0 projects

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Mechanisms of cross-cultural interaction: Networks in the Roman Near East

Networks in the Roman Near East var et fireårig forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråds SAMKUL program. Prosjektet tok sikte på å studere de uformelle båndene basert på handel, religion og makt, som bandt folk og lokalsamfunn sammen i hverdagen innenfor og på tvers av skiftende gre...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Mirror, mirror on the wall, who's most powerful of them all? Gender as a symbolic and social structure in organizations

Hva er det med kjønn, makt og lederskap som er med på å skape en situasjon der menn fortsetter å inneha posisjonene på toppen? Dette er det grunnleggende spørsmålet som stilles i Mirror Mirror, med et formål om å utforske kjønn som sosial og kulturell dynamikk. Prosjektet består av en rekke empir...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Moral Imaginaries. Comparing Indian, Chinese and Western Normative Regimes.

We want to arrange an international conference in August 2012 which thematizes moral imaginaries. The conference will be a continuation of the course "Emerging Normative Regimes", which was part of the Bergen Summer Research School in June 2011. The econo mic, political and cultural relations of ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Global heritage - local contexts

Verdensarv - world heritage - er de siste årene blitt et begrep med stor gjennomslagskraft. Verdensarvprosesser engasjerer mange mennesker og institusjoner i mange land, og de har kulturelle virkninger: De bidrar til å endre våre forestillinger og hvorda n vi erfarer verden, hvordan vi ser våre ...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

SciLiterature. Narrativizing science

Workshop over 2 days: "SciLiterature. Narrativizing Science" - April 2012 Seminar over 2 days: "SciLiterature. Narrativizing Science" November 2012 Forms of scientific representation vary according to the intended audience and the medium. The writings of science and on science by scientists and ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Technology governance cultures (TECHCUL). A reflection network for researchers, advisors and policy makers

Vi har i hovedsak oppnådd prosjektets målsetninger. Vi sendte en søknad om forskerprosjekt ved SAMKUL-utlysningen i 2012. Vi har hatt 4 deltagere fra TechCul som deltagere på EST-Frames workshop i København i april 2013. Vi hadde også 11 deltagere fra målgr uppen (politikere, forskere, byråkrater...

Awarded: NOK 38,182

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Media Innovations in International Politics: Opportunities of new media in transition countries

New media increasingly influence the development of collective action around contentious international issues. Within the framework of "technological environment", new media strengthens the globalization of media channels, and offer new instruments to loc alize the information narrative by grassr...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Studies in Narrativity and Medicine

Samfunnet står ovenfor stadig nye utfordringer når det gjelder sykdom og helse. Disse utfordringene fordrer ulike typer kunnskap, hvor en biomedisinsk orientert forskningen må suppleres med andre perspektiver og tilnærminger. Utgangspunktet for søknaden e r et ønske om å styrke de humanvitenskape...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Different Voices, Different Stories? Perspectives on Language Use in Climate Change Text and Talk

Conference: Different Voices, Different Stories? Perspectives on Language Use in Climate Change Text and Talk. Bergen, mid-October 2012. Climate change is one of the most pressing issues facing humanity today. The conference will be a meeting place to dis cuss the role of language in the climate ...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

National Myths and Collective Memory in a Transnational Age

Researchers within the field of human or social sciences have always dealt with memory issues; but the events and changes of the last decades have influenced the meanings and uses of collective or individual memories to an extreme extent. The acceleration of communication, information and migrat...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Rogaland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Transformative change: Integrating responsibilities, solidarity, and care into dominant climate science, policy and public discourse

The most significant change and unprecedented challenge the world faces today is related to climate. The recent IPCC Special Report on Extreme Weather Events depicts a future of vulnerable communities struggling against highly variable water availability, extreme events, food insecurity, and sea...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Heterotopic hospitality. Spaces of Others

HEROS will construct processes for an international and interdisciplinary process to open up for new perspectives on otherness, hospitality and citizenship. The issue of otherness has for many years been a central issue in much humanistic, philosophical and theological discourse. But so far one...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Negotiating Space, Arranging the Land: Mapping in the Nordic Countries, 1740 until today

This project is concerned with the cultural importance of mapping for the development of society. More precisely, the project explores how changing perceptions of "nature", of topography and landscapes shape the practice of mapping and cartographic work, and vice versa: how people´s relation to ...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Katastrofekulturer: Nettverk for humanistisk katastrofeforskning

Nettverket har som formål å samordne den humanistiske katastrofeforskningen i Norden og å etablere kontakt med den øvrige internasjonale forskningen. Nettverket har tre møtepunkter i 2012 og 2013. Der ønsker vi å undersøke de katastrofeforestillinger som i stigende grad definerer en klimaforandr...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Kunnskapssamfunnets kulturelle forutsetninger

Vi vil søke om støtte til å avholde to seminarer/nettverksmøter og en internasjonal konferanse. Formålet med arrangementene er å utvikle et tverrfaglig nettverk bestående av historikere, sosialantropologer og sosiologer. Nettverket består av forskningsmil jøer og forskere både nasjonalt og intern...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Religion and integration: Religious pluralization as cultural condition for social cohesion and social conflict in a post-secular era

The relationship between religious pluralization and social cohesion and conflict has been a fiercly debated issue both in academe and in politics for decades. Political and cultural trends in Europe today seem to make the link into a defining problem of our times. This project addresses a limit...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Multicultural Arctic Cities: Changing symbolism and new realities

The aim of the project is to establish a new research network to promote cross-disciplinary understanding of the Arctic, and in particular the role of arctic cities. The network will arrange workshops and seminars with the aim of elaborating new approache s and perspectives on the arctic, and as ...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Ecology, Environment, Culture: An Interdisciplinary Research Network.

This proposal is for an international research network which will bring together expertise and research interests from across the spectrum of scholarly inquiry in order to investigate the ecological, environmental and cultural impact of contemporary media practices. Digital media culture is cond...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Integral Design Network

The background for this application is the forming of the Group of Integral Design at NTNU in the fall 2010, and the organisation of the seminar/workshop "Integral Design for a Sustainable Society and Dignified Living" as part of the event "India 2011" at NTNU. In Integral Design we address the...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Resource Scarcity, Environment and Health: Global Justice and International Agreements

The proposal is a collaboration between members of different departments and faculties at the University of Bergen. We also have partners from outside of Bergen, and outside of academia. The project will organize two international conferences during 2012. The first will be an International confe...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Conflict, mobility and cultural change? Mobilities and Conflict Network (MCN)

Culture influences how people view and understand the world around them, and establishes a framework for how people act and interact with their environment. Conflict and associated mobilities increase encounters between cultures and place cultural practic es under pressure. A growing number of pe...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Tidsregimer i konflikt - i vitenskap og politikk

Tidsregimer betegner hvordan vi erfarer, organiserer og praktiserer forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid. Forskjellige tidsregimer fungerer som kulturelle forutsetninger for forståelse, beslutning og handling innenfor både vitenskap og politikk. Til et gitt tidspunkt, i en gitt kultur eksis...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Humanvitskap for politikkutforming (HUMPOL)

HUMPOL er eit nettverks- og møteplassprosjekt som fører saman forskarar, interessentar og brukarar i ein gjensidig læringsprosess for å klargjere korleis humanistisk forsking kan bidra til ein kunnskapsbase som er relevant for dei forventningar og behov b rukarane og andre interessentar har, og k...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Clues to multicultural cohesion: Comparing multiethnic urban districts in Norway, Denmark and Sweden

What is necessary for a multicultural society to work? This has emerged as an important question for politicians and researchers alike, as liberal democracies in the West have grown increasingly ethnically diverse. In this project we are interested in exp loring this issue by comparing multiethni...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Landscape Journeys. Looking closely at exposed landscapes.

The Institute of Urbanism and Landscape at the Oslo School of Architecture and Design is in the process of developing a research project on Landscapes of Energy. This project will involve an interdisciplinary range of international and national partners. In order to examine present and future en...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo