0 projects

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Trygd i kontekst. Rettferdighet, Effektivitet, Fordeling (TREfF)

...Prosjektet har gjennom et mangfold av metodologiske og fagdisiplinære tilnærminger bidratt...en teoretisk modell som kan forklare at store velgergrupper vil kutte i offentlige...Med andre ord er innvandringsmotstanden to-dimensjonal og har en økonomisk rasjonell...

Awarded: NOK 29.2 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Luftputekatamaran (SES) mannskapstransportfartøy (CTV) for offshore olje og gass markedet

...for offshore olje & gass sektoren basert på luftputekatamaranteknologi...* Redusert operasjonelle kostnader, lavere drivstofforbruk og lavere CO2 utslipp. * Forbedret...et fartøy basert på SES teknologi kan tilby store fordeler for dette markedet: 1. En...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Agder

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Prevention of prejudice and promotion of inclusive school environment through increased diversity competence.

...skulle håndtere ulike reaksjoner fra elevene. To doktorgradsarbeider inngår i prosjektet, hvorav...videregående skole, drøftes hvordan lærere fortolker og møter elevers bruk av stereotypier og...mellom opplæringsloven krav om «nulltoleranse» i møte med elevers nedsettende og...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Smakfulle produkter av sau og lam: bedre råvareutnyttelse og økt merverdi

...til å øke omsetningen av sauelår, som i for stor grad blir liggende på fryselager. Slik ønsker...skilling og transport påvirker stre ssindikatorer i blod og slakt, og videre korrigerende...produkter tilpasset forbrukersegmenter. Metodiske tilnærminger vil være sensorisk profileri...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Rock art, geology and aesthetics. An analysis of the rock art of Alta.

...dominert av datering og faseinndeling, samt tolkninger omkring ressursutnyttelse, kontakt...hjemme i. Forskjeller mellom hvordan de fremsto opprinnelig og hvordan de ser ut nå, kan også...en rolle for hvordan vi som betraktere og fortolkere av bergkunsten oppfatter den i dag....

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Joint Industry Project for Improved MEG Regeneration Systems

...som kan plugge rørledningen og dermed stoppe gassproduksjonen. Hydratdannelse elimineres...Glycol (MEG) i rørledningen. På grunn av de store volumene MEG som kreves og...saltene som kommer med formasjonsvannet. Faststoffene som dannes blir deretter separert ved...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Kultur for læring - et innovasjonsprosjekt i utdanningssektoren

...for Kunnskapsdepartementet, og Utdanningsdirektoratet er også godt kjent med og har vist stor...brukes i ulike samlinger som Utdanningsdirektoratet arrangerer. Vurdering av aktivitetene...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Innlandet

NAERINGSPH-Nærings-phd

«Bedre håndtering av streptokokkinfeksjoner hos melkeprodusenter gir økt bærekraftig matproduksjon i Norge»

...Streptokokkinfeksjoner svekker lønnsomheten i...i Norge. I moderne driftsformer har streptokokkene økt betydning. I et nylig avsluttet...og krever mer målrettet bekjempelse. Streptokokker i tankmelk kan ha en uheldig effekt på...om smittekilder, smittespredning og virulensfaktorer hos disse...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

New functional paint

...concept» slik man hadde håpet I tillegg til de to hoveddelene i prosjektet ble det utført en...på veggens isolasjon var den viktigste faktor og at bare dårlig isolerte hus vil kunne ha en...I tillegg ble det vist hvor mye vind-faktoren utendørs påvirket reflesjonsgraden. Det ble...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestfold

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Skolen som mulighetsarena (SSM) Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer

...håndtert tidligere. Både interseksjonelle og historiske perspektiver vil gi viktige bidrag til...diskriminering og antisemittisme, så vel som toleranse, fredelig sameksistens og mindre...håndtert tidligere. Både interseksjonelle og historiske perspektiver gir viktige bidrag til...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nye lagrings- og pakketeknologier for forlenget salgssesong og bevaring av høy kvalitet på norskprodusert frukt

...har allerede i dag utfordringer med arbeidstopper i produksjonen, og har ikke nødvendig...teknologiske løsninger som kan redusere arbeidstoppene på pakkeriene og forlenge salgssesongen....og mer avanserte emballasjeløsninger i stor grad, som en forutsetning for omfattende...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Novel coatings with low adhesion to ice

...i bruk. Det finnes både aktive og passive metoder for å hindre eller fjerne is på en...bil når du kjører av gårde til jobb. Disse to metodene er også de mest brukte aktive metodene...kan utgjøre en risiko for miljøet. Alle disse metodene krever en del arbeid og er ikke spesielt...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestfold

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Administrasjon og forvaltning av offentlige veger i Norge som utgangspunkt ved avklaring av eiendomsforhold og registrering av grenser

...men er aldri lagt inn i matrikkelkartet. Den historiske årsaken er at veggrunn ikke var omfattet...ikke var noe man vurderte eller tok hensyn til i arbeidet med lovene som regulerer...informasjon fra grunnbokssystemet tillegges stor vekt, mens bl.a pliktavståelsesbestemmelser i...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Smart transport i distriktene – effektiv samkjøring av vare- og persontransport

...krevende i distriktene der avstandene er store og transportressursene begrenset. Rask...ventetid og reisetid - STD simulator: Foreslår endringer i transportressurser og...krevende i distriktene der avstandene er store og transportressursene begrenset....

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

BalanseINN - Gender Equality in Top academic positions in Inland Norway University of applied sciences.

...barrierene for kjønnslikestilling i akademiske toppstillinger, er. Analysen baserer seg på...Deltakelsen gir innsikt og kunnskap om ideer, metoder og teorier om kjønnsbalanse i akademia som...Flere kvinner i faglige toppstillinger Formålet med BalanseINN er å...

Awarded: NOK 0.92 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Innlandet

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Polygenetics of attention and effort: Uncovering brain circuit pathologies in schizophrenia

...huge costs for society and the health care sector globally. Despite progress in genetic,...strong evidence for a role of brain neuromodulatory systems in attention and learning, especially...their interaction patterns are less well understood. We hypothesize t hat an important basis of...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

The impact of increasing spruce plantation area on the carbon balance of forests in Western Norway

...To mitigate climate change in Norway, tree species...of fast-growing species like Norway spruce to rapidly produce biomass and sequester C as...potential of forestation have been ignored due to the lack of available information and...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved lifetime estimation of mooring chains

...Continental Shelf (NCS). This is primarily due to a lack of knowledge on how to assess the state...and develop with time. The aim of LIFEMOOR is to close this gap in knowledge and develop the...in development of inspection methods and monitoring systems that can be used as input to...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Pan-genome analysis of the fish pathogen Aeromonas salmonicida with focus on genetic determinants for host specificity.

...is both alarming and unsustainable, with almost total loss of cleaner-fish during the salmon...is a very important and almost ubiquitous pathogen in many species of fish. Without...wolffish, have been identified as susceptible to A. salmonicida infection. There is a need for...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Analysis of extraordinary events in power systems

...and vulnerabilities in the power system needing to be dealt with. In particular, extraordinary...behind these events are not well understood today, and there is a need to increase the...systems will be developed. The main challenges to be addressed are the identification of causes...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans - Mikroplast - PLASTOX - SINTEF, NTNU, NPI, NILU - Dir and indir ecotoxicological impacts of microplastics on marine organisms

...PLASTOX project will investigate the ingestion and...on these processes will be evaluated. PLASTOX aims to bridge the current gap between...from the marine environment will be used to generate fully characterized MPs derived from...PLASTOX-prosjektet ble koordinert gjennom det...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Research an implementation of Unmanned Aircraft Systems for a fast and secure transport of biological material and blood products

...services varying from local hospital services to transplantations and advanced national...and with unpredictable transport time due to big city congestion. The transportation service...will address the two issues highly relevant to Norway, and not being researched in other known...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Mechanisms for Russian-Norwegian Cross-border Petroleum Cooperation in the Arctic

...from the application of such mechanisms to cross-border fields along its border with the...and licensee cooperation will be subject to different legal frameworks. It follows that...may have differing expectations and approaches toward the management of cross-border deposits....

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Value-Chain Innovation towards a Sustainable & Competitive Norwegian Seaweed Industry

...value creation, SeaVALUE will shape the future towards the next-generation seaweed industry in...In a joint multi-actor effort, SeaVALUE will drive key bioeconomy...value-chain -SeaVALUE will design & validate prototype seaweed harvesting technology with minimum...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Legal governance in land use planning. Balance between national and municipal power and between private initiative and public control

...concerns the interplay between municipal autonomy and central government control, and the...of legitimacy, sustainability and ability to ensure long-term solutions. What can...the law, in principle, assigns responsibility to the municipality as administrative authority....

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Dynamics of coupled processes in responsive soft (bio)polymer materials

...focuses on development of novel insight into the dynamics of responsive soft (bio)polymer...reaction, hydrogel structure and network relaxation, occurring in such materials. This...the primary observable. The DynaRes approach is to combine experimental and numerical strategies...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AdaptAl - Adaptiv Control of Aluminium Manufacturing

...overall idea of the project is to develop and demonstrate a...during the last ten years and is presently used to simulate and optimize process parameters for...system, these variations can accumulate outside tolerance specifications, which may lead to huge...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

MoleculAr harvesTing with electroporation, microfluidics and nanoparticles for dIagnoSticS and thErapy of heterogeneous solid tumours

...medicine. The objective of this proposal is to develop a complementary set of beyond...permeabilisation with electroporation, (ii) automation of sample preparation on electroporated...the first time enable dissecting molecular cartography and heterogeneity of solid tumours...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

ReWrite: New knowledge to navigate the rewriting of human/nature relations through genome editing in the search for sustainable food

...new techniques for genome editing. It aims to have this knowledge help decision-makers...now emerged. These techniques can be applied to any type of organism and are claimed to be...species. How genome editing should be understood and regulated are currently topics of intense...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NAERINGSPH-Nærings-phd

Modellering for sanntids estimering og identifisering av glukose metabolismeprosesser i mennesket.

...er sterkt knyttet til virksomheten i Prediktor Medical AS. Sistnevnte firma er et nystartet...måling an blodsukker hos mennesker. Prediktor Medical er finansiert via tilskudd fra...(heretter kalt GlucoPred) skal fokuseres mot to ulike markeder: 1) Det medisinske markedet...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Østfold