0 projects

PUBL-Publisering/prosjektinform

Sexuality, Law and Legal Practice, and the Reformation in Norway

...

Awarded: NOK 42,000

Project Period: 2007-2008

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Et komparativt blikk på fredløshetens innhold, funksjon og utvikling i Nord-Atlanteren ca.900-1200

Ut fra de tre aspektene innhold, funksjon og utvikling i Norge, Island og England i perioden 900-1200, vil jeg belyse likheter og forskjeller i fredløsheten i de tre områdene. Tidligere forskning har betraktet fredløsheten som statisk, og det har vært en tendens til å konsentrere forskningen på e...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo