0 projects

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Smartbyen - innovasjon gjennom nettverk

Smartbyen Stavanger har som mål å være en felles plattform for samarbeidsdrevet innovasjon. Rådmannen anbefaler at arbeidet organiseres gjennom partnerskap og nettverk, og anbefaler at det opprettes et formelt partnerskap med tilretteleggingsansvar for felles smartby-innsats. I den videre prosess...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Rogaland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Livskvalitet i familien: utvikling av levekårsforskningens teoretiske og metodiske verktøy

Med utgangspunkt i analyser av familien vil prosjektet videreutvikle det metodiske og teoretiske grunnlaget for levekårs- og velferdsforskningen, samt frembringe begrep og analysemodeller som gjør forskningsfeltet til et bedre verktøy for fremtidens fåmil iepolitikk. Ved å fokusere på familien he...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2001-2007

Location: Rogaland