0 projects

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Rett fram. Tilgjengeliggjøring av offentlige tjenester individuelt tilpasset gjennom elektronisk brukerdialog.

Rett fram er et tilleggsprosjekt til Verdikt-prosjektet Semicolon II, Samhandling i offentlig sektor, som avsluttes 31.12.2013. Den overordnede idéen med Semicolon er å bidra til økt samhandling i offentlig sektor og, som et resultat av det, mellom offent lig og privat sektor. Tilleggsprosjektet...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

LNG COMPOSITE FUEL TANK

The objective is to select, through a screening process, suitable material solutions applicable for a composite pressure tank with internal polymeric liner that can operate safely for 20 years at the extreme temperature of -163C. The selected suitable mat erial combinations will be tested for pre...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Aesthetics for mobility and cognitive training of the elderly

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2011-2011

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Onboard VOC, Cargo and Energy Recovery

HO&GS has many years of experience within development and implementation of VOC recovery technology for various applications. These technologies have the potential to significantly reduce the environmental impact of oil and petroleum product handling. On a global basis though this potential will...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Demonstration and validation of the "FracFix" polymeric bone fixation system

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Viken

DIP-Design Pilot

Kvalitetskontroll i medisinske laboratorier - fra pliktøvelse til verdiskapende merkevare - DP011

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Subsea Cooler Qualification

Foredrag holt på Subsea Valley våren 2014

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Viken

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Vitamin K derivatives in the treatment of osteoporosis in end-stage renal disease (ESRD).

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Onboard VOC, Cargo and Energy Recovery System

Hamworthy Gas Systems has devised and applied for patents for a system whose aim is to reduce and recover VOC emissions in conjunction with loading and transport of partially volatile cargo by tanker vessels. The system consists of several components, b oth active and passive giving the ability...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Viken

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Touch IT - bruk av berøringsskjerm i forbindelse med IKT-tjenester for demenspasienter

Touch IT er en faglig etterfølger av forprosjektene ALDERN og SAMPO. Den primære målgruppen for Touch IT er mennesker med demens (eller MCI). Den sekundære målgruppen er deres pårørende eller helse- og pleiepersonell. Den overordnete produktidéen er å til by tjenester tilpasset brukergrupper med ...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forbedret utnyttelse av spillvarme til kraftproduksjon ved ny produksjonsteknisk løsning og termofysiske beregningsmodeller av varmevekslere

Single-Phase Power har utviklet et kraftverk (motor) for utnyttelse av spillvarme. Produksjonskostnadene er de samme uavhengig av tilgjengelig temperatur. For å øke potensiale til utnyttelsen av spillvarmen ytterlige, er det viktig å få redusert produks jonskostnaden og øke virkningsgraden til ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Biodegradable plastics derived from food industry by-products for use as barrier for beverage cartons

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

European-wide integrated blueborder control system

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a Point of Care microfluidic chip unit and self-sampling device for cervical cancer screening and platform technology for Nuc

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Hybrid Collective Intelligence for Systems Biology

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2009-2009

Location: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Small scale low temperature Solar Thermal Power Cogenerating System for buildings with large roof surface - Stirling Heat Engine and Non Con

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2009-2010

Location: Viken

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

SAMPO - tilgjengelighet av nettbaserte ressurser

Formålet med prosjektet er å lansere en internett- og standardutstyrsbasert tjeneste for personer som har behov for et skreddersydd brukergrensesnitt og -funksjonalitet slik at de kan dra nytte av fritt tilgjengelige ressurser til underholdning, kommunika sjon og sosialt "samvær" som finnes på ne...

Awarded: NOK 0.39 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mosquito - en teknologiplattform for Nano UAVer

Prox Dynamics AS (http://www.proxdynamics.com) er leverandør av Personal Reconnaissance Systems (PRS), ofte også referert til som Nano Unmanned Aircraft Systems (NUAS). Systemene brukes til profesjonell oppklaring og rekognosering. Hovedproduktet, PD-1 00 Black Hornet, består av et 16 grams heli...

Awarded: NOK 14.7 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling av instrument for effektiv screening av oksidasjon i næringsmidler

Hovedmålet for dette prosjektet er å utvikle et enkelt fluorescensinstrument for rask og ikke-destruktiv måling av oksidasjon i komplekse næringsmidler. Lipidoksidasjon (harskning) er et stort problem for næringsmiddelindustrien og forbrukere siden dette er en av hovedårsakene til redusert holdba...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Co-digestion: Fleksible systemer for forbehandling av biomasse - Mer biogass fra eksisterende råtnetanker

Anaerob utråtning av slam er vanlig i de fleste renseanlegg for å redusere et avfallsproblem. Biogassen som produseres blir brukt til el-kraft og varmeproduksjon. Normalt er energien i denne gassen ikke nok til å dekke anleggets behov. Cambi har utviklet og solgt utstyr som effektivt forbehandle...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Stabil kvalitetsproduksjon av ruccola, brokkoli og blomkål på friland ved sikker og miljøvennlig bekjempelse av kålbladskimmel (innt 193990)

Prosjektet omfatter optimal bekjempelse av kålbladskimmel i ruccola, brokkoli og blomkål i Norge. Førstehåndsverdien for disse produktene er på ca 110 mill. kr. årlig. Soppsjukdommen kålbladskimmel er årsak til store tap både under produksjon og omsetnin g av de korsblomstra grønnsakvekstene ruc...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Viken

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

ESTAR Etablering av Eurostars prosjekt for Nano Air Vehicles

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Rotating T-sensor for accurate and reliable field gradient measurements to determine the corrosion protection of pipelines and structures

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisk in vitro diagnose system basert på nano-, mikro- og bioteknologi

POCNAD-prosjektet skal videreutvikle resultatene fra EU-prosjektet slik at de kan anvendes i et nytt kommersielt instrument. Selv om mange av de banebrytende prinsippene er demonstrert, gjenstår det viktig arbeid på å gjøre de biologiske reaksjonene i mik rokanalene stabile, kontrollere bevegelse...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Real-time reservoir simulation and management

...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Global Virtual Integrated Collaboration Environment for Real-Time Drilling Decisions

...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Innovative energiløsninger - Rensing av rejektvann for økt biogassproduksjon

Biogass har et stort og ubenyttet potensiale for kostnadseffektiv energiproduksjon med høy energigevinst basert på fornybare ressurser. Det er i dag økende anvendelse av biologiske energikonverteringsprosesser for gjenvinning og produksjon av ny fornybar energi. Stadig flere organiske materialer ...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Building Integrated Concentrated Solar Power

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Field implementation and demonstration of PerForM? with Multiple Migration for down-hole monitoring in oil/gas production and CO2 storage.

...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Viken

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34413 Pellets i oljetanken

...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Viken