0 projects

ENERGIX-Stort program energi

Linking physical wall roughness of unlined tunnels to hydraulic resistance

Tuneller er en viktig komponent av vannkraftverkene i Norge. De brukes både til produksjon av energi og for avledning av flommer. Hvor mye vann en tunell kan transportere vil være avhengig av friksjonsforholdene på fjellveggene i tunnelen. I Norge er ofte tunellene råsprengte, noe som betyr at ru...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Durable Arctic Icephobic Materials (AIM)

Etter at vi har testet mange kommersielle belegg i den førstfase for å lære sammenhenger mellom is adhesjon og andre fysiske parametere, fortsatte vi med å designe og produsere våre egne isfobiske belegg ved hjelp av forskjellige strategier. Hensikten er å sammenligne og velge den beste strategie...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Oil entrapment in sea ice: Field experiments for 3-d X-ray microtomographic investigations

The aim of the planned experiment is to investigate the distribution and migration oil in natural sea ice and to image them in 3D with micro CT at a synchrotron facility. With increasing interest in exploring Arctic oil resources the study is a step towards a fundamental framework to cope hazard...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Depositional setting and environment of the Upper Triassic De Geerdalen Formation, Svalbard, RiS ID 10417

The aim of the project is to gather data from the upper Triassic De Geerdalen Fm. Sedimentological logs will be made and rock samples will be collected. The project will be part of my master thesis. We plan fieldwork between Agardhbukta and Sassendalen summer 2016. The project is a part of a bigg...

Awarded: NOK 31,263

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Sedimentology and facies interpretation of the Triassic De Geerdalen formation, Svalbard. RiS ID 10416

The Triassic De Geerdalen formation on Svalbard will be investigated through sedimentological studies of outcrops on eastern and central Spitsbergen. The project is part of a bigger project with the main goal of gathering new sediemtological data to establish a new hypothesis for the sedimentolog...

Awarded: NOK 29,734

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Water waves interacting with arbitrary shear currents in 3 dimensions

Når både strøm og bølger er tilstede samtidig nær vannoverflaten, kan de to ikke betraktes hver for seg, fordi de kan yte sterk påvirkning på hverandre. Dette er svært ofte tilfelle: for eksempel setter vinden havoverflaten i bevegelse, og tidevann lager sterke strømmer nær kysten. Samspillet ...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

European Operations Management Association (EurOMA) conference 2016

The European Operations Management Association (EurOMA) is Europe's leading professional association for Operations Management, and in competition with a number of leading European universities, NTNU has won the bid to be the organisers of the 23rd international EurOMA conference in 2016. A core ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Innlandet

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ECCSEL Norway CCS RI - Phase 2 - The Norwegian node of ECCSEL

Global oppvarming forårsaket av menneskeskapte klimagassutslipp er en av de største miljøutfordringene verden står overfor i dag. Fangst, transport og lagring av karbondioksid (CCS) er et av flere tiltak for å redusere menneskeskapte CO2 utslipp og dermed bremse den globale oppvarmingen på kort t...

Awarded: NOK 153.9 mill.

Project Period: 2016-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

A pressurized Internally Circulating Reactor (ICR) for cost-effective power production with integrated CO2 capture

Hovedresultatet fra ICR-prosjektet er labskala demonstrasjon av et nytt Internally Circulating Reactor (ICR) konsept, som vil forenkle bygging og oppskalering av chemical looping teknologier. Chemical looping har et stort potensial for ren og effektiv energikonvertering, men har betydelige utford...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for advanced research and education within carbon storage and enhanced oil recovery between University of Calgary

Det forventes at karbonfangst og lagring vil bidra vesentlig til å redusere mengden av CO2 i atmosfæren. Det er fremdeles mange utfordringer knyttet til denne teknologien, og utdanning og forskning innen lagring av CO2 i undergrunnen har vært en viktig delaktivitet i prosjektet. I prosjektet er d...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Reducing risk in aquaculture - improving operational efficiency, safety and sustainability

Forskningsprosjektet har utviklet nye metoder for økt autonomi, effektivitet og sikkerhet i havbruksoperasjoner. Arbeidet omhandler problemstillinger knyttet til drift og inspeksjon, vedlikehold og reparasjon (IMR) for eksponerte lokaliteter, men resultater fra prosjektet er også relevante for me...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Field Development in Remote and Harsh Environments - Innovative student-based research

Utforsking, feltutvikling og produksjon av hydrokarboner flytter seg lengre nord, inn i områder med dypere vann, mer avsidesliggende lokasjoner og mer utfordrende miljø. Helse, miljø og sikkerhet spiller en enda større rolle enn i tradisjonell utvinning av hydrokarboner, og det er et behov for ny...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

High head Francis turbines

Gjennomsnittsalderen på norske vannkraftverk er ca 50 år, og mange viser tegn på tretthet og må stadig vedlikeholdes. I tillegg har enkelte kraftverk i Norge opplevd havari når de installerer nye Francisturbiner. Hovedproblemet er dannelsen av sprekker i turbinens løpehjul pga høye trykkpulsasjon...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RECOVER - Resource recovery from wastewater

RECOVER er et BIA kompetanseprosjekt som handler om gjenvinning av karbon, nitrogen og fosfor fra avløpsvann. Det er et samarbeid mellom tre norske forskningsinstitutter (NMBU, NTNU, SINTEF) og seks industriselskaper (Cambi, Doscon, Kemira, Kruger-Kaldnes, Norconsult og Salsnes Filter). Disse sel...

Awarded: NOK 21.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Microproportioning with crushed sand

PhD studenten har ferdigstilt mikroproporsjoneringsmodellen og sendt inn to nye manuskripter til journalartikler i 2021 (PhD student førsteforfatter på begge) på dette arbeidet. Den første av disse to artiklene gir en relativt kompakt og brukervennlig beskrivelse av en regresjonsbasert modell for...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Hydrodynamic Loads on Offshore Wind Turbine Substructures due to Nonlinear Irregular Breaking, High Steep and Extreme Waves

Understellet til bunnfaste offshore vindmøller står for en betydelig del av den totale investeringen for denne teknologien. Detaljert kunnskap om bølger og kunnskap i å kunne forutsi bølgenes samspill med ulike understell er av vesentlig betydning for å designe den mest kostnadseffektive konstruk...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Extending the impacts of BINGO (Bringing INnovation to onGOing Water Management)

EU-prosjektet BINGO skal å gi sluttbrukerne praktisk kunnskap og verktøy for bedre anvendelse av klima scenarier fra FNs for klimaendring for tørke og flom. FNs klimapanel lager omfattende scenarier for klimaendringer, men de er på et overordnet nivå som det er vanskelig å nyttiggjøre seg for p...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Towards sustainable renewable energy production: Developing a Life Cycle Impact Assessment framework for biodiversity impacts

Produkter (f.eks. en datamaskin eller en t-skjorte) og prosesser (f.eks. elektrisitetsproduksjon) påvirker miljøet på flere måter igjennom deres livssyklus. Ambisjonen til livssyklusanalyse (LCA) er å fange og kvantifisere alle disse miljøpåvirkningene, spesielt med tanke på negative påvirkninger...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MarMine - Exploitation technologies for marine minerals on the extended Norwegian continental shelf

MarMine-prosjektet ble lansert i 2015 og omfattet tre forskningspartnere og 14 industripartnere. NTNU var prosjekteier og forskningen ble hovedsakelig utført med NTNU og NIVA som hovedaktører. Industripartnerne representerer f.eks. Olje- og gasselskaper, oljeserviceselskaper, subsea-selskaper, re...

Awarded: NOK 24.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

JPI Oceans -Deep Sea Mining- JPIO-cruise participation on cruise leg SO242-1 on the "Ecological Aspects of deep sea mining" cruise for NTNU

Det vitenskapelige toktet SO242/2 (29. August ? 01. Oktober 2016) var en del av JPIO piloten «Ecological aspects of deep sea mining». Hovedmålet var å studere mulige langsiktige økologiske endringer som følge av utvinning av mangan noduler på dypt vann. Ekspedisjonen SO242 ble gjennomført med for...

Awarded: NOK 0.51 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Zero Emission Building Laboratory

Norwegian Zero Emission Building Laboratory er etablert ved NTNU og SINTEF, nå kalt ZEB-laboratoriet. Laboratoriet er det første i slitt slag i Norge, et laboratorium for å teste og utvikle nye materialer og løsninger, som samtidig er i full drift som kontor- og undervisningslokale. ZEB-laborato...

Awarded: NOK 63.0 mill.

Project Period: 2015-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

CASA - Centre for Advanced Structural Analysis

Da CASA startet opp i 2015, satte vi oss noen overordnede mål. Vi skulle være et attraktivt vitenskapelig arbeidsmiljø. Grunnleggende kunnskap skulle utvikles gjennom tverrfaglig teoretisk, numerisk og eksperimentell forskning i ulike skalaer. Kunnskap og teknologi skulle overføres til tre sentra...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2015-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Frost protection of roads and railways

Skader på norske veger på grunn av telehiv og teleløsning er et stort problem som påfører norske trafikanter ulemper og ekstra utgifter til vedlikehold av vegene. Størst problemer ser vi på eldre veger som ofte ikke er bygd i henhold til dagens kvalitetskrav, men vi har også sett betydelige teleh...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NTNU Ocean Week 2015 arrangementsstøtte

Under NTNU Ocean Week vil forskere og næringsaktører fra Norge og utlandet orienterer hverandre om de siste utviklingene innenfor sine fagfelt og bruke minglingsmulighetene til å skape nye koblinger. Fokus er på tverrfaglig kunnskapsoverføring og -utvikling. Det legges hovedvekt på teknologisk in...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Comparative climate impact assessment of the forest based bio-economies of Norway, Sweden and Finland

Mange av Klimapanelet (IPPC) sine framtidsscenarier for primær energiforsyning og arealbruk tegner opp en fremtid som er mer avhengig av landbaserte økosystemer for å levere mat, fiber og energi enn i dag. Bioenergi er den desidert viktigste typen fornybar energi i studier som skal oppfylle stren...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Transsystem, unified approach for global and regional integration of socialecological study toward sust. use of biodiv. and ecosys. services

Økosystemer er verdifulle ressurser gjennom de tjenestene de tilbyr, bl.a. igjennom å forsyne oss med mat, flombeskyttelse samt kulturelle tjenester som rekreasjon. Den voksende globale økonomien vi observerer, øker presset på økosystemer og truer potensielt økosystemtjenestene gjennom klimaforan...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

CHARACTERIZATION OF WAVE IMPACT SPRAY GENERATION FOR BETTER PREDICTION OF MARINE ICING ON STRUCTURES

SPRAYICE-prosjektet er nå fullført. Isdannelse fra sjøsprut er en av de store utfordringene for offshore operasjoner grunnet økt sikkerhetsrisiko og operasjonelle utfordringer. For å redusere risiko trengs det bedre vitenskapelig kunnskap for å utvikle modeller som kan estimere effekten av økt is...

Awarded: NOK 13.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Statoil ASA til NTNU, gave til forskning og utdanning

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Delta plain sedimentation on Svalbard and at the northern Barents Shelf in The De Geerdalen and Snadd formations, RiS ID 10086.

The aim of the project is to improve the understanding of the upper Triassic of Svalbard and the Barents Sea by investigate and log lateral changes in delta plain sediments in the De Geerdalen Formation. Field work will take place at several localities on Svalbard in order to investigate how the ...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

FACIES DEVELOPMENT IN THE DE GEERDALEN FORMATION AND THE TRANSITION TO THE WILHELMØYA SUBGROUP, EASTERN SPITSBERGEN (RiS ID:10115)

The aim of this project is to conduct sedimentological and stratigraphical field studies of the Late-Triassic strata of eastern Spitsbergen in the region of NW Storfjorden. This will be done in order to gain a better understanding of facies devolopment in the upper parts of the De Geerdalen Forma...

Awarded: NOK 40,999

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage