0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Hybrid Deep Learning Cellular Automata Reservoir

DeepCA-prosjektet tar sikte på å undersøke en ny kunstig intelligensmetode som får inspirasjon fra naturen, og spesielt cellesystemer. Dette gjør det mulig å koble nettverk av biologiske nevroner (vokst i laboratorium) til et kunstig intelligenssystem, og undersøke potensialene til et hybrid biol...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MIRAGE: A Comprehensive AI-Based System for Advanced Music Analysis

Et hovedmål i prosjektet er å videreutvikle datamaskiners evne til å lytte til og forstå musikk. Vi utvikler banebrytende teknologi som også vil kunne hjelpe menneskelige lyttere til å bedre forstå og verdsette musikk. En viktig anvendelse av denne teknologien vil være å gjøre musikk mer tilgjeng...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Data-driven Framework for Personalised Cancer Screening

Kreft er en av de største årsakene til sykdom og død over hele verden. Mer enn 33 000 nordmenn får kreft hvert år og 11 000 nordmenn døde av kreft i 2017. En stor del av disse kreftsykdommene kan forebygges. For eksempel har masseundersøkelser av livmorhalskreft, som ble etablert i Norden på° 196...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Felles Norsk Konferanse for IKT-forskning (NIK/NOKOBIT/NISK/UDIT)

Konferansen får bidrag og deltagere fra alle universiteter og høgskoler i Norge og vil være organisert i fire parallelle spor bestående av: -NIK (Norsk informatikkonferanse) som er en nasjonal konferanse innen informatikk arrangert årlig siden 1988. NIK er en felles arena for forskere og studente...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Improved Pathology Detection in Wireless Capsule Endoscopy Images through Artificial Intelligence and 3D Reconstruction

Prosjektet "Improved Pathology Detection in Wireless Capsule Endoscopy Images through Artificial Intelligence and 3D Reconstruction" har som mål å på en effektiv måte forbedre nøyaktigheten for deteksjon av tarmsykdommer gjennom bruk av kapselendoskopi. Dette vil føre til bedre behandling. Nøyakt...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Intelligent use of data to build optimization tools for cyber-physical systems in the process industry

Prosessindustrien er en av de største "produsentene" av data, der en typisk prosess genererer tusenvis av datapunkter hvert sekund. Deler av prosessindustrien har brukt sanntidsdata for beslutningstaking i mer enn 50 år og har til nå vært den ledende industrien når det gjelder intelligent bruk av...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

11th Symposium on Search-Based Software Engineering (SSBSE 2019)

Search-Based Software Engineering (SBSE) is a field of research that applies search algorithms (a sub-field in Artificial Intelligence) in software engineering. The SBSE field has grown significantly recently and the field has become matured to achieve real-world results. The Symposium on Search-...

Awarded: NOK 64,082

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automated Theorem Proving from the Mindset of Parameterized Complexity Theory

Å bevise eller motbevise matematiske setninger ved hjelp av automatiserte prosedyrer har vært en appellerende idé i minst et århundre. Likevel, selv om forskingsfeltet om automatiserte resonnement har nådd viktige milepæler de siste tiårene, er det fortsatt uavklart hvorvidt datamaskiner i vesent...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Individual Colour Vision based Image Optimisation

«Individuell fargesynsbasert bildeoptimalisering» (ICVIO) er et tverrfaglig prosjekt som bidrar med et avgjørende fremskritt i metoder for å reprodusere og forutsi individuell menneskelig fargeoppfattelse av bilder. Det muliggjør perseptuelt meningsfull fargebildeoptimalisering samt prediksjon av...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Spectral Skin Modelling and Rendering for Realistic Digital Faces

I filmproduksjon og digitale effekter er generering av realistiske digitale ansikter et viktig problem, for eksempel for å skape en skuespillers «digitale dobbeltgjenger». I tillegg til å nøyaktig registrere ansiktets geometri, så er en realistisk generering av hudens utseende et meget viktig ele...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Reinforcing the Health Data Infrastructure in Mobility and Assurance through Data Democratization

Helsedata har meget stor vitenskapelig, samfunnsmessig og kommersiell verdi, noe som stimulerer til cyberangrep og til at helsedata blir målrettet brukt og solgt på svarte markeder. Deling og bruk av helsedata er i tillegg under lov-, etikk/personvern- og teknologi-områder, noe som kan sette begr...

Awarded: NOK 23.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Brukervennlig, smart og robust 3D kamera med skybaserte tjenester

Formålet med Intelli3D er å ta frem en serie nye innovasjoner både på produkt og tjenestesiden som vil muliggjøre en automatiseringsrevolusjon for SMBer og netthandelsmarkedet. Ved å utnytte de siste forskningsresultatene innen kamerateknologi og maskinlæring, vil Zivid i samarbeid med SINTEF utv...

Awarded: NOK 15.1 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

International Industrial Ontologies Workshops 2019

IOF 2019 vil samle nasjonale og internasjonale initiativer innenfor ontologi-støttet digitalisering: - Norsk olje og gass-industri, som er ledende innenfor bruk av ontologier innen industrielle produksjonssystemer. De sentrale aktørene er partnere i SIRIUS SFI - Et ledende internasjonalt forskern...

Awarded: NOK 55,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ICDE Lillehammer Lifelong Learning Summit 2019 -where education meets work to shape the future of lifelong learning.

The ICDE Lillehammer Learning Summit in 2019 is an international meeting place where education meets work for development of lifelong learning for the future. Lifelong Learning is highly relevant, with the new Sustainable Development Goal "Education 2030: Ensure inclusive and quality education fo...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ShuttleNet: Scalable Neural Models for Long Sequential Data

Vi ser på datadrevet kunstig intelligens hvor data er organisert i lange sekvenser. Data fra anvendelser er ofte sekvensielle, for eksempel tekst, tale, musikk, tidsserier, DNA-sekvenser og hendelsesforløp. Konvensjonelle datavitenskapsmetoder kan imidlertid kun behandle korte sekvenser med oppt...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Lightweight Cryptography for Future Smart Networks

Vi er på randen av det neste store skiftet i IKT-revolusjonen med bruk av Tingenes internett (IoT) og femte generasjon (5G) mobilkommunikasjon. Disse vil bringe med seg en stor endring i tilkoblingen av den digitale verden, og med det en stor utfordring for sikkerhet og personvern. Spesielt er de...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SmartMed: Secure and accountable sharing of medical records using smart contracts and blockchain

Store mengder helsedata er lagret i forskjellige helseregistre i Norge og det finnes strategiske initiativer for deling av disse data med helseforskere og mellom forskjellige registre i Norge. Dette skaper utmerkede muligheter for helseforskning i verdensklasse fordi det finnes veldig få land i v...

Awarded: NOK 16.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

LTEP: Long-Term Evolution Planning for Highly Variable Software Systems

In software engineering, demand of customers for configuration options that address various different business concerns creates the need to manage variability by developing not just a single software system but, in fact, an entire family of software systems with similar functionality. A Software ...

Awarded: NOK 58,824

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automatisering av prediktivt vedlikehold

Signal Analysis Lab is a company specialized in general signal analysis tools, with particular emphasis on predictive maintenance. By utilizing cutting-edge technology and a structured market-oriented methodology we automate predictive fault detection in cases not possible today, i.e., 90 % of a...

Awarded: NOK 45,819

Project Period: 2019-2022

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool-Optilift

Prosjektet ønsker å se på mulighetene for å predikere bevegelsen til en hengende last fra kran i et offshore miljø. Typisk er det lasting av containere mellom oljerigger og supply-skip. Supply-skipet vil være i stadig bevegelse og lasten vil ha en pendelbevegelse fra krantippen gitt av styringen ...

Awarded: NOK 78,999

Project Period: 2019-2019

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

LOW-ALTITUDE UAV COMMUNICATION AND TRACKING (LUCAT)

I nær fremtid vil et stort antall ubemannede luftfartøyer, også kjent som droner, gjennomsyre befolkede områders himmel, og betjene millioner av mennesker over hele verden for varetransport, konstruksjon, landbruk, medisinsk, overvåking, søk og redningsoperasjoner, og en rekke andre applikasjoner...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hierarchical Reinforcement Learning Models with Applications in Radio Resource Management

Temaet i denne avhandlingen er ytelsen til datanettverk målt i forsinkelse og pakketap. Den maksimale kapasiteten til datanettverk, også kjent som båndbredde, har økt jevnlig i flere tiår. Etter hvert som mer kapasitet blir tilgjengelig dukker det opp nye applikasjoner som behøver mer båndbredde...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

16th European Conference on Multi-Agent Systems

In the last two decades, we have seen a significant increase of interest in agent-based computing and agreement technologies. This field is now set to become one of the key intelligent systems technologies in the 21st century. EUMAS 2018 is a designated event of the European Association of Mul...

Awarded: NOK 47,138

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Tekprat 2018

Tekprat er et strategisk viktig møteplass har arrangert regelmessig 2 ganger i året siden 2017. Møteplassen TekPrat er del av Helse Bergen gjennom sin IKT Innovasjon og Testlab, "Mulighetsrommet". Målgruppen er leder (beslutningstakere), forskere, klinikere, prosjektledere, rådgivere, innovatører...

Awarded: NOK 21,597

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

International workshop on Application of advanced plant information systems for nuclear decommissioning and life-cycle management

Based on feedback from the participants of our first event focusing on digitalisation for nuclear decommissioning (www.ife.no/hrpdecom2017), we are organising this event www.ife.no/digidecom2018. (see also: www.ife.no/digidecom2019). The first event, organised in 2017 by the Institute for Energ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Powel Environment AS

Powel Environment utvikler skyløsninger som bruker data fra ulike datakilder som sensorer og SCADA-systemer. Cybersecurity i slike løsninger er viktig for å stole på at data håndteres på en sikker måte og at viktige aspekter av informasjonssikkerhet tas hensyn til. Det overordnede prosjektet, s...

Awarded: NOK 86,341

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool – Optronics Technology AS

Innen olje og gass-industrien er gasslekkasjer fryktet. Naturgass/biogass består av både eksplosive og giftige gasser, og metan-detektorer eller hydrokarbon-detektorer anvendes for å detektere lekkasjer eller utslipp før konsentrasjonene når eksplosjonsfarlig nivå. Vi jobber med å utvikle neste g...

Awarded: NOK 87,299

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temperatur Kompansering i Stål

Our monitoring systems currently use a simple linear model to compensate for temperature variation. This model works well for slow temperature variation, but we would like to investigate if we can do even better. Our system can only measure the temperature on the pipe surface, which is not neces...

Awarded: NOK 78,999

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Carving5

A challenge related to the optical design of a retinal scanning camera is to create images of good contrast and sharpness. The main challenge is back-scattered light from the cornea/lens, which will destroy the signal/noise ratio. It is therefore important to establish an optical design which all...

Awarded: NOK 87,299

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Support for the workshop NWPT 2018: the 30th Nordic Workshop on Programming Theory, Oslo, Norway, October 24-26, 2018

The scope of the meetings covers traditional as well as emerging disciplines within program- ming theory: semantics of programming languages, programming language design and program- ming methodology, programming logics, formal specification of programs, program verification, program construction...

Awarded: NOK 82,666

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo