0 projects

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Farlig avfall – utredning av hvordan forskning og innovasjon kan bidra til reduksjon og økt materialgjenvinning i Norge

...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

EJP-Soil First call: SoilsalAdapt Preadapting soil biology for increased tolerance to elevated salinities due to climate change

Forsalting er en viktig årsak til forringelse av landbruksjord i tørre områder, samt områder som er truet av klimadrevet havnivåstigning, hvor avlingsreduksjon er en vanlig konsekvens. Hvis jord som økosystem kan "lære" seg å tolerere saltholdig vanning gjennom gradvis tilvenning av jordorganisme...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Performing Indigenous Health Research in a multi-ethnic Landscape

-

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte for å teste teknologi i et internasjonalt marked.

I tillegg til prosjektstøtte fra Forny20 søker Agoprene 40.000 NOK for å dekke 50% av kostnader knyttet til reiseutgifter. Reiseutgiftene omfatter deltakelse i REACH Akseleratorprogram samt møter og relasjonsbygging med relevante partnere i USA. Reisen går til California (Silicon Valley, San Fran...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2022-2022

Location: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

A new generation of Patient-Reported Quality Measurements in Mental health and Addiction Services (PRQMs-MAS)

Folkehelseinstituttet lanserte i januar 2020 et nytt program for kontinuerlige, elektroniske målinger av pasienterfaringer med døgnenheter i psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det nye programmet representerer en innovativ måte å samle inn data på sammenlignet med de tidliger...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nasjonal Hybrid Posisjonstjeneste for Fremtidens Digitale og Autonome Samfunn

Innovasjonsideen til prosjektet er en skalerbar tjeneste for posisjonsbestemmelse for massemarkedet med centimeters nøyaktighet. Prosjektet skal utforske kombinasjonen av en ny teknologi for å distribuere GNSS korreksjoner (GNSS SSR) og en ny og umoden teknologi med stort potensial: posisjonsbest...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Move It – Bevegelige vegger i heltre som gjør at vi kan bygge mindre og samtidig få et ekstra rom i leiligheten ved behov.

Move It har som hovedformål at vi kan bygge mindre uten å miste funksjonene man ønsker å ha i bolig og fritidsbolig. Konseptet består av bevegelige vegger, som bygges i heltre plater rundt en aluminiums ramme for å ivareta treets bevegelser. Heldal Eiendom har bygget over 600 boliger, hovedsakeli...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Cenozoic magmatic-hydrothermal activity in northern Spitsbergen, with implications for offshore hydrothermal mineral systems (RiS-11825)

The geologic evolution of the High Arctic during the Cenozoic is critical for our understanding of continental breakup mechanisms and opening of marine ‘gateways’. These processes control exchange of deep-water between the world’s oceans and therefore influence climate patterns. Opening of the Fr...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Tectonics, uplift and long term landscape evolution and inheritance onshore the western Svalbard margin

The Eocene to Oligocene Forlandsundet basin likely records the transition from transpression and orogeny to transtension and rifting along the western Svalbard margin. Basin sediments are exposed onshore parts of the eastern coast of Prins Karls Forland, making it an ideal site to study the kinem...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Do snowshoes influence movement and route choice of Svalbard rock ptarmigan over snowy ground? (RiS ID 11821)

We are aiming to determine how changes in snow properties influence the function of a key adaptation for Arctic animals - the evolution of a snowshoe foot. Whilst increases in foot area are well known to provide extra support during movement over snow there is currently no data examining the rela...

Awarded: NOK 84,999

Project Period: 2022-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Depositional and Paleoenvironmental Evolution of the Forlandsundet Graben, Prins Karls Forland, Svalbard RIS ID: 11671

The Fram Strait, situated between Svalbard and northeast Greenland, is the only deep oceanic gateway connecting the Arctic Ocean with the Atlantic Ocean. Our modern climate system in Europe, Greenland, and the Arctic is strongly influenced by the thermohaline circulation through the Fram Strait....

Awarded: NOK 90,999

Project Period: 2022-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Resource partitioning by Arctic scavengers in Svalbard

Dead organic matter from animals represents a central ecological resource in many food webs globally and promotes biodiversity, landscape heterogeneity, and ecosystem stability. Little knowledge currently exists about the ecological significance of carcasses in terrestrial ecosystems, particularl...

Awarded: NOK 57,999

Project Period: 2022-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

SSF-Svalbard Science Forum

Rehabilitation of cableway posts, cultural herritage in Longyearbyen as a part of PCCH-Artic, Ris ID 11866

Rehabilitation of cableway posts in Longyearbyen. Find a better and more economical solution for the rehabilitation that may be used on more than one structure. Do temperature measurement and soil investigations for design of the foundation. For further information see the project description (...

Awarded: NOK 83,999

Project Period: 2022-2022

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

STUDY OF METALS IN ARCTIC MARINE SEDIMENTS (MArS) RiS ID: 11837

The glacial fjord Kongsfjorden (Spitsbergen, Svalbard Islands) is particularly suitable for studying the effects of the global anthropogenic activity on the Arctic ecosystem. In particular, the town of Ny-Ålesund is one of the world’s northernmost human settlements.The aim of the project is to st...

Awarded: NOK 32,999

Project Period: 2022-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Understanding the physiological costs of behavioural plasticity in response to climate change in Arctic Seabirds, RIS ID 11820

The extent to which individuals demonstrate flexibility in behaviour (i.e phenotypic plasticity) is likely to be a key determinant of a species ability to adapt to climate change. However, altering behaviours to match new environments comes at a cost to individuals when they divert resources away...

Awarded: NOK 80,999

Project Period: 2022-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Glacial and Permafrost Interactions: The Origins of Ice in Svalbard (RiS ID:11836

GAPOI seeks to close the knowledge gap between glacial & permafrost interaction within Svalbard’s glacial moraine landscapes, with particular attention to the uncertainty & potential of permafrost aggradation due to anthropogenically forced warming climate in the Arctic. Glacier forefields are ho...

Awarded: NOK 52,999

Project Period: 2022-2023

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Coastal Erosion modelling in Hiorthhamn, Longyearbyen (Svalbard)

The field work activities will be located in the shoreline of Hiorthhamn, to the northeast shore of Adventfjord, 3 km far from Longyearbyen. This area retains the archaeological remains of coal-mining activities dating from 1902. One of the objects of cultural heritage in Hiorthhamn is Taubanesta...

Awarded: NOK 77,999

Project Period: 2022-2022

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Mercury Levels in Svalbard Reindeer's Tissue and Faeces in Relation to Diet and Season

Mercury (Hg) is toxic and a concern for the terrestrial Artic environment due to potential release of Hg from the thawing permafrost. For this master thesis the levels of Hg in summer and winter faeces sample form Svalbard reindeers (Rangifer tarandus platyrhynchus) will be compared to investigat...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2022-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Predicting plant trait plasticity in response to warming across a changing tundra biome in the high Arctic, RiS ID: 11498

Predicting how plant communities will respond to environmental change has been described as the ‘holy grail’ of ecology. Understanding which factors determine whether a species responds positively or negatively to a particular environmental change allows us to anticipate future shifts in communit...

Awarded: NOK 71,999

Project Period: 2022-2022

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Subglacial mercury cycling and associated export from Jan Mayen to the North Atlantic, RiS ID 11817

The MerJM project looks to establish baseline concentration and temporal behavior of the toxic element mercury (Hg) in natural streams emerging from glaciers overlying an active volcano on Jan Mayen. The importance of natural sources of Hg in regional mercury cycling in the North Atlantic will be...

Awarded: NOK 71,999

Project Period: 2022-2022

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

HAPPINESS IN TIMES OF CHANGE: "FRILUFTSLIV" AND CLIMATE CHANGE IN SVALBARD

The project «Happiness in times of change: 'Friluftsliv' and climate change in Svalbard» is a collaboration between social anthropologists Tomas Salem (University of Bergen) and Alexandra Meyer (University of Vienna). Through ethnographic research we will examine how climate change in Svalbard is...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2022-2023

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Climate change drives fluctuations of glacier lakes in Svalbard - Crammebreane case study, RiS ID 11620

Since the 1990's, the number and size of glacial lakes have been observed to increase as a consequence of climate warming. Most research on glacial lakes has focused on high mountain areas such as the Himalayas or along the margin of the Greenland Ice Sheet. To date little is known about the deve...

Awarded: NOK 76,999

Project Period: 2022-2022

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Svalbard coastal zone pollution with microplastics from local and distant sources

This project is devoted to sampling microplastic in the coastal waters of Svalbard using the same technology that is used in the ongoing projects “Model-based mapping of marine litter and microplastic in the Barents Sea (MAMBA)“ funded by Klima- og miljødepartementet KLD and NFR/SSF project "Harm...

Awarded: NOK 92,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Climatic shifts derived from lacustrine sediment cores, Richardvatnet, nw Spitsbergen. RIS ID 11652

The overarching aim is to contextualise glacier activity across a transect of the Svalbard Archipelago to reconstruct and infer the past climatic and atmosphere-ocean interaction during the Late Quaternary, thus enabling the determination of temperature and precipitation gradients across the arch...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2022-2022

Location: Svalbard

BIONÆR-Bionæringsprogram

Strategies for Circular Agriculture to reduce GHG emissions within and between farming systems across an agro-ecological gradient

CircAgric-GHG samler et tverrfaglig, verdensledende team av forskere med ekspertise innen integrerte avlings- og husdyrsystemer (ICLS), sirkularitet, klimagassutslipp, (inter-)systemmodellering, digitalt landbruk, fjernmåling, bærekraftig arealbruk og samfunnsøkonomi på gårdsnivå. I tillegg til s...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ForestValue - Tree bark as a renewable source of wood protection materials for building applications

BarkBuild-prosjektet skal utvikle langvarige trebyggematerialer fra barkbaserte kjemikalier og tre med lav miljøpåvirkning. Dette vil erstatte produkter som har et større karbonavtrykk og dårlig miljømessig forsvarlighet. Målet med dette prosjektet er å utvikle nye barkbaserte trebeskyttelses- o...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Multi-criteria assessment, decision support and management tools for sustainable circular mixed farming systems for dairy production

Kombinert produksjon av melk og storfekjøtt er bærebjelken i mange europeiske land. Produksjonssystemet er samtidig under press som en betydelig kilde til utslipp av klimagasser og gjennom endringer i forbruksmønsteret mot et mer plantebasert kosthold. Dagens produksjonssystem er heller ikke spes...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Artificial Intelligence in Innovation of Investigative Interviews Speech-To-Text and Text Analysis Using Machine Learning

Det overordnede målet med AI4INTERVIEWS er å øke effektiviteten av avhør i politiet betydelig ved å designe, utvikle, utforske og bruke AI-løsninger for tale-til-tekst og tekstanalyse. Hvert år gjennomfører norsk politi tusenvis av avhør av ulike typer. Generelt blir disse transkribert manuelt he...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Innovation, Children at risk and oral health

Barn i risiko og oral helse Bakgrunn Traumatiske opplevingar i barne og ungdomsåra kan få alvorlege og livslange fylgjer. Barn utsett for ei eller fleire former for vald, overgrep og/ eller vanskjøtsel har auka risiko for å få utviklingsforstyrringar, samt alvorlege psykiske og fysiske lidingar...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AI-Support in Medical Emergency Calls: The AISMEC-project

Prosjektet AISMEC (Artificial Intelligence Support in Medical Emergency Calls) har som mål å utvikle kunstig intelligens (AI)-basert beslutningsstøtte til medisinsk nødmeldetjeneste. Den første tilstanden vi ønsker å utvikle og teste ut konseptet på er hjerneslag som «proof of concept». Her vet v...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Vestland