene uttrykkes i kroppen, og forandringer i hjernens struktur og funksjon. Nyere forskning ...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Patient-Centric Engineering in Rehabilitation (PACER)

Gangfunksjonen og balanse hos mennesker er et komplisert tema og bevegelse for pasienter med protese er ganske utfordrende. I dette prosjektet har vi vært opptatt av å undersøke fysiologiske endringer og spesielt hjernebarkensaktiviteter hos pasienter med nedsatt gangfunksjon. Prosjektet ble delt...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Optical dissection of a cortical head direction circuit

Hvordan kan komplekse kognitive funksjoner, slik som tenking, hukommelse og problemløsning, oppstå ut av hjernes nervenettverk? For å forstå dette må vi først forstå enklere kognitive funksjoner og nervebaner. En grunnleggende kognitiv funksjon som ofte blir tatt for gitt er retningssansen. Lukke...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra The Dow Chemical Company til grunnleggende langsikitg forskning ved ernæringsvitenskap

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo