0 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

MAgma PLays with sedimEntary rockS - Element exchange between magma, sedimentary host-rocks and environment

Hvis du ble fortalt at for flere millioner år siden kunne enorme vulkaner potensielt forårsake utryddelse av både land- og marine dyre- og plantearter, hvor ville du lete etter bevis på denne hendelsen? Tallrike ledetråder finnes i de sedimentære bergartene, som omslutter fossiler av utdødde arte...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Ultrasound-mediated transport of nanoparticles in tissue: A predictive model

En forutsetning for en vellykket kreftbehandling er at alle kreftcellene drepes. Kjemoterapi alene eller i kombinasjon med andre behandlingsformer er en vanlig kreftbehandling. Et problem ved kjemoterapi er at mindre enn 1 % av injisert cellegift tas opp i svulsten, og skadene på normalt vev beg...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A Stochastic ContROL approach to machine Learning with applications to Environmental Risk models (SCROLLER)

Hovedideen i SCROLLER-prosjektet er å studere sammenhengene mellom stokastisk analyse, risikoteori og maskinlæring. Stokastisk analyse er den delen av matematikken som analyserer usikkerhet over tid. Spesielt er stokastisk optimal kontrollteori et verktøy for å ta optimale beslutninger over ti...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Searching for Dark Matter with Light

Vi har kommet langt med utforskning av universet vårt, og i dag vet vi at det finnes milliarder av stjerner i galaksen vår, og vi har mange millioner av andre galakser i tillegg. Likevel predikerer moderne kosmologiske modeller at vanlig materie bare utgjør 16% av det totale materieinnholdet i un...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

SensPATH Sensitivity-based path-following for robust economic model predictive control

Dette prosjektet utvikler nye metoder for å optimalisere driften av komplekse storskala prosesser, for eksempel kjemiske anlegg, bioraffinaderier, energimanagement i bygninger og industrielle klynger med varmeintegrasjon. Moderne metoder for å realisere optimal og bærekraftig drift av slike pr...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Superconducting Triplet Spintronics: generation, control and application

Klassisk databehandling bruker elektronisk ladning for å overføre og manipulere informasjon. Elektroner har imidlertid andre kvanteegenskaper som ikke utnyttes i elektronikk. Spinntronikk undersøker bruken av egenskapen spinn istedenfor, eller i forbindelse med, elektronisk ladning. Ved å gjøre m...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Autonomous Underwater Fleets: from AUVs to AUFs through adaptive communication and cooperation schemes

Autonome undervannsfartøyer (AUV) brukes i økende grad til undervannsoperasjoner, for eksempel for å utføre rørledningsinspeksjon, kartlegging, og overvåking av sjøtemperatur, saltholdighet og havstrømmer. På samme måte som det som skjer for selvkjørende biler, blir AUV-er mer og mer autonome og ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Irregularity and Noise In Continuity Equations

Partielle differensialligninger (PDEer) dukker opp i modelleringen av et stort antall naturfenomener, slik som luftflyt i atmosfæren; vannbølger over havet; elektriske signaler i et kretskort; og til og med den kollektive oppførselen til store flokker dyr, som f.eks. fugler, fisk eller mennesker....

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Evolving novel carbon dioxide reducing enzymes

Hvert år blir mer enn 350 gigatonn karbondioksid omdannet til biomasse av planter og mikroorganismer. Denne prosessen er en del av karbonsyklusen som beskriver den samlede fordelingen av karbon på jorden. Planter og mikroorganismer bruker enzymer for å konvertere karbondioksid til biomasse. Flask...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Mapping Planetary Geology and Water Resources by Ground Penetrating Radar and Magnetic Induction Spectrometer.

Oppdraget med å finne ut om det har vært liv på andre planeter i verdensrommet er et av de utestående spørsmål i vitenskapen i dag. Det livet vi kjenner til her på jorden er koplet til vann og utforskningen av Mars er derfor sentrert rundt studier for å finne ut hvor mye vann det er og har vært p...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Deep learning cancer diagnostics from diffusion-weighted magnetic resonance imaging

Dette prosjektet vil åpne for et nytt, ikke-invasivt virkemiddel for å vurdere kreft. Dagens tilstand for kreftdiagnose og behandlingsovervåking ved bruk av magnetiskresonanstomografi (MR) krever injeksjon av et potensielt skadelig kontrastmiddel, mens kontrastfrie alternativer er for ineffektive...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Natures way from molecule to crystal - 3D imaging with coherent X-rays (ICONIC)

Biomineralisering er en naturlig prosess som brukes av alle organismer for å produsere mineraliserte vev optimalisert for å utføre spesifikke funksjoner. Disse materialene er svært komplekse og har hierarkisk struktur, for eksempel har bein flere nivå av hierarki, dannet av et nettverk av kollage...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

First-principles modeling of magnetic topological materials from relativistic hybrid density functional theory

Topologiske materialer danner en klasse av materialer som har bemerkelsesverdige egenskaper beskyttet av symmetri av grunnleggende fysiske lover. For eksempel leder topologiske isolatorer strøm bare på overflaten, mens "innsiden" er isolerende. På grunn av denne symmetribeskyttelsen, er de elektr...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

New ferroelectric organic molecular crystals through computer design and experimental realization

Hvis du setter en elektrisk spenning over et materiale vil atomene i materialet bevege seg. Forflytningen av atomene vil føre til at de elektriske ladningene i materialet også beveger på seg. Endingen i ladningene i materialet blir til elektrisk ladning på en overflaten. I vanlige materialer fors...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

What Makes Magnetic Reconnection Stop?

Magnetfelt eksisterer i alle størrelser og former i hele universet - fra galaksehoper og interplanetarisk rom, og til mindre skalaer som på solen, i vår egen magnetosfære og jordens dipolfelt. Magnetfeltene spiller en stor rolle i utviklingen og bevegelsen av plasma i hele universet. Magnetiske e...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Development of next generation smart packaging solutions for food industry

Det overordnede målet med dette prosjektet er å tilby nye løsninger for to av de store samfunnsutfordringene vi står overfor i dag; plastavfall (fra matemballasje) og matsvinn. Rundt 26 millioner tonn plastavfall produseres hvert år i EU. Rundt 60% av dette plastavfallet er emballasjerelatert. De...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Enabling Graph Neural Networks at Exascale

Hvor vil det være trafikkork i morgen? Hvilke bivirkninger vil du få av medisinen? Hvor kommer falske nyheter fra, og hvordan spres de? Mange avgjørende spørsmål krever prediksjoner i en tilkoblet verden, og Graf Nervale Nettverk («GNN») lar oss komme med slike prediksjoner. Mens nåværende AI-sys...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Upscaling hotspots - understanding the variability of critical land-atmosphere fluxes to strengthen climate models

Mange viktige prosesser foregår akkurat der landoverflaten og luften berører hverandre. Å forstå disse prosessene har blitt et vitenskapelig imperativ ettersom menneskelige aktiviteter truer med å endre vær- og klimasystemene våre. Vi trenger derfor bedre prediksjoner for utveksling av klimagasse...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Positronium laser cooling

I 2019 science fiction-filmen Ad Astra blir Roy McBride sendt på oppdrag til romstasjonen for Lima-prosjektet, hvor kraftkilden basert på antimaterie er ute av kontroll. En grunn til at det er umulig å bygge en så fantastisk kraftkilde i dag, er at vi ikke vet hvordan vi kan produsere store mengd...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Stability Through Asymmetry: Breaking vortical symmetry to enable zero-carbon combustion

Gassturbinmotorer er typisk brukt i fly, og i gasskraftverk for å generere strøm. Selv om slike motorer anses som rene og effektive, slipper de ut forurensning under forbrenning. En mulighet for å redusere disse utslippene er å endre mengden drivstoff som brukes i flymotorer. Slik kan man reduser...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Personalized Virtual Heart Models for Diagnosis and Treatment Planning in Patients with Heart Failure

Hjertesvikt (HF) er et stort helseproblem i Norge som forventes å øke med en aldrende befolkning. Det er fortsatt utfordrende å identifisere hvilke pasienter som er i risikosonen for HF og fastslå en optimal behandling for disse pasientene. Visjonen til MyVirtualHF er å omforme diagnostisering og...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Atmosphere-Sea Ice interactions in the new Arctic

Arktis blir radikalt transformert av pågående klimaendringer. Dette har viktige effekter på folks liv, ikke bare i Arktis hvor mennesker nå opplever et klima som er veldig annerledes enn det de har opplevd gjennom 1900 -tallet, men også lengre unna ettersom endringene i Arktis også kan påvirke væ...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Towards a mathematical model and a computational framework of the physical processes leading to Alzheimers disease

Nevrodegenerative sykdommer er et voksende problem i Europa, og kostnadene for Alzheimers sykdom ble estimert til 100-200 milliarder euro i EU bare i 2010. For å håndtere dette problemet har medisinske forskere stilt grunnleggende spørsmål om hjernens fysiology, spesielt angående rensing av metab...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Subsea gas energy and quality measurement using ultrasonic flow meters

Internasjonal handel av naturgass er basert på høg-presisjons-, sporbare og akkrediterte fiskale strømningsmålesystem og internasjonal rørleidnings-infrastruktur. Norsk O&G-industri siktar i dag mot "subsea"-løysingar for fiskal allokeringsmåling. Desse skal erstatte dagens "topside"-målesystem....

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Geometric and dynamical properties of rational maps (GrandDrm)

Iterative prosesser har anvendelser i mange deler av vitenskapen og livet ellers. For eksempel vil en numerisk optimaliseringsmetode (som for eksempel gradientnedstigning eller Newtons metode) å finne minimum av en funksjon ved å starte fra en tilfeldig innledende gjetning (startpunkt), og derett...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Integrated III-V Semiconductor Frequency Comb on a Chip

Lyspærer avgir hvitt lys, bestående av et av synlig lys fra 380 til 740 nm. Lasere derimot avgir bare en bølgelengde (et veldig smalt spekter) av lys, men med mye høyere intensitet. I dette prosjektet vil vi studere en ny type laserkilde kalt frekvens-kam. Slike frekvens-kammer avgir laserlys med...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Quantifying past and future sea level changes in Norway

QUANTSEA-prosjektet fortsetter å utvikle resultater som skal brukes til å forbedre framskrivinger av havnivåendringer langs norskekysten inn i framtida. For å kunne beregne hvordan havnivået vil endre seg ulike steder i Norge framover i tid, kreves kunnskap både om forventet issmelting og om land...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Causal inference and discovery for the microbiome (CARDAMOM)

Ett stort antal studier har lett till ökad optimism kring mikrobiomet och dess roll för att skapa en detaljerad förståelse för såväl mekanismerna bakom komplexa inflammatoriska och immunologiska sjukdomar, som upptäckt av effektiva mediciner samt preventiva åtgärder. Det finns fortfarande mycket ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

An Analysts Path to Quantum Symmetry

Ordet "symmetri" er av eldgammel gresk opprinnelse. Grekerne brukte dette ordet for å uttrykke et harmonisk forhold mellom forskjellige deler av en gjenstand, de gode proporsjonene mellom dens bestanddeler. I våre dager brukes ordet symmetri i formell forstand om invarians av et objekt under en s...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Applications of reduction techniques and computations in representation theory

Lineære strukturer er av fundamental betydning i alle grener av matematikken og i mange anvendelser. Studiet av slike strukturer, lineær algebra, er en av hjørnesteinene i moderne matematikk og handler om studiet av vektorrom og lineære avbildninger. Strukturer som forekommer både i den matema...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage