0 projects

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11808 Portable point-of-care test portfolio for instant veterinarian diagnostics

Målet med prosjektet er å utvikle en portefølje av kostnadseffektive hurtigtester (point-of-care) for det veterinærmedisinske diagnostiske markedet, hvor analysesvaret kan leses av umiddelbart med en portabel platform med tilsvarende kvalitet som ved eksterne testlaboratorier. Den første produkt...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12014 Adjusted Level of Effective Care (ALEC): closing the access and treatment gaps in mental health care

BRAIVE (internettbasert CBT [iCBT] og mental helsepersonell) og FRISQ (eHelsesystem utvikler) har en felles visjon om å bedre tilgjengelighet, kontinuitet og effektivitet i psykiatrisk omsorg gjennom et skalerbart mHealth-system som leverer en fullstendig 'LEON' løsning som tilpasser og justerer ...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12055 Replacing lead-based solders in Solar Panels with more environmentally-friendly conductive adhesive

Solenergi er på verdensbasis en av de mest lovende fornybare energikilder. En stor utfordring for industrien er bruk av bly, som er en svært farlig miljøgift, i sammenstillingen av moduler. Fram til idag har industrien ikke hatt noen gode alternativer. I gjennom dette prosjektet har Conpart og Mo...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11964 Wireless and miniaturized skin conductance sensors to assess pain, nerve block and patient outcome

Den Nye Painsensor har via en trådløs interface med Masimo, Philips og Mindray pasient monitorene, blitt utviklet av Cubist vår svenske industripartner i konsortiet. Produksjonslinjen for Pain sensoren har blitt etablert i 2020 ved vår underleverandør Senetics AG, Tyskland og sertifiseringen...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11581 Image-guided catheter navigation in the outer airways

Lungekreft er den ledende årsak til kreft-relaterte dødsfall i verden, både for kvinner og menn. Forsinket utredning og behandling er en viktig årsak, da pasienter i tidlig og helbredelig stadium har få symptomer. De fleste som utredes for mistenkt lungekreft er eldre, oftest røykere, med komorbi...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11547 - 3D-CTOOL

Prosjektet har lykkes med å fremstille en gjengetapp som fungerer. Noe som gjør prosjektet vanskelig komersielt er kostnader som påløper ved produksjon.

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Buskerud

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11576 Model interfaced radar for improved operation and control

Prosjektet har gjennomført en verifikasjonstudie av et system for sanntidsmålinger og prediksjon av havbølger. Gjennom å ta i bruk modeller for havbunnens innvirkning på bølgeflaten har prosjektet utviklet databehandlingsmetoder som benytter seg av lokale egenskaper både i prosesseringen av sens...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11309 A disruptive new EDXRF detector system

Ved utgangen av 2018 har ligger dette prosjektet an i henhold til plan. Den største og mest krevende aktivitet har vært å designe kjerneelementet i prosjektet, den integrerte kretsen (ASIC-en) som skal forprosessere signalene fra røntgensensoren. Denne utviklingen er nå i rute på tross av mye eks...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11297 A see-through object scanner for common consumers and 3D printing use

Vi ønsker å utvikle et nytt konsept og produkt til konsumentmarkedet for å skanne objekter i 3D format. Vi vil vise 3D bilder av objektet, og muliggjøre kopiering ved overføring av 3D data til 3D printer. Produktet vil være en ufarlig mikroflux CT (computer tomography) skanner som kan se igjennom...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11454 ZoneMaster Advanced Document Layout Analysis

I automatisk tekstgjenkjenning (OCR) konverteres et bilde av en tekst til en søk- og redigerbar tekstfil. Resultatet av konverteringen kan også inneholde formatering, for eksempel i MS Word fil. Layoutanalyse, som blant annet innebærer finne tekstlinjer og avsnitt i et tekstbilde er en essensie...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11374 Specialised platform for remote monitoring of patients with diabetes

Økt levealder og økningen i tilfeller av kroniske sykdommer gir et økt trykk på det eksisterende helsesystemet. Telemedisin og fjern-monitorering av pasienter har blitt identifisert som virkemidler til å møte denne utfordringen. Blant de mest utbredte kroniske sykdommene er diabetes. Ifølge Int...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11435 Targeted alpha therapy in the treatment of ovarian cancer.

BAKGRUNN OG MÅLSETNING Målsetningen med dette prosjektet er å utvikle et nytt legemiddel som kan bli et tillegg til etablert behandling av kreft med spredning. Metoden er spesielt tenkt å behandle veldig små tumorer, som er vanskelige eller umulige å oppdage i bukhulen. Erfaringsmessig vet man at...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11566 Treadstar

Det er utviklet en sensor for deteksjon av kritisk mønsterdybde på bildekk med automatisk varsling. Sensoren betyr av to hoveddeler en batteridel og en senderdel. Batteridelen er satt sammen av to metaller som sammen med et elektrolytisk materiale reagere og lades opp når det kommer i kontakt med...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E11336 - SimMan Vascular

Laerdal Medical's misjon og visjon er som følger: - "Vår misjon er å bidra til å redde liv." - "Vår visjon er at ingen skal dø eller invalidiseres unødvendig i forbindelse med fødsel eller som følge av plutselig sykdom eller alvorlig skade." Utvikling av en pasient-simulator med funksj...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11086 KINOME PROFILING TOOL FOR PERSONALIZED CANCER MEDICINE

Optimalisering og kalibrering av Biomolex-instrumenter og programvare er avsluttet. Array-designet er ferdigstilt, og flere eksperimenter er blitt utført ved bruk av dette designet. Vi utviklet og optimaliserte en rekke applikasjonsprotokoller med tanke på stabilitet og robusthet. Som et forsk...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10821 Standardiserte Turbin-Generator Moduler i faste trykkhøyder ved design av vannkraftverk

Foreliggende STGM-Hydropower vannkraft konsept skal representere en ny annerledes og mer kostnadseffektiv løsning med å ta ut energien enn de tradisjonelle løsningene som for de aller fleste kraftverk i verden er basert på en rørgate fra et inntak eller magasin til et kraftverk i bunn. Vannkra...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11040 SOMMA Sensor Optical Multi-purpose Mid-IR Applications

De siste årene har den negative effekten av såkalte klimagasser som karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O) på det globale klimaet blitt tydelig og rapporteres regelmessig i nyhetene. Mindre kjent er at noen gasser, spesielt perfluorkarboner (PFC), har et mye høyere potensial for å bid...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11093 LiceSonic

Hvordan bruke ultralydteknologi for å forhindre lus-/parasittpåslag på oppdrettsfisk. Ultralyd som metode er forebyggende, miljøvennlig, kjemikaliefri og krever lite vedlikehold. Ultralydsendere og overvåkningssystem skal implementeres i et fullskala oppdrettsanlegg over en lengre periode for å u...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10788 Optimizing storage of renewable energy

Prosjektet er et samarbeid mellom HydrogenPro, det galvaniseringselskapet Elplatek og det Danske Teknologisk Institut. Hensikten er å utvikle og demonstrere optimaliserte høyytelse elektroder for storskala høytrykks alkaliske elektrolysører. Målet er å doble produksjonskapasiteten til en elektro...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10978 A Novel Dual Neutron Gamma Sensor

Vi har i I NGSduo prosjektet utviklet en detekor som er følsom både for gamma og nøytronstråling og som kan skille mellom disse. Deteksjon av gamma og nøytronstråling er viktig for overvåking av kjernefysiske anlegg og prosesser spesielt for å hindre at radioaktivitet kommer på avveie ellers sp...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10893 A liposomal cisplatin formulation (LiPlaCis) and companion diagnostics in the treatment of ABC/RBC

No changes

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11018 Personal Radon Sensor and Tracking Service

Hovedmålet i dette prosjektet er å utvikle en bærbar (wearable) radonmåler for kontinuerlig måling av personers individuelle radon eksponering. Dette vil være en personlig bærbar (wearable) radonmåler som er koblet til skytjenester via en smarttelefon, som vil registrere radon eksponeringen baser...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10397 DEVELOPING AN INNOVATIVE OXGEN-BASED TECHNOLOGY FOR WOUND HEALING: MORE EFFICIENT AND LESS COSTLY

Sårheling står for 4% av de totale helsekostnadene og det forventes at andelen pasienter med kompliserte sår vil øke sterkt med den aldrende befolkningen. Dagens behandling er ikke tilfredstillende. Det er kjent at tilførsel av oksygen er viktig for sårhelingsprosessen. I dette prosjektet utnytte...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10628 Psychomics - New psychoactive substances and their metabolites

WP 1: Project management Leverbar oppdatering av resultatene er som angitt nedenfor. WP 2: Exploitation and Dissemination Arrangerte det tredje internasjonale symposiet om NPS sammen med Nal-von-Minden i London 29. - 30. november 2018 med 107 deltakere. Forelesninger var gitt av 6 Chiron-LiU...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

Novel Production Technology for Silicon Products

Silisium, det nest vanligste grunnstoffet i jordskorpa vår, er svært viktig i vårt teknologidrevne samfunn. Silisium gir oss datamaskiner, smarttelefoner, solceller, og LED-lyspærer. Stoffet tar en del i en uendelig liste av komplekse materialer og produkter som vi er avhengig av i vårt daglige l...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10581 CMOS fab-compatible graphene

Nanotråder på grafén muliggjør radikalt forbedret intern kvanteeffektivitet, driftslevetid og pålitelighet, spesielt for dyp UV (UVC). Det langsiktige målet for CrayoNano er demonstrasjonen av AlGaN nanotråd UVC LED på grafén med redusert pris/ytelsesforhold > 10x sammenlignet med kommersielle ty...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10687 GT-002 for the treatment of schizophrenia.

No change

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10527 New CERamic sputtering targets manufactured by SPS using tailored powders for TCO COATing deposition

Et stort antall elektroniske enheter som solceller og berøringsskjermer er avhengige av en nøkkelkomponent: en skjerm som er både gjennomsiktig og i stand til å lede elektrisk strøm. Tradisjonelt er de mest brukte gjennomsiktige ledende materialer dopede metalloksider (TCO), som bare er gjennomsi...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10611 A Clinical Candidate for the Treatment of Rheumatoid Arthritis

Autoimmune sykdommer er tilstander der kroppens egne forsvarsmekanismer feilaktig angriper det friske vevet i personen. Disse lidelsene er sammen med kreft og hjerte- og karsykdom de vanligste årsakene til sykdom i verden i dag. Revmatoid artritt (RA) er en autoimmun sykdom som berører ca. 1 % av...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10688 Fusion of Bioinformatics and phosphoproteomics to design novel Glioma Treatment Strategies

Glioblastoma er en svært heterogen hjernesvulst med dårlig prognose for behandling på grunn av svulstens diffuse infiltrerende karakter. Prosjektet fokuserer på teknologi basert på fosfor-peptidprofilering og bioinformatikkanalyse for å karakterisere glioblastoma tumorvev med det formål å bedre f...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo