0 projects

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

MSH: Reading instruction and reading research in France

Referring to the agreement between Fondation des Sciences de Homme (FMSH) and the Norwegian Research Council (NFR) I hereby apply for a grant making it possible for me to travel to Paris and stay for one month during the spring term 2007 at the Maison Sug er or in one of the apartments at the dis...

Awarded: NOK 8,000

Project Period: 2007-2007

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Utviklingsprogram for CO2/H2O kondensering og separasjon

I forbindelse med Nebb Engineerings arbeid med utvikling av prosesser for energianlegg med CO2-fangst har man erfart problemer med å beskrive de fysikalske og termodynamiske egenskapene for blandingen, spesielt ved lavere trykk og temperaturer. Dette har medført at beregningsunderlaget for proses...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Akershus

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Transnational entrepreneurs and migration

...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

IS-RUOK-EONR-økonomi

Engebretsen, Joakim, eonr øk kat 1

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2007-2007

Location: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

McKeown, Mikael, eonr øk kat 1

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2007-2007

Location: Ukjent Fylke

KOSK-II-Katalyse og org.synt.kjemi II

Heterogeneous catalysts based on coordination polymers

Coordination polymers are a class of organic-inorganic hybrid materials where either metal ions or small metal based nano-clusters are linked together in a one-, two- or three dimensional network by multifunctional organic ligands. Highly crystalline, por ous structures can be obtained, which in ...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

KOSK-II-Katalyse og org.synt.kjemi II

Synthesis Directed towards Development of Potential Antituberculosis Drugs with Novel Mechanism of Action

Tuberculosis (TB) is the major cause of death from a single infectious agent among adults in developing countries. Human immunodeficiency virus (HIV) infections have further increased TB morbidity and mortality. It has been estimated that ca. 30 million p eople will die from tuberculosiswithin th...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

National resources for genomics, functional genomics and health reserach in Atlantic salmon and Atlantic cod. WP 2

The Norwegian School of Veterinary Science (NVH) aims to be at the forefront of international research in the field of aquatic medicine. During many years and through numerous national and international projects, NVH has built up substantial competence wi thin marine research/fish health and func...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Microwave studies of unsaturated compounds with hetero atoms, as well as molecules of interstellar and prebiotic interest

An application is made for a 2 years post doc position. The cooperation will primarily be between our lab in Oslo and with the lab of Directeur de Recherche CNRS, Dr. Jean-Claude Guillemin in Rennes, France. Directeur de Recherche CRNS, Dr. Jean Demaison, Lille, will also take part in this coope...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Hogstavfall og heltrær - drifts- og kvalitetstekniske studier ved bruk av buntemaskin.

Glommen Skog BA, Elverum og Forestia AS, Braskereidfoss ser et potensiale i å bruke GROT og heltrevirke til energiformål og eventuelt til andre biobaserte produkter. De savner erfaring med nye driftsmetoder for marginale virkeskvanta. Norsk institutt for skog og landskap er samtidige i ferd med å...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Innlandet

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Trykktank for testing av effekter som følge av eventuelle lekkasjer til havbunn i forbindelse med geologisk lagring av CO2.

Eventuell utlekking av CO2 til havbunnen fra geologiske lagre kan ha effekter på det marine miljøet. Siden en eventuell frigjøring av CO2 ville skje på flere hundre meters dyp, vil alle prosesser skje under det trykk som foreligger på dette dypet. CO2 i v ann gir økt surhet (lavere pH) og selv om...

Awarded: NOK 0.54 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Rogaland

INFRA-Infrastrukturtiltak

Internasjonal workshop om teknologiske forskningsinstitutters rolle i innovasjonssystemet 14.-15. juni

...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE II - Region West Application

This application is a response to the call for regional funding within the FUGE II program. Five professor II positions are requested to bring specific areas of expertise in support of systems biology, organelle biology, proteomics, microarray technology and marine functional genomic research. ...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Global metabolic switching in Streptomyces coelicolor

Systems Biology aims at understanding and predicting the properties of a biological system under targeted perturbations (e.g. genetic changes or changes in the external environment) with the use of integrated data analyses and mathematical modelling. It r equires a multidisciplinary approach incl...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINANSMARK-Finansmarkedet

Forsikring-produkter vi ikke forstår

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Populærvitenskaplig formidling

...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2007-2008

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Populærvitenskaplig formidling

...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Populærvitenskaplig formidling

...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2007-2007

Location: Agder

FINANSMARK-Finansmarkedet

Arven; hvordan bli en god kapitalist-dokumentarfilm om etiske problemstillinger i forbindelse med pensjonsfondets investeringer i utlandet

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

modul i IKT og tilgjengelighet

I prosjektet Tilrettelegging av Datakortet for blinde og svaksynte kom behovet for og ideen om en modul i IKT og tilgjengelighet opp, og Datakortet a.s stilte seg positive til en slik ide. Den økte bevisstheten og oppmerksomheten omkring viktigheten av un iverselt utformede løsninger på IKT-områd...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Oslo

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Tollefsen, Mads eonr jus kat 1

...

Awarded: NOK 15,000

Project Period: 2007-2008

Location: Ukjent Fylke

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Chlamydia trachomatis: Epidemiology, treatment and long-term effects. A population-based registry approach

...

Awarded: NOK 14,999

Project Period: 2007-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINANSMARK-Finansmarkedet

Personvern i økonomisektoren

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Building the Future Optical Network in Europe: The e-Photon/ONe Network

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2007-2007

Location: Akershus

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Støtte til den 14.nordiske migrasjonsforskerkonferansen

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Vestland

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Paragi, Beata Ungarn STP 06/07

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

KOSK-II-Katalyse og org.synt.kjemi II

Catalysis with Pd Complexes that have Chelating N-Heterocyclic Carbene Ligands

The Tilset research group has recently developed the first members of a new class of chelating ligands, iminocarbenes, that form well-defined homogeneous Pd complexes with hemilabile, 5- and 6-membered, chelate structures. The use of these Pd complexes in the catalytic transformation of organic ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Sanselighet og transcendens. Det hellige og det sublime i et religionsestetisk perspektiv

I protestantisk sammenheng er religionsestetikk et svært forsømt fagområde. En viktig årsak til dette er protestantismens konsentrasjon om "ordet og troen" som teologisk grunnprinsipp. Prinsippet er blitt oppfattet både som et krav om entydighet og slik a t alle andre uttrykksmidler må underordne...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Mirror of the Sun King: Literature, Politics and the Seventeenth-Century Crisis of Exemplarity

Renaissance culture was a culture of exemplarity, in the sense that ancient examples were at the heart of the humanist project as a source of both ethical and esthetic models. This project will study an important shift away from this framework in the cons truction of the exemplarity of Louis XIV....

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Explicit model predictive control of switched nonlinear systems: Stability and optimality

Process operation often involves controlled, discrete transitions between multiple, continuous dynamical modes of operation, in order to handle changes in raw materials, energy sources, product specifications and market demands. This leads to an overall p rocess behaviour that is more appropriate...

Awarded: NOK 91,000

Project Period: 2007-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage