0 projects

MULTI-Det multilaterale systemet på utviklingsområdet

The effects of post-war aid: a comparative analysis

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

CMI - SIP: Political Institutions in Africa - The Quest for Democratic Accountability: Ghana, South Africa, Uganda and Zambia

Overordnete forskningsmål: 1. Gjennom dype empiriske studier øke forståelsen av institusjonell endring og utvikling i et knippe av Afrikas nye demokrati. Det er noe usikkert om en vil opprettholde ønsket om å fokusere på Uganda. Dette vil avhenge at e n får til tilsvarende avtaler med forsker...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

CMI - SIP: Courts in trasition: Research programme focussing on the role of the judicial branch in new democracies

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Etablering av internasjonale studier som et eget flerfaglig studieopplegg ved Universitetet i Bergen

Hensikten med prosjektet er gjennom et organisert samarbeid mellom Universitetet i Bergen og CMI å utnytte den faglige kompetansen ved de enkelte institutt, sentre og fakultet innad ved Univesitetet og ved CMI for å etablere et forskerutdanningsprogram/en forskerskole i internasjonale studier, m...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

The Role of Courts in the Consolidation of Democracy and Social Transformation in South- Africha

...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Corruption and Palestinian State-Formation - Transitional Phase or Enduring Feature?

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2010

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The role of corruption in international transactions: A supply side approach

Corruption is regarded as a major obstacle to international trade and investments, and appears to be a threat to economic growth in developing countries. During the 1990s the problem has become a focus of attention in international organisations and resea rch. However, attention has so far focuse...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Vestland