0 projects

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Enhanced cryoimmunotherapy against urogenital cancers

Prosjektet utvikler dendrittisk cellebasert cryoimmunterapi (CryoIT). Kreftceller er forandret fra normale celler og er forskjellige fra pasient til pasient. CryoIT starter NY immunreaksjon mot kreftceller i den enkelte pasient uavhengig av hvor forskjellige kreftcellene er. Dendrittiske celler (...

Awarded: NOK 16.3 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Data-driven Framework for Personalised Cancer Screening

Kreft er en av de største årsakene til sykdom og død over hele verden. Mer enn 33 000 nordmenn får kreft hvert år og 11 000 nordmenn døde av kreft i 2017. En stor del av disse kreftsykdommene kan forebygges. For eksempel har masseundersøkelser av livmorhalskreft, som ble etablert i Norden på° 196...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Impact of Molecular Point-of-Care Testing on Improved Diagnosis, Treatment and Management of CAP in NORWAY: a pragmatic RCT

Lungebetennelse ervervet utenfor sykehus er en alvorlig sykdom, og derfor behandles pasienter med samfunnservervet lungebetennelse (CAP) raskt med antibiotika etter diagnose. Siden behandlende lege ikke vet hvilken mikrobe pasienten er smittet med, får de dårligste pasienter først et bredspektret...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2019-2026

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Improved Pathology Detection in Wireless Capsule Endoscopy Images through Artificial Intelligence and 3D Reconstruction

Prosjektet "Improved Pathology Detection in Wireless Capsule Endoscopy Images through Artificial Intelligence and 3D Reconstruction" har som mål å på en effektiv måte forbedre nøyaktigheten for deteksjon av tarmsykdommer gjennom bruk av kapselendoskopi. Dette vil føre til bedre behandling. Nøyakt...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mikrobiell produksjon av terapeutiske antistoffragmenter

Hensikten med prosjektet har vært å løse utfordringer knyttet til bruk av bakterien Escherichia coli for produksjon av terapeutiske proteiner basert på antistoff-fragmenter (Fab). Dette er en gruppe proteiner som har et stort potensial for bruk innen behandling av en rekke sykdommer som for eksem...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

INSIGHT: Automated retinal imaging and diagnostics

Oivi er et retina-kamera som er enkelt å bruke. Det gjør automatisert bildeopptak og diagnostisering mulig ved bruk av kunstig intelligens, og skal kreve minimalt med trening av helsepersonell for riktig bruk. Det er ikke behov for pupilledilatasjon, og scanningen av netthinnen er gjort på mindre...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Wound dressing with soluble beta-glucan

Biotec BetaGlucans AS har utviklet en løselig versjon av beta-glukan (SBG) som er en aktiv farmasøytisk ingrediens brukt i sårproduktet Woulgan Gel®. SBG er en biopolymer fra gjær som har vist seg å stimulere immunceller og særlig fagocyttiske celler som er sentrale både i infeksjonsforsvar og ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BioAlert; Biosensor for organdiagnostikk under kirurgi

BioAlert-prosjektet har gått ut på å utvikle medisinsk sensorutstyr basert på bioimpedansmålinger som i reell tid kan diagnostisere organpatologi under operasjoner (peroperativt) for å unngå alvorlige komplikasjoner postoperativt. Ved kritisk lav blodtilførsel til tarmen er det vanskelig å vurder...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HoloCare Cloud

Gjennom HoloCare Cloud har vi utviklet en fullverdig skalerbar plattform for holografisk visualisering av medisinske bildedata fra CT til hologram, ved bruk av AI-teknologi. Plattformen skal være en støtte for klinikere ved kirurgisk planlegging. I dette prosjektet har vi hatt fokus på to områder...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AXL as a therapeutic target in fibrosis; biology and biomarkers

Fibrose, økt bindevevsmengde i et vev eller organ, er en viktig årsak til sykdom og død over hele verden. Det er derfor et betydelig behov for nye behandlingsformer som kan forhindre fibrose. Bioteknologifirmaet BerGenBio ASA utvikler nye hemmere av AXL/EMT signalveien, en mekanisme som ikke bare...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

3D Bioprinting of biomimetic pancreas with tunicate nanocellulose and human pancreatic islets

Diabetes er en sykdom som globalt rammer mange millioner mennesker. Vi vet fra tall presentert av WHO at det er forventet at over 400 millioner vil utvikle diabetes innen 2030. Pasienter med insulinavhengig diabetes (type 1) har redusert glukoseregulering fordi de mangler insulin som normalt blir...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Innlandet

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Residual adrenocortical function in patients with autoimmune Addison`s disease

Primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom) er en sjelden, men potensielt livstruende hormonsykdom. Selv ved best tilgjengelige behandling erfarer mange pasienter redusert helsestatus og livskvalitet. Sykdommen skyldes vanligvis autoimmun destruksjon av binyrebarken. Man har gått ut fra at når pasie...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

- Nye innovasjoner og bedrifter fra hjerneforskning

Nansen Neuroscience Network ble opprettet i 2010 på initiativ fra to av våre fremste akademiske institusjoner, Universitetet i Oslo og NTNU. Foreningen ble stiftet av 23 medlemmer den 11. mai 2010. Nettverket er organisert som en non-profit uavhengig medlemsforening, registrert med vedtekter i Fo...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Longitudinal tracking and functional dissection of the cortical head direction network in a mouse model of Alzheimers disease

Alzheimers sykdom påvirker millioner av mennesker over hele verden. Ettersom den globale befolkningen eldes, vil det legge en økende byrde på pasienter, familier og helsevesen. Mye av det vi vet om hjernefunksjon ved Alzheimers har kommet fra menneskelige studier. Verktøy for å måle hjerneaktivit...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Non-invasive electrical stimulation as a means for preserving vision

På verdensbasis er omtrent 40 millioner blinde. Sykdommer som rammer bakre del av øyet, netthinnen, er krevende. Det er denne formen for blindhet som er dominerende globalt og inkluderer grønn stær, som gir synsnerveskade, og aldersrelatert makuladegenerasjon, hvor sentralsynet gradvis svekkes. ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Optimization of novel CSF1R inhibitors - New drugs for osteoporosis

I løpet av prosjektetperioden har det blitt fremstilt og karakterisert mer enn nye 350 molekyler tenkt som hemmere mot reseptor-enzymet CSF1R. En vellykket hemming av denne reseptoren vil blant annet kunne ha en effekt i pasienter med benskjørhet. Effekten av alle fremstilte molekyler ble testet...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NANO-ONCOLOGY: Nanotechnology and Nanomaterials in Combating Cancer

Oslo Cancer Cluster (OCC) would like to present a meeting focusing on Nanotechnology and its impact on Cancer. To achieve this, OCC would invite members of the industry working within nanotechnology and cancer research to give presentations and join topical discussions about how advances in techn...

Awarded: NOK 36,127

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Conference: "5th Genome Maintenance Meeting / 3rd Turning the Tide of Antimicrobial resistance meeting" (GMM5/TTA3)

In this joint conference "5th Genome Maintenance Meeting” / 3rd Turning the Tide of Antimicrobial resistance (AMR) meeting" (GMM5/TTA3), we will focus on genome dynamics, AMR and new drug design. The GMM5 / TTA3 meeting will highlight recent progress in the understanding of how DNA transfer pathw...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Enterococcal RseP as a target for new diagnostics and antibiotics

Vancomycinresistente enterokokker (VRE) er ansvarlige for ulike infeksjoner hos mennesker, og behandlingen av disse er blitt utfordrende fordi bakteriene har blitt motstandsdyktige mot de fleste antibiotika. I dette prosjektet har vi tatt utgangspunkt i et nylig oppdaget et antimikrobielt peptid/...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Host response to biomaterials - pathophysiological mechanisms and therapeutic inhibition in biomaterials science

Målet vårt er å forstå akutte reaksjoner som oppstår i blodet når humant vev kommer i kontakt med biomaterialer. Vi ønsker også å forbedre behandlinger som benytter seg av biomaterialer, alt fra biomaterialer benyttet i implantater i det vaskulære systemet til administrasjon av nanopartikler. ...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

LeapAgri: European-African partnership for safe and efficient use of mycotoxin-mitigation strategies in sub-Saharan Africa

MycoSafe-South, det såkalte "Europeisk-afrikanske partnerskapet for sikker og effektiv bruk av mykotoksinreduserende strategier i Afrika sør for Sahara", hadde til hensikt å utnytte ekspertisen og infrastrukturen som er tilgjengelig i Europa for å styrke de afrikanske partnernes kapasitet til å t...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Complement and toll-like receptors determine ischemia/reperfusion injury - universal mechanism and benefit of double inhibition

Skaden som oppstår i følge av iskemi (stopp i blodtilførsel) og reperfusjon (gjenopprettelse av blodtilstrømning) er en nøkkel utfordring i behandling av potensiell livstruende tilstander som hjerteinfarkt, hjertestans, traume og organ transplantasjon. Betennelsesreaksjon er den avgjørende faktor...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: A corrective therapy for acute intermittent porphyria

Akutt intermitterende porfyri (AIP) er en arvelig stoffskiftesykdom som gir symptomer knyttet til magetarm- og nervesystemet og hvor symptomene vanligvis krever sykehusinnleggelse. Sykdommen kan og gi alvorlige langtidskomplikasjoner som leverkreft og nyresvikt. AIP skyldes en feil i genet som ko...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Oral and Environmental Microbiome, Endotoxin and Lung Health; the United Airways concept extended

Bakterier i munnhulen kan påvirke sykdomstilstand og inflammasjon (betennelsestilstander) andre steder i kroppen. Dette forklares ved at bakteriene eller bakteriekomponenter som fører til inflammasjon transporteres fra munnhule til andre organer (for eksempel lunge når vi puster inn) eller indire...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Sensory and motor networks in psychotic disorders: from brain structure and function to phenomenology

Psykotiske lidelser påvirker vår grunnleggende virkelighetsopplevelse, og innebærer blant annet hallusinasjoner og vrangforestillinger, uvirkelighetsfornemmelser og følelsen av å bli overveldet av sanseinntrykk. Slike symptomer kan forstås som forstyrret sensorisk prosessering. Til tross for de ...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: SysMed-COPD - Systems Medicine-based clinical decision support for COPD patients

KOLS er en sykdom som dreper 3,4 mill mennesker over hele verden. Foreløpig er det ingen molekylære diagnostiske verktøy for KOLS-sykdommen, og diagnostisering er avhengig av legens erfaring, basert på kliniske data som respirasjonsevne. Hovedutfordringen er å skille KOLS fra andre luftveissympto...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Exploring the genetics of neuropathic pain

Nevropatisk smerte er definert som smerte forårsaket av skade eller sykdom i nervesystemet. Denne type smerte er et stort helseproblem som affiserer opp mot 7-8% av befolkningen. I dette prosjektet vil vi lete etter nye genetiske varianter som er relevant for utvikling av denne type smerte. For...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

When default is not default: Solutions to the replication crisis and beyond

Funksjonell magnetresonansavbildning (fMRI) er en svært utbredt metode for å studere hjernens funksjoner både i friske personer og i pasienter med lidelser som kan påvirke hjernens struktur eller funksjon. Utviklingen av fMRI for over 25 år siden var en milepæl i hjerneforskning, og har ført til ...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Human gut plasma cells live for decades: implications for vaccination and treatment of chronic inflammation

80% av alle antistoff-produserende plasmaceller i kroppen er lokalisert i tarmslimhinnen. De produserer gram-doser med antistoffer hver dag. Disse antistoffene transporteres til tarmlumen hvor de beskytter kroppen ved å binde seg til bakterier, virus og andre farlige elementer som på denne måten ...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Mathematical modeling of TKI effects and immune response to predict patient-specific treatment dynamics in CML

Arbeidet med å lage en matematisk modell pågår i det internasjonale konsortiet. Arbeidet er ikke ferdigstilt. Data fra Nordiske studier er lagt inn i den felles databasen. I Tromsø arbeider man med å karakterisere interaksjoner av våre vanlige tyrosinkinasehemmere for KML på ulike enzymer i human...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage