0 projects

NATURNAER-Natur og næring

Implementing environmental policy -analysing the governance of integrated use and protection politics

During the last decades, the involvement of local stakeholders, lay knowledge and cross-sectoral approaches in environmental decision making have been addressed in a wide range of international conventions. Also, the Mountain text and the Coastal strategy , described by Norwegian environmental au...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

VIOS-Verdiskapende innovasjon i off

NATUR OG HELSE. - Forskningsdelen av et praktisk utviklingsprosjekt.

?Natur og helse? er et utviklingsprosjekt, der deltakere fra helsevesen, landbruk og organisasjoner samarbeider om nye helsefremmende tiltak knyttet til å bruke ressurser fra gården, bygda, kulturlandskapet og naturen i behandling, forebygging og terapi. Satsingen er foreløpig avgrenset til Sør-T...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage