0 projects

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Produksjon og omsetning av økologisk solbær, rips og stikkelsbær (Ribes)

På grunn av positive miljø- og helseeffekter er det en meget sterk økning i etterspørselen etter økologisk dyrket frukt og bær. Ribes-artene (solbær, rips og stikkelsbær), og særlig særlig solbær, inneholder mye vitaminer og antioksidanter, som gjør dem s pesielt egnet i et sunt kosthold. Ribes b...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Viken

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

CIGENE resource and core project proposals for the GENOFISK call May 8th

See attachments

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

NATURNAER-Natur og næring

On the economics of Sámi reindeer herding: Policy analysis to reduce overgrazing and conflicts

The objective of this project is to analyse the effects of different types of economic policies on reindeer abundance, grazing quality and income. In particular, we will focus on subsidized slaughtering, grazing fees and reindeer quotas. The impact of quo tas will be studied in combination with f...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimal helse, velferd og mattrygghet for kvalitetsprodukter fra norske geiter.

Geiteprodukter har hatt framgang i Europa inkludert i våre naboland, de siste ti årene. Geitas fremtoning og spenstighet i forhold til andre dyr samt naturlig uteliv (beite) appellerer, og den positive holdningen til geita som husdyr smitter over på forbr ukernes holdninger og gir økt etterspørse...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2006-2013

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Safe and cost-effective production of dry-cured meat with reduced mould growth

Mould contamination on dry-cured meat is periodically a significant quality problem leading to a major economic impact for the producers due to cleaning and loss of products. In addition the mould growth may represent a health risk for the staff due to th e allergenic potential of the moulds and ...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Biofilm, water quality and food production - Improving the water quality for prevention of food spoilage and foodborne diseases

Bacteria, moulds and yeasts constitute a great challenge and a significant quality problem for food industry, leading to a major economic impact for the producers due to cleaning, reduced shelf life and loss of products. Many foodborne pathogens are also waterborne pathogens. Increased knowledge ...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Functional genomics for optimized milk and meat quality

Summary: The present proposal is one of several coordinated projects intended to ensure a comprehensive genome-wide marker-description of the Norwegian cattle population and its diversity. The bovine genome sequence will be published in 2006. Norway has o ne of the world's best databases on the g...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Kulturelle landskap i den rurale periferien: Fra utgått landbrukspolitikk til innovativ landskapspolitikk

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle grunnleggende kunnskap om sammenhengen mellom privat og kollektiv verdiskaping i kulturelle landskap og utforme strategier, verktøy og modeller som grunnlag for en innovativ landskapspolitikk i den rurale periferien. I dag mangler en politikk som gjør det...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Vestfold og Telemark

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

A genome expression profiling strategy towards better disease control and improved animal welfare

An immunogenetic approach to disease control strives to define genetic markers for susceptibility and/or resistance to diseases through identification of genes involved in immune function and immune regulation. Genetic factors regulating immune responses are essential for an animal?s ability to s...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Effektiv kjøttproduksjon med ammekyr

Det er i dag mangel på storfekjøtt produsert i Norge, og import er nødvendig for å dekke behovet i markedet. Årsaken er at antallet mjølkekyr, og dermed basisen for produksjonen av storfekjøtt i Norge, er på veg ned. Om ikke noe gjøres vil underskuddet på storfekjøtt øke sterkt i årene som komme...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

NATURNAER-Natur og næring

Redusert angrep av rotsjukdommer i norske prydplanter

Prosjektet retter seg mot bekjempelse av rotsjukdommer i norsk veksthusproduksjon av prydplanter. Rotsjukdommer medfører dårlige røtter, lengre produksjontid, redusert holdbarhet/kvalitet og plantedød. Utfallene kan være store i utsatte kulturer og gi bet ydelige tap for den enkelte gartner. Gjen...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Vestfold og Telemark

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

From Food to Waste to Food: Developing gourmet mushroom substrate from municipal source separated food waste and forest by-products

Mushrooms hold a great potential for recycling organic wastes. Their cultivation on safer, more eco-friendly and sustainable media receives considerable attention within mushroom science and the industry internationally. At the same time, municipal waste composters, now equipped with advanced tec...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Innlandet

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Safe supply of climatically adapted forage seed through reduced storage losses

Winter damage, especially due to ice encasement, is an overriding factor governing the demand for forage seed in Norway. Global warming implies greater risks for ice damage because of winter rainfall and temperature fluctuations. Due to variations in seed yield and the highly unpredictable natur...

Awarded: NOK 0.68 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Framtidas forvaltning av rype til beste for grunneiere, jegere og andre brukere, Postdoc

Rypejakt er en kjær aktivitet for opp mot 100 000 jegere i Norge. Jakta genererer inntekter for rettighetshavere, lokalsamfunn og forretningsliv. Forvaltningen er likevel i stor grad basert på tilfeldig erfaringskunnskap. Rypeforvaltere mangler kunnskapsb aserte praktiske råd for en målrettet for...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

NATURNAER-Natur og næring

Green care: Effects of animals and plants on the farm in a therapeutic process for people with psychiatric diseases, 2 dr.gr./1 postdr.

This research proposal aims to document effects of farm-based activities (farm animals and plants), called Green care, on adult mental health and various psychiatric diagnoses including eating disorders. Lack of qualitative scientific studies indicates an urgent need for such projects. A three m...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Social motivation and social housing of farmed silver fox vixens in relation to group size, group composition and cage design, Post doc.stip

Tradisjonelt er oppdrettsrev oppstallet enkeltvis og det er foreløpig begrenset kunnskap om hvordan sosial kontakt påvirker dyras velferd og reproduksjon. I henhold til henstillinger fra norske myndigheter og anbefalinger fra EU bør forskning som belyser effekten av sosial kontakt gjennomføres so...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Utnytting av molekylære metoder i miljøvennlig bekjempelse av sjukdommer i gulrot

Prosjektet omfatter optimal utnyttelse av bioteknologiske metoder (PCR) for å bekjempe plantesjukdommer i gulrot, som er en av de viktigste grønnsakvekstene i Norge med førstehåndsverdien på ca 150 mill. kr. årlig. Soppsjukdommer er årsak til store tap b åde under produksjon og omsetning av gulr...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Viken

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Dissecting the process of plastid division in higher plants using functional genomics approaches

Plant cells contain plastids, vital organelles representing the ultimate source of all food production. Plastids are not created de novo but arise by division from pre-existing cytosolic plastids but despite recent progress in the field new approaches are needed to unravel this fundamental biolo...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Rogaland

NATURNAER-Natur og næring

NKJ 124 Group housing and managing horses under Nordic conditions. Strategies to improve horse welfare and human safety

Hovedformålet med dete NKJ-prosjektet er å komme frem til generelle prinsipper for hvordan man skal holde hobbyhester i grupper slik at deres velferd blir maksimert og risikoen for mennesker blir minimal. Med dette menes hvordan vi skal holde hestene slik at de blir sosialiserte med andre hester...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Improving moose forage with benefits for the hunting, forestry and farming sectors.

This project will generate the knowledge necessary to establish new moose management practises, enabling a higher moose yield to be harvested sustainably. This would increase moose-related income, while providing economic benefits for the farming communit y, local businesses and employees in the ...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Vestfold og Telemark

SIP-Strategiske instituttprogram

CONtinuity and Change - Cultural ENvironments and SUStainable landscape development -CONCENSUS

CONCENSUS is focused on achieving knowledge to sustain management of cultural heritage environments and esthetic values in a landscape context. It is designed to develop knowledge built on a close collaboration between managers of cultural heritage nation ally, regionally and locally and an inter...

Awarded: NOK 20.3 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Optimising the antioxidant effect of Se in wheat

Selenium (Se) is a key antioxidant of major importance to health of living organisms. A series of stressors (e.g. radiation, chemicals) can induce free radicals in living tissues and subsequently negative effects such as oxidative stress and DNA/RNA damag e occur. The antioxidant effect of Se is ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Opportunities for Norwegian production of bio-diesel from agricultural crops

Søknader/Biodiesel Summary Summary "Opportunities for Norwegian production of bio-diesel from agricultural crops" is a four year research project with the aim of obtaining new knowledge necessary for the development of bio-diesel production from agricul tural crops in Norway. This will be done ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Innovative Communities: Collective Entrepreneurship in a Rural Community Context

This project focuses on the collective entrepreneurial resources of innovative rural communities. The aim is to contribute to an increased set of tools for stimulating entrepreneurial activity at community level. Supportive measures both at individual, co mmunity and municipality level are emphas...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Nordland - Nordlánnda

NATURNAER-Natur og næring

Planter for norsk klima

Prosjektet skal bidra til et målrettet utvalgsarbeid innen busker og trær. Dette utvalgsarbeidet skal gi et utvidet plantetilbud for offentlige og private plantebrukere. Plantene skal være testet og funnet egnet for ulike bruksområder, både med hensyn til klimatilpasning og bruksmåter i ulike mi...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Ukjent Fylke

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Irrigation water as a potential source of foodborne pathogens in vegetables consumed raw with special focus on lettuce

This project aims to evaluate the extent to which water is a potential source of foodborne pathogens on Norwegian vegetables, particularly lettuce, that are eaten raw. The goal is to suggest practical means to reduce the risk. This is because water is use d in all steps in the production of lettu...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Oestrus and oestrus behaviour in NRF and Holstein breeds in modern cattle housing systems

Good health and fertility are crucial for animal welfare, production efficiency and sustainability in milk and beef production. In the NFR breed, these traits have been selected for over time, thus expanding the distribution of this breed worldwide. Expor t of semen and animals is very important,...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Innlandet

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Kvalitetssikring av eple i utvida salssesong

Hardanger fjordfrukt og Gvarv fruktlager har som målsetting å omsetja norske eple av høg kvalitet ein til tre månader lengre enn i dag. For å sikra dette må det verta betre kontroll med lagersjukdomar. Soppsjukdomar kan gje store tap hos lagra eple, særle g ved lagring over lang tid. Dei viktigas...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Fine mapping and molecular characterisation of quantitative trait loci (QTL) affecting hernia in pigs

Hernia is shown to be a serious problem in pig production, causing severe economic loss for the pig producers. The most common types are inguinal/scrotal hernia (IH) and umbilical hernia (UH). IH refers to hernial contents present in the inguinal canal an d/or that organs protrude into the scrotu...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Innlandet

NATURNAER-Natur og næring

Protected Areas as Resourced for Coastal and Rural Business Development, dr.gr.stip.

The main objective is to improve the level of knowledge on how different factors influence the possibilities for business development in protected areas. In particular spatial, institutional and procedural structures that influence business development in protected areas will be investigated. Fo...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Nordland - Nordlánnda