0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Disentangling the impacts of herbivory and climate on ecological dynamics

Klimaendringer er en av dagens største miljøutfordringer. Men i mange deler av verden endrer økosystemene seg som følge av forandringer i antallet og type beitedyr. Tettheten av store beitedyr styres av menneskenes forvaltning og arealbruk, i tillegg til klima. Dette er spesielt relevant i den bo...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage