0 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

Numerical modelling of the topographic response of subduction initiation

Kollisjoner av tektoniske plater viser noen av de mest fantastiske eksemplarer av verdens topografi sånne som Alpene, Himalaya og Pyreneene, og samtidig hotspots av seismiske aktiviteter. Disse kollisjons/subduksjons soner kan også gi endringer i topografien rundt disse aktive kollisjonene. Topog...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Moisture dynamics and carbon sequestration in boreal soils

Klodens største landbaserte karbonlager finner vi i jord hvor det er minst tre ganger så mye karbon som i levende planter og mer enn dobbelt så mye karbon som i atmosfæren. Karbonbinding i jord er derfor en viktig økosystemtjeneste med globale klimavirkninger. Det meste av klodens jordkarbon befi...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Viken

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Pliocene Arctic Climate Teleconnections

Formålet med INDNOR-PACT «Pliocene Arctic Teleconnection» prosjektet er å studere klimavariasjoner i Polhavet gjennom pliosen, med særlig fokus på den midt-pliosene varmefasen som varte fra 3.2 til 3.0 millioner. Det er påvist at klimaendringer i Polhavet, og særlig reduksjon av sjø isen de siste...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Thresholds for destabilizing thermohaline circulation and ocean carbon cycling in a warmer world.

Er jordens klima på vei mot å krysse farlige grenseverdier som kan forårsake smelting av det Grønlandske isdekket eller plutselige endringer i havsirkulasjonen («Golfstrømmen») som vil påvirke Norges klima? Ved hjelp av marine sedimentkjerner fra dyphavet hentet gjennom toktdeltagelse i Internati...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Quantifying climate Impacts of Future Forest management strategies in Norway

Hvilken rolle kan norsk skog spille en rolle som klimatiltak? Globale utslippsbaner konsistente med å holde global oppvarming til under 1.5°C og 2°C relativt til før-industriell tid inkluderer store mengder land-baserte klimatiltak og arealbruksendringer, med ulik grad og kombinasjon av skogplan...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Permafrost landscapes in transformation - from local-scale processes to the global model NorESM

I arktiske og sub-arktiske strøk finnes det enorme områder som er dominert av permafrost. Denne frosne jorda fungerer som en gigantisk fryser som bevarer store menger organisk materiale fra nedbrytning. Allerede nå ser vi at permafrosten tiner i mange områder, og klimaendringer vil sannsynligvis ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Unravelling the spatio-temporal nature of rock deformation using 4D X-ray tomography

Bergartene i den ca. 30 kilometer tykke jordskorpen deformeres sakte, for eksempel under dannelsen og innsynkning av hydrokarbonførende bassenger, eller veldig fort, som under jordskjelv. Slike deformasjoner kontrollerer hvor porer og sprekker skapes i jorden og hvordan væsker kan sirkulere i ber...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate History along the Arctic Seaboard of Eurasia (CHASE)

Hovedmålsettingen med CHASE-prosjektet er å rekonstruere klima- og miljøendringene i Russisk Arktis gjennom siste istid og frem til i dag, en periode på 120,000 år. Dette innbefatter fremveksten og tilbake-smeltingen av store isbredekker som i perioder bygget seg opp over Barents- og Karahavet, m...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Modelling and removal of time-varying sea-surface and overburden effects in multicomponent data

I Elsas industrielle doktorgradsoppgave vil arbeidet bli delt i 3 faser. I den første fasen vil hun generalisere tidsdomene integralligningen til også å inkludere overflaterefleksjonen på kildesiden (kilde-ghost), og bygge en hvilken som helst orden av overflatemultipler fra mottaker-ghost og de ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

The impact of increasing spruce plantation area on the carbon balance of forests in Western Norway

Treplanting og tresslagsskifte er foreslått som et viktig norsk klimatiltak. Formålet er både å øke det årlige opptaket av CO2 og å øke den langsiktige lagringen av karbon i skogen. Tiltaket innebærer blant annet å erstatte stedegne lauvtrær med rasktvoksende treslag som norsk gran, som har et st...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

Study of PCBs and natural organic matter and in Arctic soil. RIS-ID 10425

This project (RIS-ID 10425) is part of my master thesis. In this project quantitative and qualitative information about PCBs and natural organic matter present in top soil samples in Arctic region is studied. Outcome is a thorough study of PCBs in Arctic top soil as well as new knowledge on globa...

Awarded: NOK 70,999

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Glacial history and geomorphology of Trygghamna, western Spitsbergen, RiS ID 10443

The aim of the project is to understand the glacial dynamics and geomorphological activity of glaciers terminating in Trygghamna. A landsystem model for both terrestrial and marine environments will be presented and the difference between them discussed. The glacial geomorphology of Trygghamna an...

Awarded: NOK 28,639

Project Period: 2016-2017

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Depositional setting and environment of the Upper Triassic De Geerdalen Formation, Svalbard, RiS ID 10417

The aim of the project is to gather data from the upper Triassic De Geerdalen Fm. Sedimentological logs will be made and rock samples will be collected. The project will be part of my master thesis. We plan fieldwork between Agardhbukta and Sassendalen summer 2016. The project is a part of a bigg...

Awarded: NOK 31,263

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Relay ramp complexity based on sedimentary record, Billefjorden Fault Zone. RiS ID 6045

During the summer field season 2016 I would like to investigate the relay ramp complexity within sedimentary rocks forming the Pyramiden mountain side, Billefjorden Trough. Analysis of data collected during the field work (geological logs and structural measurements, high resolution pictures used...

Awarded: NOK 11,998

Project Period: 2016-2017

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

The fate of sub-glacial carbon in an era of deglaciation, RiS ID 10410

Worldwide, deglaciation is transitioning sub-glacial ecosystems into proglacial areas and liberating previously buried organic material. Microbes utilize this material for energy, though factors that govern community structure and metabolism remain unclear. To study how sub-glacial carbon is tran...

Awarded: NOK 50,934

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Contact metamorphism around thin intrusions in Central Isfjorden: implications for reservoir quality and fluid migration, RiS ID 10408

The proposed target unit for CO2 storage in Central Isfjorden comprises a naturally fractured heterolithic sandstone-siltstone sequence interbedded with shale layers. Igneous intrusions have been identified in the target aquifer and are mapped. These igneous intrusions and their contact aureole i...

Awarded: NOK 50,999

Project Period: 2016-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Sedimentology, stratigraphic position and correlation of the Paleogene Ny-Ålesund Subgroup, RIS-ID 10418

The fieldwork carried out in Ny-Ålesund will be a part of the PhD-project "Regional Geometry and Sedimentology of the Lower Palaeogene basin on Svalbard". The main goal of this project is to achieve detailed understanding of the paleoenvironment prior to and during early stages of foreland basin ...

Awarded: NOK 45,593

Project Period: 2016-2017

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Sedimentation and characteristic of sediments of Hansbukta and Isbjørnhamna (Hornsund) RiS ID: 10391

My project hypothesis is that Hansbreen has the direct influence of the changes of the marine sedimentation processes, especially in Hansbukta. In turn, the dynamic marine processes have a significant influence on the sedimentation processes in Isbjørnhamna. During the summer season 2016, I am go...

Awarded: NOK 33,040

Project Period: 2016-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Glacial dynamics in Vaigattbogen, southern Hinlopen Strait, and in northernmost Storfjorden, Spitsbergen

The glacial history of the fjords/bays in the eastern Spitsbergen is still largely unknown. A seafloor study in the marginal area of the largest modern ice mass on eastern Spitsbergen can therefore provide new insights into past glacier dynamics in this key area. This is crucial for understanding...

Awarded: NOK 67,999

Project Period: 2016-2017

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Sedimentology and facies interpretation of the Triassic De Geerdalen formation, Svalbard. RiS ID 10416

The Triassic De Geerdalen formation on Svalbard will be investigated through sedimentological studies of outcrops on eastern and central Spitsbergen. The project is part of a bigger project with the main goal of gathering new sediemtological data to establish a new hypothesis for the sedimentolog...

Awarded: NOK 29,734

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Sediment flux from source to sink - the coastal link

The aim of the present proposal is to coordinate and integrate research on coast to fjord sediment systems on Svalbard. We propose a pilot project for 2016-2017 to develop this cooperation and concentrate use of equipment and data sets on a joint goal. The research objective is to increase the un...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Svalbard

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

US-Norwegian collaboration on fluid-consuming transformation processes

Senteret for Geologiske Prosessers fysikk (PGP) har utviklet et verdensledende forskningsmiljø i grenselandet mellom fysikk, geofag og informatikk. Et sentralt forskningsområde for senteret har vært vekselvirkningen mellom væsker og tette bergarter -- bergarter som har lav, initial permeabilitet....

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Change detection in heterogeneous remote sensing images

Sammenligner epler og pærer - på en fornuftig måte Endringsdeteksjon er en viktig anvendelse innen jordobservasjon med satellittbilder, og gjøres tradisjonelt ved å sammenligne bilder som er tatt under så like forhold som mulig. Et prosjekt ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universi...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Advancing permafrost carbon climate feedback-improvements and evaluations of the Norwegian Earth System Model with observations

Jord som er frosset i mer enn to etterfølgende år, permafrost, lagrer store mengder karbon i form av organisk jordsmonn. Mengden karbon som lagres i organisk jordsmonn er omtrent to ganger større enn mengden karbon som finnes i atmosfæren, og langt mer enn mengden karbon som er lagret i vegetasjo...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Quantifying community resilience to natural hazards in Norway

The PhD project presented here is part of the ongoing research project 'Climate change and natural hazards: the geography of community resilience in Norway (ClimRes)' funded by the Research Council of Norway through grant number 235490 E10. The overall aim of ClimRes is to identify the role of c...

Awarded: NOK 53,999

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

2nd Vertical Geology Conference - VGC2016

Geospatial data obtained from laser scanners, photogrammetry, satellite imagery and GPS are having a massive impact on our understanding of the earth's surface topography and ongoing processes. High resolution imagery and 3D models, captured from the ground, from unmanned aerial vehicles (drones)...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

European Plate Observing System - Norway

European Plate Observing System (EPOS) er en langsiktig plan for integrasjon av forskningsinfrastrukturer innen faste jords fysikk i Europa. EPOS bringer sammen eksisterende (og fremtidige) avanserte Europeiske forskningsfasiliteter i en unik og bærekraftig infrastruktur som er basert på ulike ob...

Awarded: NOK 51.0 mill.

Project Period: 2016-2025

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Integrated Carbon Observation System (ICOS)-Norway and Ocean Thematic Centre (OTC)

ICOS (Integrert Karbon Observasjonssystem) er en Europeisk forskningsinfrastruktur som ble etablert for å koordinere og samle inn kvalitetsmålinger av drivhusgasser og gjøre dem tilgjengelig for ulike forskningsmiljøer. ICOS koordinerer et målenettverk av drivhusgasser fra ulike steder på land, ...

Awarded: NOK 96.2 mill.

Project Period: 2016-2026

Location: Vestland

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Professor II position in natural hazard at the Department of Geosciences, University of Oslo

Klimarelaterte naturfare hendelser som skred og flom blir stadig hyppigere. I løpet av de siste årene har vi hatt en rekke alvorlige hendelser i Norge. Vi registrerer økt nedbør, og så vel hyppighet som intensitet av ekstremhendelser øker i det meste av landet. Prognoser for dette århundret viser...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Research School on Changing Climates in the coupled Earth System (CHESS)

Klimaendringene har ført til en økende etterspørsel fra samfunnet rettet mot klimaforskere for økt prosessforståelse, forbedrede scenarier, reduserte usikkerheter og mer pålitelige data for reduksjons- og konsekvensstudier. For å møte denne etterspørselen er det nødvendig med en grunnleggende for...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Vestland