0 projects

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Historieundervisning og interkulturell læring.

Prosjektet omfatter 4 faser: 1. Kort oversikt over sentrale problemstillinger knyttet til interkulturell historisk læring i vest-europeiske samfunn etter ca. 1990. Analyse av synet på interkulturell læring i Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring...

Awarded: NOK 0.59 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestfold og Telemark