0 projects

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Samordning og styrking av forskningen på feltet mediepedagogikk og livslang læring.

Prosjektet tar sitt utgangspunkt i feltet "mediepedagogikk og livslang læring" som et av hovedsatsingsområdene ved Høgskolen i Lillehammer (HiL). Institusjonen har gjennom de 12-13 siste årene opparbeidet seg en anerkjent posisjon på feltet knyttet til ut vikling og gjennomføring av en rekke tilb...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Innlandet