0 projects

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM OA 2022

Støtte til OA ved institusjonen

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Vestfold

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Regnskapsåret 2020

Støtte til Open Access-artikler for regnskapsåret 2020

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Buskerud

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM OA 2019

Refusjon til utgifter til Open Access -publisering 2019

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Vestfold

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM OA 2019 USN

Refusjon av kostnader til åpen publisering 2018

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestfold

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2016

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2016

Awarded: NOK 83,000

Project Period: 2017-2017

Location: Telemark

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2015

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2015

Awarded: NOK 45,000

Project Period: 2016-2016

Location: Telemark

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014

Awarded: NOK 24,000

Project Period: 2015-2015

Location: Telemark