2,047 projects

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

China: Study of CO2 storage in gas hydrates in oceanic sediments

Gas hydrates, also known as clathrate hydrates, are solid crystalline of hydrogen-bonding water network encapsulating gas molecules which usually are hydrophobic natural gas, especially CH4 and CO2 within cages created by the water lattice. The big challe nge is to understand the possibility to e...

Awarded: NOK 72,780

Project Period: 2011-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

China: Sino-Norwegian network on applied research on CO2 storage

The project shall establish a bi-national network of expertise in the storage aspects of the CCS chain. Within the scope of the project, the network aims to identify gaps that delay an industrial implementation of CO2 storage in China and Norway. Possible R&D actions to close these gaps shall be...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

China: Novel ideas and materials for next generation solar cells via Norwegian-Chinese collaboration

We suggest building a collaborative NextG network exploring novel, so called 3rd generation solar cell ideas and materials calling for contributions from leading Norwegian and Chinese scientists in the field. Such network is expected to enhance the intern ational impact of the research conducted ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

China: Sino-Norwegian network of excellence on applied research on CO2 capture techiques and concepts

Two thematic workshops shall be organised; One in Hangzhou, China, in the outset, and one in Trondheim, Norway. The aim is to facilitate communication and breaking ideas. The latter workshop will be planned adjacent to an international conference on CCS - notably the TCCS-6 in Trondheim (by mid ...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

China: Joint Research Centre (JRC) on Renewable and New Energy' between Tsinghua University (THU) and NTNU

The JRC Agreement is a result of a long term development which started in 2004. The close cooperation we have enjoyed with Innovation Norway and the Research Council of Norway (supported by BILAT projects) culminated with this Draft JRC Agreement settled during NTNUs Rector Delegation to China 2...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

China: Joint Research Centre (JRC) in Sustainable Energy' between Shanghai Jiao Tong University (SJTU) and NTNU

The JRC Agreement is a result of a long term development which started in 2004. The close cooperation we have enjoyed with Innovation Norway and the Research Council of Norway (supported by BILAT projects) culminated with this JRC Agreement signed during NTNUs Rector Delegation to China on May 2...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET Bellonas deltakelse i European Biofuels Technology Platform samt opprettelse/drift av sekretariatet for Joint Task Force Bio-CCS

Det søkes om støtte til Bellonas deltakelse i EUs biobrenselplattform EBTP og tilhørende fora. Bellona er representert i EBTPs styre, samt i fire av plattformens fem arbeidsgrupper. Gruppene dekker hele verdikjeden fra tilgang og utvikling av biomasse, vi a konvertering og sluttbruk, til markedsu...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Oxycare - Treatment for Bacteria Infected Wounds

...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET: IFEs deltakelse i EU fora relatert til EUs SET plan

Aktiviteter på H2 lagring 1)EU fora IFE søker å delta Research grouping N.ERGHY FCH JU (Fuel Cell and Joint Undertaking) 2)Formål med deltakelse Målsetning er å informere FCH JU hvilket fag området er viktig og som skulle bli inkludert i arbeidsprogram met. Aktiviteter på Dyp Geotermisk En...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Verification of magnetic separation using super-strong magnet devices

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET: Deltagelse i teknologiplattformene "Renewable Heating and Cooling" og "Biofuels"

Dette prosjektet vil søke å etablere Norge som en aktiv aktør innen de to teknologiplattformene, European Biofuels Technology Platform og Europen Technology Platform - Renewable Heating and Cooling. Vi ønsker å aktivt gå inn i disse plattformene og ta pos isjoner som vil gjøre Norge i stand til å...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2010-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET: Norsk deltagelse i EERA ExCo under SET Planen og opprettelse/drift av en norsk EERA skyggegruppe

Prosjektet vil gjennom aktiv deltagelse i EERA ExCo søke å sette norske forskningsinstitutt i en posisjon hvor de kan være med utforme rammer og modell for den kommende Joint Programming (JP) - i denne sammenheng direkte rettet mot SET Planens måloppnåels e. Samtidig skal posisjonen brukes til pr...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

An automatic sampler for organic micropollutants in marine and surface waters

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

ScaleM - SCALable and rEliable fabric Manager

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Ukjent Fylke

FORNY20-FORNY2020

Cleaner Drinking Water Through Optimized Usage of Chemicals - Extra gas

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

New lead compound for tuberculosis treatment

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

Networking/dissemination of measures for control of onsite wastewater treatment and water pollution in Norway, England, Portugal and Poland

Norwegian and Polish experiences in management of decentralised wastewater treatment with particular focus on water protection and pollution control have been utilised in a joint project funding by the EEA/Norwegian Financial Mechanisms (Project PL0271: I nnovative solutions for wastewater manage...

Awarded: NOK 84,999

Project Period: 2010-2011

Location: Viken

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

Risk, Insurance, Security and Responsibility

Our extension project proposal emerges primarily from our August 2009 project seminar about societal risk and security in an insurance and re-insurance perspective, and suggests four separate (but interdependent) initiatives: a seminar for contributors to a special issue of the Journal of Busine...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Composite Buoyancy

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Spinning Chips. Fremtidens plattform for Point of Use bioanalyser

...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET: Participation in activities related to the EU SET-plan (Marine Energies)

The planned activities include particpation in the EU-forums EERA, Marine Energy, plus dissemination and coordination with Norwegian entities. The latter include dialogue with the Research Council of Norway, research and industry entities, and other stake holders (e.g. NTNU, CeSos) via electronic...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2010-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET: Norsk deltakelse i EUs Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking - Ansvarlig for Transport i Styret for Forskningsforeningen N.ERGHY

EUs storsatsing innen Hydrogen og Brenselceller, på totalt 1 milliard Euro fra 2008 til 2013, representerer et betydelig potensial for norske FoU-miljøer og industri innen området. Allerede etter 2 utlysninger (2008 og 2009) er norske FoU-institusjoner en gasjert i 6 prosjekter. De tre offisiell...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET: Deltagelse i EERA Biofuels og opprettelse av en egen gruppe innenfor stasjonær bioenergi

Dette prosjektet vil søke å etablere Norge som en aktiv aktør innen EERA Biofuels samt etablere en ny gruppe innen stasjonær bioenergi (kraft og varme). Norge er i dag representert i EERA Biofuels gjennom Sjefsforsker Lars Sørum ved SINTEF Energi AS. Vi h ar i dag tatt ansvar for gassifiseringsak...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET: Participation in EERA Joint Programme Smart Grids

The planned activities in the project include participation in EERA JP Smart Grids and disseminiaton of information from this forum to the Norwegian Smarg Grids community including the RCN. The centre Smart Grid Norway, which is under establishment will b e an arena for this dissemination. Among...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

System biology of microorganisms: Enterococcus faecalis and Lactobacillus plantarum

SysMO-LAB2 aims to extend and further develop comparative systems biology approaches to understand similarities and differences in fermentation behaviour of four Lactic Acid Bacteria (LAB). Lactococcus lactis, used in dairy food applications; Enterococcus faecalis, a major (fecal) contaminant in...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

GSAR SUS - Proof of Concept Application

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

Noise Recording Tool

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KickRisk - Risk-based operational planning with focus on well specific kick and blowout risk

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

ARTSim - modular tracer simulation

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Verifikasjon av teknologi for industraliserings av WLAN på SIM kort

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage