0 projects

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Administrasjon av realfagskonkurransene

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Ukjent Fylke

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

UngeAbel

...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2007-2027

Location: Akershus

PROFORSK-Skole og samfunn

First Lego League

...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2007-2016

Location: Nordland - Nordlánnda

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Kjemiolympiaden

...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2007-2027

Location: Oslo

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Fysikkolympiaden

...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2007-2027

Location: Oslo

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Abelkonkurransen

...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2007-2027

Location: Vestland

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Avisbilag om rekruttering til realfag og teknologi - NTVA

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

KappAbel - matematikkonkurranse for ungdomstrinnet

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Agder

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Et DUKKEH2JEM - demonstrasjon av fremtidens hydrogensamfunn

Internasjonal industri, forskningsmiljøer og myndigheter er enige om at hydrogen vil komme til å spille en stadig viktigere rolle. Hydrogen vil supplere elektrisitet og disse vil sammen bli våre viktigste energibærere i framtiden. Mens de fleste norske barn har en viss forståelse og kjennskap t...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

First Lego League 2006

...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Nordland - Nordlánnda

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

ICMI Study 16 konferanse "Challenging Mathematics in and beyond the classroom"

Executive Committee (EC) for ICMI (International Committee for Mathematics Instruction) velger med jevne mellomrom ut temaer for internasjonale studier der man ønsker å sette fokus på viktige områder, og få en oversikt over pågående forskningsaktiviteter. I 2003 ble Study 16 annonsert. Tema er ...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Forskerfabrikken, en inspirator og aktør i forskningsformidling til barn i Norge.

Forskerfabrikken har nå i 3 år jobbet aktivt med formidling av forskning til barn her i Oslo. Samtidig har vår organisasjon blitt en inspirator og støttespiller for mange ulike aktører i Norge som ønsker økt interesse for naturvitenskap og teknologi blant barn og unge. Siden stiftelsen i 2002, h...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Hva sier internasjonale studier som Eurobarometer og ROSE om den norske befolknings forhold til vitenskap, teknologi og samfunn?

Hva sier internasjonale studier som Eurobarometer og ROSE om den norske befolknings forhold til vitenskap, teknologi og samfunn? Det er mange forestillinger og myter knyttet til en 'realfag-krise' i Norge. Det er viktig at de tiltak man setter inn for å bedre situasjonen er basert på en god besk...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

FORM-Formidling

Basisfinansiering av Stiftelsen Ungdom og Forskning

...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Ukjent Fylke

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Simulatorbasert spill og konkurranse for bruk i forbindelse med rekrutteringsaktiviteter innen fysikk og matematikk.

Formål Formålet med prosjektet er å utvikle et interaktivt, simulatorbasert spill og konkurranse for å motivere ungdom i ungdomsskolen og videregående skole til utdanning og senere yrkesvalg innen MNT-fagene. Prosjektet er innovativt ved at det kobler ele menter fra spillverdenen med en seriøst f...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Hovedøya - natur og kultur Et fjernsynsprogram på 30 minutter

Naturhistorisk museum ønsker å lage en fjernsynsfilm om Hovedøyas biologiske og geologiske mangfold knyttet til øyas spennende kulturhistorie. Dette er et ledd i å utvikle Hovedøya til en arena for læring (natur- og kulturhistorie). Naturhistorisk museum er allerede i konstruktiv dialog med Miljø...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2008

Location: Oslo

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

"KjemiFestival", konkurranse for 7. klassinger, Universitetet i Oslo Uke 44, 2005

Til den første norske Kjemifestivalen vil vi invitere til sammen 40 elever fra skoler i Osloområdet. Det vil delta fire elever fra de utvalgte skolene. Deltagerne plukkes ut av den enkelte skole fra skolens egne kriterier. I utgangspunktet forventes det i kke kjemikunnskaper eller -ferdigheter av...

Awarded: NOK 24,999

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Journalisttilpasset innføring i statistiske begreper i forskningsformidling

Norsk Regnesentral (NR) og Høgskolen i Oslo (HiO) ved Avdeling for journalistikk, bibiotek- og informasjonsfag ønsker sammen å utvikle fire kurs for journaliststudenter på Bachelornivå. Felles for kursene er at de vil gi en journalisttilpasset innføring i statistiske begreper i forskningsformi...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Store, runde strukturer i norsk natur

Formidlingsprojektet har til hersikt å involvere elever til deltagelse og som bidragsytere til tverrfaglige vitenskapelige undersøkelser av runder strukturer i norsk natur. Utgangspunktet er leting etter meteorittkratre i Norge. I Sverige og Finland er de t påvist mer enn 30 meteoritt nedslagskra...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Astrofestival i Bodø 2005

...

Awarded: NOK 5,000

Project Period: 2005-2005

Location: Nordland - Nordlánnda

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Etablering av besøkssenter i matematikk på Høgskolen i Vestfold

Prosjektets mål er å etablere et besøkssenter i matematikk primært rettet mot skoleelever og lærere i Vestfold-regionene, samt HVEs egne lærerstudenter. Senteret skal være *et sted der klasser sammen med lærer kan få erfaring med elevaktiv undervisning og motivasjon for mer bruk av problemløsing...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2005-2005

Location: Vestfold

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Opplevelsesklubben - et ressurssenter for realfagsklubber

Ressurssenteret åpnet i mai-2004, har per i dag 2 aktive klubber (Lillehammer og Kolbotn), og rundt 10 interresenter som vurder å starte lokale klubber. Vi arbeider med å finne egnet eksperimentmateriell for lokale opplevelsesklubber. Foruten å utvikle egne aktivitetsforslag består arbeidet i å...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Realfag eller ikke? - en fokusgruppestudie av motivasjonen for fagvalg blant elever i videregående opplæring

Hvilke faktorer som motiverer norske ungdommer i dag og som bidrar til vedvarende skjevheter mellom gutters og jenters fagvalg kan best besvares ved empiriske dypdykk. Vi foreslår å gjennomføre en kvalitativ studie av den sammensatte motivasjonen for valg / bortvalg av realfag i videregående skol...

Awarded: NOK 0.61 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Kurs i forskningsformilding

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Værets ansikt - Forprosjekt tv serie om forskning på vær og klimaforhold og hvordan været former mennesker og samfunn

Menneskehetens historie preges av kampen mot værgudene. TV serien ”Værets ansikt” handler om denne kampen – hvordan mennesket har forsøkt å tilpasse seg, kontrollere, og å forutsi været. Programmene ”På værgudenes nåde”, ”Værprofetene”, og ”Været endrer v erden” forteller historier om dette uforu...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2005-2006

Location: Vestland

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Et skuespill om Albert Einsteins liv og virksomhet

A one-act play will be written on aspects of Albert Einstein’s life and work. Based on existing scholarship as well as the Principle Investigator’s own research, the play will explore a number of themes arising from Einstein’s activities that can raise in terest in both Einstein and physics more ...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Vestland

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

TV-program om indre bølger

Programmet vil ha form av et fakta/dokumentarprogram hvor vi blander uttalelser fra fagpersoner med relevante opptak og illustrasjoner fra forskning og observasjon. Av fortellermessige grep vil vi ta utgangspunkt i observasjoner hvor det hersker uvisshet og kontroverser om hvilken påvirkningskraf...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Fysikkåret 2005

Norsk Fysisk Selskap, i samarbeid med de Fysiske institutt i Bergen, Oslo, Trondheim og Ås, samt studentorganisajonen NOFFO, vil markere det internasjonale Fysikkåret 2005. Søknaden omfatter en rekke tiltak som er planlagt iløpet av Fysikeråret 2005. En nasjonal komite har arbeidet et halvt år m...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

TV-dokumentar om kryptologi

...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestland

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Administrative fellesfunksjoner for fagolympiadene - Stiftelsen Ungdom og Forskning

...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Ukjent Fylke