0 projects

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Systems analysis & fundamental control of bacterial processes in the production of bio-concrete for construction purposes BioZEment 2.0

Betong er det materialet som det produseres aller mest av på verdensbasis - dobbelt så mye som alle andre materialer til sammen. Samtidig står produksjonen av sement, som er den viktigste bestanddelen i betong, for et sted mellom 5 og 10 % av de globale, menneskeskapte utslippene av CO2. Målet me...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

BioZEment: Developing a Zero Emission concrete based on bio-catalytic calcium carbonate cementation

Cement is an important ingredient in concrete, which is one of our most common construction materials. Today's cement production works on the principle of activating stable raw materials by exposing them to very high temperatures. When exposed to water, they will cure to form a strong, solid mate...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Nanoscale friction of lubricated rough and patterned surfaces

Short- and long range interfacial forces, and the properties of nanoscale liquid films, are of utmost importance in many geophysical applications. At the center for the Physics of Geological Processes (PGP), we have during the recent years made progress i n understanding microscale processes such...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Interfacial forces in calcite-fluid systems

Målet for dette prosjektet har vært å måle kreftene som virker mellom kalsittoverflater, og mellom kalsitt og andre materialer, i væsker. Dette har store implikasjoner for hvordan stein forvitrer og brytes ned og hvordan væsker beveger seg gjennom kalkholdig stein, samt for hvordan vi kan designe...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo