0 projects

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Institutions and Competition in the Norwegian Insurance Industry

...

Awarded: NOK 0.96 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

KUNI-Kunnsk.gr.l. f.næring og innov

Knowledge acquisition and learning potential und changing conditions in the marine resource based industry

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

13th Nordic Conference on Small Business Research

...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

BP-GEN-Brukerstyrt prosjekt generelle tiltak

Resultatanalyser 2003

...

Awarded: NOK 0.78 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Møre og Romsdal

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Verdikjeden for laks: Overføring av prissignaler mellom detaljist og produsent.

I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan prissignaler og annen informasjon beveger seg gjennom verdikjeden for laks. Selv om denne vil være hovedfokus vil vi også sammenligne den med verdikjeden for torsk. Kunnskap om hvordan informasjon beveger seg gj ennom verdikjeden er viktig fordi en ofte...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Innovasjon i små kunnskapsintensive bedrifter (høyteknologiske bedrifter)

Hovedformålet er å undersøke hva som påvirker innovasjon i små kunnskapsintensive bedrifter som arbeider i nasjonale og internasjonale markeder. Fokus er på hvordan innovasjonsbarrierer kan reduseres, hvordan innovasjon kan stimuleres og hvilke faktorer s om bidrar til å begrense risikoen i småbe...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Agder

KUNI-Kunnsk.gr.l. f.næring og innov

The commercialization of knowledge- establishment and growth of new, technology based firms (NTBFs)

...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Mobile and Channel Integrating Electronic Commerce - Business Models and Enduser Adoption

A large-scale deployment of 3G mobile networks is now taking place in Europe. It is assumed that 3G services will change business processes, work processes, and consumer behavior. Most of these changes are considered positive both for industry efficiency and public welfare. To obtain this, mobil...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland