0 projects

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Gender Equality, Peace and Security in Nepal and Myanmar (WOMENsPEACE)

Dette prosjektet ser på kjønnsdimensjonen i prosessen for avvæpning, demobilisering og reintegrering av geriljasoldatar i Nepal, og på kjønnsdimensjonen ved fredsprosessen i Myanmar. I tillegg fokuserer prosjektet på konsekvensane av desse prosessesane for likestilling mellom kvinner og menn i et...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Signalling via reversible phosphorylation in organelles

Peroksisomer, organeller (cirka 0,1 til 1,0 µm i diameter), som finnes i dyr- og planteceller, er involvert i fettsyre beta-oksidasjon, biosyntese av membranfosfolipider, metabolisme av reaktive oksygenforbindelser, fotorespirasjon, og stress resistens. I planter, gjær og sopp har peroksisomer en...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

TRAUM: Transforming Author Museums

Vi tenkjer ofte på forfattarmuseum som stader for gamaldags hylling av nasjonale heltar, eller berre for fans. Ein finn ofte musea i det som ein gong var ein heim og freistar å formidle ein spesiell aura kring staden og forfattarens tidlegare eigedelar. Fortel dei oss eigentleg noko om verket til...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Digital Infrastructure for corpus work in research and education - A model approach

The project will create an infrastructure that uses the Leipzig Corpora Collection (LCC) and the NTNU tool TypeCraft (TC) to create selected datasets that can be used for graduate studies and research. In phase one of the project we focus on German Studies, a field that is threatened in its exist...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Inter-comparison of NorESM and NEMO in idealized and coupled simulations

Climate modeling is the only tool to forecast future climate change. However, there is always significant spread and biases between different climate models with respect to various measures such as Atlantic meridional overturning strength, sea surface temperature. These differences are most of th...

Awarded: NOK 97,999

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

KINA-Kina-programmet

Spesialist fra Kina: Ventilation and Airflow Pattern Effects on VOC Distributions in Indoor Environment

The indoor environment is susceptible to contaminants and usually more polluted than outdoor air due to indoor sources such as humans, building materials, consumer products, indoor activities, and so on. It is widely reported that indoor pollution can adversely affect human health, comfort and p...

Awarded: NOK 44,973

Project Period: 2016-2016

Location: Ukjent Fylke

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Clinical utility and genetics of neuronal intra-individual variability in severe mental illness: A Norwegian-German collaboration

Mental disorders are among the largest contributors to years lived with disability and schizophrenia (SZ) and bipolar disorder (BD) are among the most debilitating mental disorders. Despite immense recent research efforts, severe mental illness remains practically unchanged with respect to both p...

Awarded: NOK 70,102

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

MONEY TALKS: Gendered Electoral Financing in Democratic and Democratizing States

Dette prosjektet om politisk rekrutering studerer effekten av tiltak som bruker finansieringsmekanismer for å fremme kjønnsbalanse i politikken. Høye utgifter knyttet til å bli valgt som representant i en nasjonalforsamling er et hinder for kjønnsbalansen i politikken. I en rekke land i verden ha...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

New Afghan Men? Marriage, Masculinities and Sexual Politics in Contemporary Afghanistan (AFMEN)

Siden 2001 har afghanske kvinners rettigheter og likestilling vært et sentralt tema både i Afghanistan og globalt. Mye av fokuset har midlertid vært på kvinners erfaringer, med lite oppmerksomhet rettet mot hvordan idealer om mannlighet påvirker både menn og kvinner. Eldre forsking, produsert før...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Materials research for chromogenic device applications

In the modern world, around 40% of all energy is consumed in buildings. The energy needs tend to increase together with the standards of living and can thus be expected to further increase in the future. Smart windows that adjust the light transmission have the potential to combat this trend. By ...

Awarded: NOK 65,000

Project Period: 2016-2016

Location: Akershus

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Norwegian Tuning in to Kids: Adaptation, piloting and dissemination of a parenting program assisting children's transition to primary school

The transition to school is a highly stressful and emotionally challenging event for many children and their families. Preschool children who fail to understand and regulate their emotions are more likely to have difficulties during this transition, and are at greater risk for mental health probl...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Competing discourses impacting girls and womens rights: Fertility control and safe abortion in Ethiopia, Tanzania and Zambia

Prosjektet har undersøkt retningslinjer, diskurser og praksis knyttet til fertilitetskontroll og abort blant ungdom i Etiopia, Tanzania og Zambia. Som dypt forankret i religiøse og sosiokulturelle normer om seksualitet, reproduksjon og kjønnsrelasjoner, er fertilitetskontroll og abort kontrover...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

TELMA - Felles telemedisinsk løsning Agder (Videreføring av prosjektnr. 227131)

Prosjektet Felles Telemedisinsk løsning Agder (TELMA) bygger på erfaringene gjort i EU-studien United4Health (U4H) og NFR Verdikt prosjektet Collaborative Point-of-Care Services Agder. TELMA var et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Kristiansand, Farsund og Arendal, Sørlandet Sykehus, Universite...

Awarded: NOK 15.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Agder

KLIMAFORSK-Stort program klima

Quantifying community resilience to natural hazards in Norway

The PhD project presented here is part of the ongoing research project 'Climate change and natural hazards: the geography of community resilience in Norway (ClimRes)' funded by the Research Council of Norway through grant number 235490 E10. The overall aim of ClimRes is to identify the role of c...

Awarded: NOK 53,999

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRISAM2-FRIPRO forskerprosjekt, samfunnsvitenskap

Development Aid, Effectiveness, and Inequalities in Post-Conflict Societies

Dette prosjektet har sett på sammenhenger mellom konflikt, utvikling, bistand og ulikhet. Prosjektet har fokusert på land i Afrika sør for Sahara, og har benyttet både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. For det første har vi sett på hvordan bistand påvirker utvikling, og hvordan d...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Phase II Trial to Evaluate Prevention of Infection with Mycobacterium tuberculosis of H56:IC31, a novel TB vaccine, in Tanzanian Adolescents

Dette forskningssamarbeidet har bakgrunn fra tidligere GLOBVAC-finansierte prosjekter med relevans for utvikling av vaksiner mot tuberkulose (TB). Partnere hadde søkt å gjennomføre en fase II vaksine-studie med en ledende vaksine-kandidat, H56:IC31 (SSI), i en ungdoms-kohort i høyendemiske land (...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Assessing the feasibility of the Learning Healthcare System toolbox

Primærlege, sykehus og hjemmetjeneste er ofte deltagere i samme pasientforløp. Hvert steg i slike forløp genererer informasjon som er viktig for videre behandling av pasienten. Deling av denne informasjonen er imidlertid ofte begrenset til et spesifikt sett av dokumenter, som henvising, utskrivni...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Norwegian Research School in Infection Biology and Antimicrobials (IBA)

Infeksjonssykdomme rangerer blant de viktigste årsakene til dødelighet og sykelighet over hele verden. Gjennom tverrfaglig forskningsinnsats, der man kombinerer ulike strategier for å fokusere på både mikroben og verten, kan en oppnå bedre kunnskap om infeksjonssykdommer for å forebygge og kontro...

Awarded: NOK 19.8 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

The Norwegian Research School for Research and Development of Municipal Health and Care.

Den nasjonale forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, MUNI-HEALTH-CARE, ble etablert på bakgrunn av behovet for å bygge opp forskerkompetanse rettet mot den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Et hovedmål har vært å styrke både utdanningen, forskningen og innovasjonen i ko...

Awarded: NOK 23.0 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

DynAdapt

Nowadays, software systems are leveraging upon an aggregation of dedicated solutions, which leads to the design of large scale, distributed, dynamic systems. The need to evolve and update such systems after delivery is often inevitable, for example, due to changes in the requirements, maintenance...

Awarded: NOK 41,168

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Humanitarian Logistics Performance

This Aurora application will focus on Humanitarian Logistics. Answering to the calls for more multi-disciplinary and empirically grounded research, the research centres at CIEM and in Albi bring together their individual competences to build up a collaboration dedicated to Humanitarian Logistcs t...

Awarded: NOK 48,050

Project Period: 2016-2016

Location: Agder

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Hydraulic fracturing within source rocks for fluids in sedimentary basins

In several systems in the Earths crust, fluids are self-produced inside a rock (dehydration of sediments in the subduction channel, migration of hydrocarbon from a source rock) and escape by creating their own paths. This is a process of reaction-induced fracturing. Primary migration i.e. the tra...

Awarded: NOK 28,188

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Homogeneous geometry in low dimension: constructions and classifications

The Project aims to unite forces of the Norwegian and German research groups and to focus on several important research problems of common interest described below. 1. Classification of homogeneous strictly nearly pseudo-Kahler spaces in 6 dimensions. Both groups have an active interest in this...

Awarded: NOK 63,650

Project Period: 2016-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Exercise and Metabolism in Diabetes

The main goal of this German-Norwegian interaction on "Exercise and Metabolism in Diabetes" is to establish a long term collaboration related to the role of skeletal muscle in onset and progression of T2D. This research will increase knowledge and understanding of the disease, improve training an...

Awarded: NOK 56,757

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

On-the-fly Real-Time Capturing and Streaming Dynamic 3D Objects

Technical advancements have allowed us to experience space in the way that the controller on the recording side allows us. However, for many applications, it is desirable that the observer retains control of its view's spatial location. In ORCAD3, we aim at combining our existing expertise to al...

Awarded: NOK 21,111

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Novel magnesium-based materials for energy storage

The project MAGSTORE aimed at strengthening a collaboration between the University of Bordeaux and Institute for Energy Technology in energy storage. This goal will be achieved by educating young researchers, particularly by establishing a common PhD project. The project teams benefit from con...

Awarded: NOK 45,000

Project Period: 2016-2017

Location: Akershus

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Structural studies of a plastid phosphate transporter from Toxoplasma gondii

Plastids are plant-specific cell organelles, which perform many specialized and essential functions. Interestingly, plastids called apicoplasts were also found in Apicomplexa, a large group of parasites causing severe diseases like malaria (Plasmodium) or toxoplasmosis (Toxoplasma), providing evi...

Awarded: NOK 35,950

Project Period: 2016-2016

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Evolution and functional adaptation of parasitic plants (EFAPP)

Parasitism represents the most extreme interaction between plants. Despite our general understanding of how parasitism and the loss of photosynthesis affect autotrophy-related genes, we know nothing about the nuclear-encoded factors that are involved or affected by the transition to an obligate p...

Awarded: NOK 64,084

Project Period: 2016-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Nonlinear variability and regime shifts in Late Holocene climate

The proposed project will focus on the late Holocene climate variability in the multiproxy, observational and model data from the three specific regions where past climate variability has most likely exhibited complex signatures. These signatures have not yet been fully disentangled and explained...

Awarded: NOK 81,981

Project Period: 2016-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Language and Communication in Multilingual Speakers with Dementia in Norway

I løpet av de kommende årene vil demens utgjøre en av de største utfordringene for det norske helsevesenet og ha store konsekvenser for individer, deres familie og samfunnet som helhet. Hovedmålet med dette prosjektet er å fremskaffe kunnskap om hvordan språk og kommunikasjon påvirkes av demens h...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo