0 projects

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Research and Education Partnership in Climate Change Impacts on Terrestrial Ecosystems

Klimaendringene og deres innvirkning på natur og mennesker stiller vitenskapen og samfunnet overfor helt nye og presserende utfordringer. Klimakrisen og naturkrisen - og løsningene på dem - krysser tradisjonelle disiplinære, sektorielle og nasjonale grenser. Dette betyr at vi trenger samarbeid p...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Useful Arctic Knowledge: Partnership for research and education.

Hovedmålet i UAK-prosjektet har vært å etablere langsiktig samarbeid mellom undervisnings- og forskningsinstitusjoner i Norge, USA og Canada innenfor utvalgte temaer i Arktis som er: (1) Studier av naturlige og menneskeskapte faresituasjoner, hvordan disse kan overvåkes og hva som må gjøres for å...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Work Inclusion in North and South: Comparative Urban Contexts

WINS-prosjektet skal se på hvordan arbeidsinkludering kan føre til økt sosial inkludering av marginaliserte individer. Det har lenge vært akseptert at en viss sosioøkonomisk ulikhet (i samfunnet) er nødvendig for å motivere enkelt personer til å bidra til økonomisk vekst. Samtidig er sosial ulikh...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Open Source Simulation Software Partnership in Research and Education (InSPiRE)

Den raske teknologiutviklingen i retning automatisering og digitalisering, vil endre olje- og gass-industriens arbeidsmåte og kompetansekrav. Dette skjer i en tid med økt konkurranse om talent, og der analytiske evner og digitale ferdigheter er essensielle for utvikling og effektiv bruk av nye ve...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Japan And Norway United in Brain, Education and Therapeutics

Målet med prosjektet var å utdanne unge nevrovitere i Norge og Japan mens de aktivt utførte forskningsprosjekter i en av de deltakende instituttene. Vårt banebrytende, internasjonale forskningssamarbeid mellom de tre internasjonalt høyt rangerte forskningsgruppene sikret forsknings- og praksisste...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

TACEMM

Energimarkeder over hele verden gjennomgår nå en omstillingsprosess for å muliggjøre bærekraftig produksjon og forbruk av energi. Aktører slik som energiprodusenter, industri, forbrukere og beslutningstakere står ovenfor en ukjent og kompleks fremtid i lys av dette. Det er mange viktige spørsmål ...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Intelligent Circular Manufacturing research and educational collaboration with India and Japan

MAN-projektet; Intelligent Circular Manufacturing research and educational collaboration with India and Japan INMAN ?prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Japan og India med fokus på sirkulær vareproduksjon. Prosjektet har sitt utspring i SFI Manufacturing der sirkulær produksjon ...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Innlandet

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Arctic offshore and coastal engineering in changing climate

AOCEC-prosjektet utviklet forskning og utdanning i verdensklasse gjennom langsiktige relasjoner med sterke akademiske grupper fra Memorial University of Newfoundland (MUN, Canada), Lomonosov Moscow State University (MSU) og Moskva Institute of Physics and Technology (MIPT, Russland), Dartmouth Co...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Svalbard

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

ExndMinnow - The Minnesota - Norway Collaboration for excellence in education and research on adaptation to climate change

ExndMinnow -prosjektet var et samarbeid mellom SINTEF, University of Minnesota (UMN) og Norges teknisk -naturvitenskapelige universitet (NTNU). Bakgrunnen for dette prosjektet var Klima2050, som er et Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) mellom SINTEF og NTNU. SFI Klima 2050 vil redusere ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Connecting hands-on-PRactice and Innovative MArine ecological sampling methods and analysis tools for enhancing student LEARNING

PRIMA Learning har bygd på Senter for Framifrå Undervising (SFU) ved Universitetet i Bergen (bioCEED, UiB), Olav Thonstiftelsen for Nasjonalt Undervisingsrelatert Forskingsprosjekt “Økosystem, klima og variasjon i eit “mini-hav-øcosystem”: ein vestnorsk fjord” (Havforskingskurset BIO325), sterke ...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Learning to Understand and Control nation-wide Smart grids of energy prosumers

Verdens energimarked endrer seg, og mange industriland investerer i grønn energi og distribuert energiproduksjon. Denne transformasjonen har skapt prosumere - produsenter som sporadisk leverer relativt små mengder energi og som til tider opptrer som konsumenter. Prosumere påvirker markedet og str...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Advanced Climate Education and Research

Klimaendringene blir i økende grad referert til som den største utfordringen menneskeheten står overfor. Den tidligere presidenten i USA, Barack Obama uttalt at "ingen utfordring utgjør en større trussel mot vår fremtid og fremtidige generasjoner enn klimaendringer". Informert beslutninger som be...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

NB_POCCREI:Norwegian-Brazilian collaboration on Power Theories and Cooperative Control for Renewable Energy Integration

Målet til NB_POCCREI prosjektet er å samle flere av de ledende forskningsgruppene innenfor koordinert regulering av distribuerte kraftelektronikk-omformere. Felles for gruppene er at de har spesialisert seg på den konserverende kraft-teorien, en teorien har vist et vesentlig potensiale over hele ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Sino-Norwegian Alliance in Photovoltaics

Det nåværende samarbeidet knytter ledende Kinesiske og Norske institusjoner tettere sammen. Dette fører til at UiO og IFE fortsetter sin ledende rolle inne PV forskning og utdannelse i Norge. Den Kinesiske siden av prosjektet koordineres av Tsinghua Universitetet (THU) som er godt anerkjent inter...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Connecting FIeld work and LAboratory experiments to numerical MOdeling in a changing marine environment

Kjernen i dette prosjektet er å utdanne neste generasjon havforskere ved å skape gode møteplasser og anledning til å besøke forskere med komplementære ferdigheter. Prosjektet har en nettside der alle aktivitetene er omtalt i mer detalj, se https://filamo.w.uib.no/. I 2017 arrangerte vi den først...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Transnational Partnership for Excellent Research and Education in Big Data and Emergency Management

Nødsituasjoner er vanligvis definert som sammensatte problemer med alvorlige konsekvenser som må løses i en begrenset periode for å redusere eventuelle skader. Stordata teknologi fører til sikrere beslutningstaking, og bedre beslutninger kan bety større driftseffektivitet, kostnadsreduksjon og re...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

The Oslo-Toronto Alliance in Lifespan Changes in Brain and Cognition

Kognitiv reduksjon i aldring virker uunngåelig, men grad av reduksjon er ikke gitt. Hjerne og kognisjon hos eldre voksne varierer mye. Nylig har det blitt anerkjent at funksjonsvariasjon sent i livet blir påvirket av faktorer i utvikling. Det er ikke tilstrekkelig å søke etter mekanismer i eldre ...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Collaboration on Intelligent Machines

Teknologi er med på å endre samfunnet og måten vi arbeider og samhandler på. Vi er omgitt av datamaskinteknologi og roboter som gradvis blir mer intelligente og er i stand til å tilpasse seg til våre behov og preferanser. Nytten av disse vil være svært avhengig av deres atferd som påvirkes av rob...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Arctic Field Summer Schools: Norway-Canada-USA collaboration

Dette INPART prosjektet støttet samarbeid innen forskning og utdanning mellom UiT Norges Arktiske Universitet, University of Alaska Fairbanks (UAF) i USA og University of Calgary i Canada. Tre sommerskoler har engasjert masters- og doctorgrads-studenter fra Norge, USA og Canada i vitenskapelige s...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Reversing antimicrobial resistance

Antimikrobiell resistens (AMR) er en global helsetrussel, både hos mennesker og dyr. Denne situasjonen har eskalert globalt og nasjonalt de siste årene Vi har derfor utviklet en INTPART strategi med forskningsbasert undervisning og avansert opplæring for å sikre innovativ forebyggelse, diagnostik...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Changes at the Top of the World through Volcanism and Plate Tectonics: Norwegian-Russian-North American Arctic research and education

NOR-R-AM-prosjektet samler forskere fra Norge, Russland, USA og Canada som vil bygge en kunnskapsplattform for å vurdere hva vi vite om arktisk geologi. Vår hoved prosjekt resultater er: 1) Vi har utviklet ny Master/PhD UNIS kurset (AG-851/351: Arctic Tectonics and Volcanism) og vi vill fortsett...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Brazilian-Norwegian Subsea Operations Consortium

Energi er et av vår tids største utfordringer. Det globale energilandskapet er i utvikling med fornybar energi, bærekraft og lavkarbonutslipp høyt på agendaen. Med en stadig økende verdenspopulasjon og en forventet økning i energibruk med 20% de kommende 25 år, vil olje og gass fortsette å være v...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Sino-Norwegian International Partnership for Excellent Education and Research on High Performance Computing Data Science with Supercomputer

Dette partnerskapet mellom norske og kinesiske institusjoner for forskning og høyere utdanning gjennomfort sommerskoler, workshops, seminarer og mobilitetsopphold for forskere og forskere for å lære anvendelse av HPC-metoder (High Performance Computing) til datavitenskapelige problemer. I løpet ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Nuclear shapes and resonances in research and education

Samarbeidsprosjektet INTPART ble igangsatt for å styrke UiOs forsknings- og utdanningssamarbeid i kjernefysikk med University of California Berkeley (UCB) i USA og Universitetet i Stellenbosch (SUN) med iThemba LABS i Sør-Afrika. Et av målene var å gjennomføre fremragende forskning og involve...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Canada-Norway Partnership in Electrochemical Energy Technologies

INTPART-prosjektet Canopener har bidratt til, og videreutviklet et meget vellykket og sterkt transatlantisk partnerskap innenfor det dagsaktuelle tematiske området elektrokjemisk energiteknologi. Elektrokjemiske prosesser spiller en viktig rolle i utviklingen av effektive energikonverteringssyste...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Metal production - education, competance and research

Norge og Sør Afrika har begge industriell produksjon av ferrolegeringer. Over mange år har også begge landene vært ledende innen forskning og utdanning innen råmaterialer, produksjonsprosess og miljø-spørsmål mot denne industri. Selv om det tidligere har vært noe kontakt på person nivå, så har en...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Arctic cooperation between Norway, Russia, India, China and US in satellite Earth observation and Education

Polhavet har fått økende global oppmerksomhet blant annet på grunn av store enderinger i utbredelse og tykkelse av sjøisen. Stadig nye minimum i total sjøisutbredelse har blitt rapportert i september de siste 10-årene. Disse endringene kan bidra til økt tilgjengelighet og derfor nye muligheter fo...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

The PharmaTox Honours Program in Quantitative Life Sciences

Etablering av PharmaTox partnerskap for fremragende utdanning og forskning har som mål å utvikle et verdensledende fagmiljø i Norge for å forstå sikkerhet av legemidler i svangerskapet gjennom økt samarbeid mellom sentrale fagmiljøer blant annet i USA, Brasil og Russland. Programmet skal legge...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Research and Education in Quantitative Macroeconomics with Focus on Inequality: Cooperation Between UiO, UPenn and UToronto

I tråd med Økonomisk institutts strategi om å være del av den europeiske eliten i makroøkonomi, samt strategien til Universitetet i Oslo om å styrke sin posisjon som et ledende forskningsintensivt universitet, arbeider vi nå for å formalisere, styrke og utvide vårt samarbeid med to verdensledende...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International partnership on membrane processes in water treatment for research and educational excellence

Membraner kan brukes til å separere partikler og/eller ioner fra løsninger, typifisert i produksjon av drikkevann fra sjøvann. Nye teknologiske utviklinger har forbedret de teknologiske og økonomiske faktorene som tilrettelegger for anvendelsen av dette konseptet i mange andre anvendelsesområder ...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus