0 projects

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Modulation of brain activity and sensory computations by habenula-dorsal raphe circuitry

Våre emosjonelle tilstander har en betydelig innvirkning på måten vi oppfatter verden vår på. For eksempel kan vår reaksjon på den høye lyden av fyrverkeri være veldig annerledes hvis vi har en avslappet kveld med familien i motsetning til hvis vi er engstelige rett etter en trafikkulykke. Denne ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

NUCLEAR INTEGRITY: From Molecular Mechanism to Cell Fate

Hver dag samarbeider, deler og beveger tusenvis av milliarder celler seg for at kroppen vår skal kunne vokse, fornyes, repareres og for å sikre normal organfunksjon. Disse dynamiske prosessene fører med seg betydelige krefter som legger press på cellekjernen hvor vår genetiske informasjon er lagr...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Mechanisms of selective autophagy in neurodegenerative disease

Nevrodegenerative lidelser er sykdommer i sentralnervesystemet som representerer en stor belastning for pasienter, omsorgspersoner og samfunnet. Det er for tiden ingen behandlingsstrategier som kan stoppe degenerasjonsprosessen. Det er velkjent at akkumulering av skadelige cellulære komponenter, ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

From evading to embracing immune cells – Development of neutrophil-targeted anti-cancer nanomedicine

Nanomedisiner er nanopartikler som inneholder medisiner og har blitt grundig undersøkt for behandling mot kreft i løpet av de siste tiårene. Et av de viktigste grunner for å bruke nanomedisiner til å behandle kreft er at nanopartiklene kan levere høyere konsentrasjoner av legemidlet til svulster ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

European Polyp Surveillance trials

EPoS studiene undersøker de bste kontrollintervallene for pasienter med polypper (små utvekster) i tykk- og endetarmen. Studiene inkluderer mer enn 20.000 pasienter fra Norge, Østerrike, Spania, nederland, Sverige og Polen. EPoS studien randomiserer pasienter med hhv. høy- og lavrisiko adenomer ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2027

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Rethinking fungal ecology in the era of omics and computational tools

Overordnede vurderinger av skogsdødt trevirke blir gjennomført i mange land, som en del av nasjonale skogbeholdninger. Likevel mangler vi fremdeles detaljerte eksperimenter, inkludert feltbaserte metoder, for å forstå prosessen med nedbrytning av tre og mekanismene som ligger til grunn for tilpas...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Drug repurposing: new options for prevention and treatment of colorectal and breast cancer

Popular science presentation - Updated (Norwegian) Reduserte kostnader ved DNA sekvensering har banet vei for mer målrettet medisinsk behandling. Men til tross for enorme investeringer de senere årene har utviklingen av nye kreftmedisiner vist seg å være vanskelig. Prisen for disse nye målrettede...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Towards a healthy and sustainable diet in Norway – The NOR-Eden project

Sunt og bærekraftig kosthold i Norge ? NOR-Eden prosjektet Usunt kosthold utgjør en stor utfordring for folkehelsen, og matproduksjon bidrar med en betydelig andel av klodens klima- og miljøbelastning. Hvordan kan vi sette sammen et kosthold som både er bra for helsa og som gir et klima- og milj...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Live or let die? Deciphering the developmental and genetic basis for transitions between perenniality and annuality in temperate grasses

Ettårige og flerårige planter har fundamentalt forskjellige livshistoriestrategier. Ettårige planter lever kun èn vekstsesong og spirer, vokser, blomstrer, sprer frøene sine og dør innenfor en vekstsesong. Flerårige planter kan vokse, blomstre og spre frøene sine over en periode på mange år. Ettå...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The composition and function of lipid droplet contact sites

Ulike typer membraner er viktige strukturer i alle levende celler. Hver celle er omsluttet av en lipidmembran, og alle eukaryotiske celler inneholder membranbundne organeller. Cellemembraner består av dobbelt lag av lipider samt ulike tilknyttede proteiner. For å opprettholde cellulær homeostase ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

ADHD medication in pregnancy: understanding the population and outcomes related to treatment use and discontinuation

Målet vårt er å studere om bruk eller seponering av ADHD-legemidler under graviditet er assosiert med en økt risiko for uheldige fødselsutfall. De siste tjue årene har ADHD blitt en mer vanlig diagnose blant voksne. Som en følge av dette har det vært en betydelig økning i bruk av ADHD-legemidler ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Endothelial programs that activate or blunt antiviral responses

Mye tyder på at det tynne cellelaget på innsiden av blodkar (endotelceller) har en viktig rolle i virusinfeksjoner. For eksempel er fugleinfluensavirusets evne til å forårsake sykdom tett knyttet til hvorvidt viruset kan infisere endotelceller eller ikke. En rekke virus er i stand til å oppformer...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

CyTOheart: Cytohesins in the heart - regulation of natriuretic peptide signaling

Hjertesvikt er et økende problem i samfunnet og vi har behov for bedre hjertesviktbehandling. Dette krever bedre forståelse av mekanismen for hjertets funksjon både i normale og sviktende hjerter. I hjertesvikt klarer ikke hjertet lenger å pumpe nok blod til resten av kroppen. Det er to hovedgrup...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Targeting Tumor-associated macrophages (TAM) to increase the efficacy of PD-1 blockade cancer immunotherapy

En ny serie med kreftmedisiner, såkalte immun sjekkpunkthemmere, virker ved å fjerne en bremse på T-celler, immunsystemets "angrepsceller", noe som forbedrer kroppens naturlige forsvar mot kreft. Disse behandlingene har vist god effekt på flere typer kreft, men dessverre er det en stor andel av p...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Bioinformatics for Proteogenomics - looking up the answer in the back of the book

Monogen diabetes er en uvanlig form for pediatrisk diabetes. Avhengig av genetiske profil, kan pasienter unngå livslang insulinmedisinering og tilhørende komplikasjoner. Det kan likevel være utfordrende å (1) utlede konsekvensene av de genetiske mutasjonene pasientene har, samt å (2) forutsi resp...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Set to change - Early factors influencing neurocognitive plasticity and aging and the role of beta-amyloid and epigenetics: a twin study

Våre hjerner og kognitive evner endrer seg gjennom livet. Likevel vet vi at hvor godt vi fungerer når vi blir eldre i noen grad kan forutsies utfra hvordan vi fungerte da vi var unge. Det kritiske spørsmålet som stilles i dette prosjektet er hvorvidt vi er utviklingsmessig innstilt på endring gj...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Re-thinking the programming hypothesis: Prenatal maternal anxiety/depression, DNA methylation and child psychopathology. A sibling design.

Kvinner som venter barn blir stadig advart mot alle mulige farer som kan skade barnet i magen, og både angst og depresjon er blant de vanligste lidelsene hos gravide kvinner. Selv om konsekvensene av eksponering for mors angst og depresjon på barnets utvikling er godt dokumentert, er årsaksmeka...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Parsing the developmental and genetic architecture of risk and resilience in the adolescent brain

Ungdomsårene er en periode av livet med store fysiske, sosiale og psykologiske endringer. Ungdomshjernen er plastisk, hvilket muliggjør den raske utviklingen fra barndom til voksen. Samtidig ser vi en økt risiko for å utvikle psykiske lidelser i denne livsfasen, hvor 50% av voksne pasienter rappo...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Natriuretic PEPtide SIgnalling in the HEART: Mechanisms, compartmentation and mitochondrial effects (PEPSI-HEART)

Hos pasienter med hjertesvikt evner ikke hjertet å levere så mye blod som det er behov for til kroppens organer. Graden av hjertesvikt avgjør når symptomene merkes. Ofte skyldes hjertesvikt at hjertets pumpefunksjon er svekket, men hos omtrent halvparten av hjertesviktpasientene synes hovedproble...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Deciphering the role of the oxytocin system in mental traits and physical health

Hormonet oksytocin har vært assosiert med fødsel og amming i mer enn et århundre. Nyere forskning har imidlertid vist at oksytocin også påvirker tankene og følelsene våre, spesielt de som er relatert til sosial atferd. Oksytocinnivået i hjernen kan økes ved intranasal administrering av hormonet, ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The SafeTwoTreat Study: Harnessing Pharmacogenetic Data For Safer Use Of Psychotropic Medicines In Pregnancy

Depresjon og angst er utbredte psykiske sykdommer. Mange pasienter, inkludert kvinner i reproduktiv alder, opplever stor nytteverdi av å bruke legemidler mot disse sykdommene. Avgjørelser om å bruke slike legemidler i svangerskapet er utfordrende, særlig fordi enkelte studier har knyttet mors bru...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Opening future biotechnological possibilities by revealing the acclimation and biogenesis of the photosynthetic apparatus in marine algae

Kiselalger er den økologisk viktigste gruppen av mikroalger (planteplankton) og står for 20-25% av den globale primærproduksjonen. Disse algene har også et stort kommersielt potensial og kan brukes til f.eks. biodrivstoff, fôr til akvakulturindustrien, som en kilde til nanomateriale og i bioremed...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Conidial NADase - a novel potential target to treat fungal infections

Aspergilloser er blant de vanligste menneskelige soppinfeksjonene og forårsaker mer enn en million dødsfall hvert år. De luftbårne sporene (conidia) fra Aspergillus fumigatus er alltid tilstede i omgivelsene, men hos personer med et normalt immunsystem fører de ikke til sykdom. Imidlertid er A. f...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Exploring the Causal Effects of Immune Responses to Cognitive and Mental Health - Integrating Large-scale Genomics with Longitudinal Studies

Sunn kommunikasjon mellom hjernen og immunsystemet er nøkkelen til å opprettholde hjernen og kognitiv helse. Forstyrrelser fra både genetiske og miljømessige faktorer kan undergrave en slik funksjon av hjernen over hele levetiden og dermed føre til psykiske lidelser. Ved å bruke lagrede tørkede b...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Mitochondrial glycolysis as a target for disease control of pathogenic stramenopiles

Verdens befolkning forventes å vokse til 10 milliarder mennesker i løpet av de neste 30 årene. Det betyr at vi må brødfø 2 milliarder flere mennesker enn vi gjør i dag. Dette vil legge en enorm belastning på matproduksjonssystemene våre. Et stort problem for jordbruk og fiskeri er tap forårsaket ...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Rogaland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Revisiting and dissecting the maternal effect on childhood asthma

Prosjektet har funnet et gen som er gir større risiko for astma hos barnet når det nedarves fra mor enn når det nedarves fra far. Dette kan bidra til å forklare hvorfor astma oftere forekommer når mor har astma enn når far har astma.

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Control of atherogenic inflammation through lipidome remodeling

Hjerte- og karsykdommer er den vanligste dødsårsaken i verden. Den dominerende årsaken til denne sykdommen er åreforkalkning, en lidelse i blodårene som utvikler seg gjennom hele livet ved at fett hoper seg opp langs blodåreveggene. Vi vet nå at ikke bare fett og kolesterol fra kosten som driver ...

Awarded: NOK 13.2 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

RED FLAG. Salmonid red blood cells as sensors of stress and infection

Røde blodceller (RBC) har den essensielle oppgaven å transportere oksygen til alle kroppens organer, og dermed holde oss i live. Mens humane røde blodceller mangler cellekjerne og DNA, har fisk, fugl og reptiler cellekjernen intakt i de røde blodcellene. Det gjør at de røde blodcellene kan respon...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Addressing Domestic Violence in Antenatal Care Environments2

Det å bli utsatt for vold i familien er en betydelig risikofaktor for alvorlige komplikasjoner under svangerskapet. Samtidig er også svangerskapet en viktig anledning for helsevesenet til å identifisere kvinner som lever under slike forhold. Også i Nepal, der vårt prosjekt er basert, er det slik ...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

SeaCow: Promoting efficient, low emitting cows through nutritional manipulation of the rumen microbiome

Det er 1.5 milliarder kyr på jorda, som sammen står for 5% av det globale drivhusgass-utslippet. Om vi skal lykkes i å redusere klimaavtrykket fra landbruket, og samtidig mette det økende antall mennesker på jorda må vi finne nye måter å drive matproduksjon på. Dette har resultert i økt forsknin...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus