0 projects

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Developing methods for advanced modeling of sea ice physical properties

Fordelingen av sjøis på jorden er en nøkkelkomponent i klimasystemet. Den påvirker varme- og energiutvekslingen mellom oseanet og atmosfæren, strålingsbalanset, opprinnelsen av havsirkulasjoner og med partikkeltransporten også næringskjeden. Hermed legger de fysio-kjemiske vekselvirkningene i de...

Awarded: NOK 73,796

Project Period: 2011-2011

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Faroe Bank Channel Overflow: Dynamics and Mixing

En stor del av de dype, kalde vannmassene i de nordiske hav strømmer ut gjennom Færøybank-kanalen og inn i Nord-Atlanteren som en stor undersjøisk flod. Utstrømningen er veldig energirik og turbulent og den fører med seg cirka 2 millioner kubikkmeter per sekund. Vannmassenes egenskaper, slik som ...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

North Atlantic Ocean-Climate Variability in a Warmer World

For å øke forståelsen om fremtidige endringer i havet hadde NOCWARM prosjektet som mål å etablere variabiliteten i havsirkulasjon og klima i perioder varmere enn i dag. I NOCWARM er det publisert tre arbeider som dekker den nåværende mellomistid (Thornall y et al., 2013) og den siste mellomistid ...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Vestland

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Investigation of physical environment in West Spitsbergen waters

The project is focusing on comprehensive studies of physical environment in West Spitsbergen waters, which is of vital importance for understanding local marine ecosystem structure and functioning. Firstly, estimation of inter-annual variability of hydrog raphic/thermohaline characteristics in we...

Awarded: NOK 81,999

Project Period: 2010-2011

Location: Ukjent Fylke

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Atlantic Current Observatory

We propose to establish an infrastructure consisting primarily of state-of-the-art ocean glider instruments which initially provide real time temperature and salinity profiles as well as drift velocity in the area off the mid-Norwegian shelf towards the P olar Front. These observations will be co...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2010-2017

Location: Vestland

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Annual and semi-annual sea level variations in the Nordic seas

The project focuses on the annual and semi-annual sea level variations in the Nordic Seas. The analysis is based on information about the variability of sea level from tide-gauges and satellite altimetry data in the Norwegian, Greenland and Barents Seas. For separation and analysis of annual and...

Awarded: NOK 21,999

Project Period: 2010-2010

Location: Ukjent Fylke

POLRES-Polarforskning POLRES

Detailed studies of the Bjerknes compensation mechanism

The proposal is aimed on strengthening of the established cooperation within the frameworks of the BILAT-USA programme and the ongoing NFR projects PAACSIZ and POCAHONTAS. The existing cooperation is mostly confined to the lower atmospheric processes, gen eral circulation and the Arctic climate. ...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

On the origin of the Denmark Strait Overflow Water

The North Atlantic Deep Western Boundary Current constitutes the lower limb of the Atlantic meridional overturning circulation (MOC), and, as such, is a crucial component of the Earth's climate system. Warm subtropical-origin waters flow northward across the Greenland-Scotland Ridge where they a...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Arctic Ocean Sea-ice and Ocean Circulation Changes Using Satellite Methods - SATICE

Over intra- and inter-annual time scales, the mean dynamic topography (MDT) variability in the Arctic Ocean largely results from changes in large-scale ocean circulation patterns both within the Arctic as well as from adjacent seas such as the North Atlan tic and the Nordic Seas [Forsberg et al.,...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Vestland

POLRES-Polarforskning POLRES

Physical-mechanical properties of sea ice and influence of ice cover on hydrology of Svalbard fjords

The project is related to the development of network cooperation between Norwegian and Russian institutes in the field of sea ice research. The project contributes to the development of research infrastructure for the study of sea ice properties in the fi eld and laboratory conditions. We plan to...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Svalbard

POLRES-Polarforskning POLRES

INTERNAL HYDRAULIC PROCESSES IN AN ARCTIC FJORD

There is growing evidence that a significant fraction of the diapycnal mixing in the oceans is caused by internal hydraulic processes (e.g., internal wave breaking, internal hydraulic jumps etc.). Fjords are convenient as ocean process laboratories since they exhibit many of the physical phenome...

Awarded: NOK 0.54 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Vestland

POLRES-Polarforskning POLRES

Storfjorden Polynya Air Sea Ice Exchange Experiment

The Storfjorden Polynya Air Sea Ice Exchange Experiment (SPASIE²) will expand research capabilities in Norway in air-sea-ice interaction through a dedicated field campaign. Through this coordinated study researchers and graduate students will be exchange d between Norway and the US. The project ...

Awarded: NOK 0.82 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Vestland

POLRES-Polarforskning POLRES

Influx of Atlantic Water from the Nordic Seas to the Arctic Ocean during the late glacial and the Holocene.

Under siste istid var Barentshavet dekket av Svalbard-Barentshavet isskapene. Etter isen trakk seg tilbake ble Barentshavet etter hvert en av hoved transportveiene for Atlantisk vann på vei mot Polhavet. I dag er syd-vestlige Barentshavet dominert av varm t og salt Atlantisk vann mens nordlige Ba...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

The evolution of young sea ice

Isdekket i Arktis blir for tiden mindre og mindre og betydelig større områder enn før blir isfrie om sommeren. Dette er en trend som vil fortsette i et varmere klima. En gradvis overgang mot et isfritt Arktis om sommeren vil ha store konsekvenser for økol ogi og klima, men også ha store innvirkni...

Awarded: NOK 62,205

Project Period: 2010-2011

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

The wind field in the marine boundary layer - with applications to offshore wind power.

Formålet med prosjektet er å få en bedre forståelse av turbulensen i den nederste delen av atmosfæren over havet (det marine grenselaget), med tanke på bedre vindprognoser og energiestimater for offshore vindmølleparker. En betydelig del av den kjente usi kkerheten i dagens værvarslingsmodeller k...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Vestland

POLRES-Polarforskning POLRES

ARCtic Ocean Mixing: Influence of changing ice cover on internal waves and mixing

The proposal is motivated by recent findings showing i) the sensitivity of Arctic Ocean circulation to background deep-ocean diapycnal mixing and ii) enhancement of near-inertial internal wave activity and induced mixing in the absence of sea ice. Mixi ng in the stratified ocean is related to ...

Awarded: NOK 0.87 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Vestland

POLRES-Polarforskning POLRES

Russian-Norwegian field work cooperation on marine properties in Svalbard waters

Russian-Norwegian collaboration already established in a Fram Arctic Laboratory funded PhD project, will be expanded by developing joint field work in Svalbard fjords and adjacent shelf waters. The field work will focus on seawater properties (temperature , salinity, particulate matter, optics, t...

Awarded: NOK 0.87 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLRES-Polarforskning POLRES

Satellite Earth Observation of the Marine Environment in the Svalbard region

Earth Observation (EO) data from polar orbiting satellites play an increasingly important role in environmental and climate sciences and for operational use. EO data in the Arctic is particular useful because the coverage from polar orbiting satellites is better at high latitudes and the fact th...

Awarded: NOK 0.71 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Real time climate observations at the position of weather ship Mike

The weather ship Polarfront which is located in the Norwegian Sea at 66°N, 2°E is being removed from its position 1 January 2010. The weather ship represents a variety of time series some of which started in 1948 covering ocean profiles from the deep ocea n (> 2000m) to the surface using CTD meas...

Awarded: NOK 12.9 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Vestland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Wehde, Henning DAADppp 2009-10 Tysk-norsk forskerutveksling

...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2009-2011

Location: Vestland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Arctic Shelf Water Processes

In a future climate scenario with no summer sea ice and perennial ice cover, we believe that the Arctic shelves will become the most important ventilation areas with AW as source water. Our data from both warm and cold Arctic shelves around Svalbard and i n the Barents Sea will hence be a perfect...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Svalbard

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

ESSAS Project Office

An ESSAS (Ecosystem Studies of Sub-Arctic Seas) Project Office is to be located in the Institute of Marine Research in Bergen. ESSAS was established as a Regional Programme within International GLOBEC to compare, quantify and predict the impact of climate variability and global change on the pro...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

CARBON-HEAT- CARBON uptake and fluxes of water and HEAT in the North Atlantic Current

CARBON-HEAT is a three year project that will study a potential feedback between the ocean carbon cycle and climate change, relating to the flow speed and heat and carbon flux of the Atlantic water en route to the Arctic Ocean We intend to -Assess the de gree to which the Atlantic Water (AW) is ...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Oceanography and Match-mismatch

We intend to study ecosystem functioning using the match-mismatch hypothesis as a framework. The marine ecosystem chosen - the Benguela Upwelling - is an important fishing area and thereby also subject to anthropogenic constraints. The present proposal i s link to Mico project ES427093 that invo...

Awarded: NOK 0.41 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Gao, Xuemin Kina stp 07/08

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Vestland

TU-Tungt utstyr

Kontinuerlig profilering av havmiljø og plankton

Prosjektet søker å finansiere en platform av integrerte instrumenter ombord på FF "Jan Mayen" for å oppgradere fartøyet til et konkuransedyktig fartøy i vår nasjonale fartøypool. Utstyret er myntet på å studere koplede prosesser mellom fysisk oseanografi og plankton. Utstyret vil styrke fagmiljøe...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Southern Ocean Biogeochemistry: Education and Research

With extreme oceanographic variability over very short distances, the waters around South Africa provide a wealth of information on the mechanistic controls on marine biogeochemical variability. South African waters occupy a special niche in oceanography lying at the junction between western and ...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Tørresen, Tor, norsk spes til Kina 2007

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2007-2007

Location: Rogaland

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Synthetic Aperture Radar for ocean current feature retrievals and surface velocity estimates

Estimating currents from SAR imagery is still research-dominated. Most of the work has been in development of improved forward radar imaging models to predict the SAR signatures of regions with changing oceanic currents. In the latest radar imaging model (RIM) by Kudryavtsev et al., (2005) deta...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestland

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

Bipolar Atlantic Thermohaline Circulation

In BIAC the mechanisms, manifestation and impact of intermediate and bottom water formation originating from the bipolar Atlantic Ocean shelves will be explored. The overall goal is to evaluate the global ventilation through circum Arctic and Antarctic sh elves and consequences for the climate by...

Awarded: NOK 32.8 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Vestland