0 projects

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Safebuy.Traceability

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2004-2005

Location: Akershus

MOBI-Mobilisering

FoU-basert kompetansemegling i Østfold

Nyskaping er definert som utfordring nr. 1 i Østfolds fylkesplans regionale næringspolitikk og legger særlig vekt på samhandling mellom fagområder og profesjoner. Det skal bl.a. satses på "..et FoU-basert næringsliv..". Østfold antas å stå overfor store f remtidige utfordringer både m.h.t. å øke ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Østfold

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

MarNIS - Maritime Navigation and Information Services (IP)

...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2004-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

GoFOR - New Modes of Governance for Sustainable Forestry in Europe (STREP)

...

Awarded: NOK 0.63 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Møre og Romsdal

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

A Novel Intelligent Packaging For Microwave Food Products

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2004-2005

Location: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of cost effective, reliable, robust, flexible, and compact degassing method, which meets the needs of the aquaculture sector for

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2005

Location: Møre og Romsdal

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a feeding system for gelled feed

Prosjektetableringsstøtte for utvikling av CRAFT-søknad.

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

MOBI-Mobilisering

Forslag til MRS for MOBI

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Akershus

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Søknad om del-finansiering av kortfilmen - TEMPO

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Jørnsten, Kurt, Ruhr, kat 3, 04

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Konferansen Fisk 2004 og senere år (FISK20xx)

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Reel-Well - Drilling and Well Concept

The concept is based on a new patented idea of well construction. The idea is to perform the drilling operation with a dual drill string and a downhole movable packer, which implies a re-arrangement of the drilling fluid hydraulics compared to conventiona l drilling. The method can utilise modern...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Rogaland

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Local knowledge and poverty reduction in local communities in the Highlands and Lowlands of Bolivia and Ecuador.

Hovedmålet med prosjektet er å etablere et forskernettverk av forskere fra Bolivia, Ecuador, England og Norge som skal legge grunnlaget for et mer langsiktig forskersamarbeid mellom "nord og sør". Nettverket skal fokusere på forskningsbasert kunnskap om l okale, tradisjonelle, teknologier for van...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nasjonale eliter under press: Stabilitet og endring i elitestruktur og eliteatferd i en globalisert verden.

Det søkes om økonomisk støtte til å organisere en internasjonal konferanse med begrenset deltakelse om eliteforskning i Norge mai-juni 2005. Formålet med konferansen er å sammenligne resultatene av studier fra ulike områder av verden og diskutere implikas jonene av resultatene for generell teori ...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Sustainable produced water treatment by increasing the operational window of the Epcon CFU to include treatment of solids.

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Rogaland

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Zinc and common childhood infections - field trials in Nepal

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Vestland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

TERMINERT! Cumulative light hydrocarbon parameters: Calibration of models for the process of cumulative filling and mixing of reserv

The processes of oil generation and entrapment are complex and dynamic, though at a slow rate. The composition of the oil expelled by the source rock changes throughout the generation period, giving different inputs into the reservoir over time. Incorp oration these aspects into quantitative b...

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Preklinisk og klinisk dokumentasjon av ny fotosensitiser for lys-dirigert levering av legemidler med fotokjemisk internalisering

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Posisjoneringsstøtte DYNAMIS EU FP6 call 2005 ML - Integrated project

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Bekkedal, Tarjei, Ruhr, rett, kat 2, 04

...

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Novel nanostructured materials by chemical methods

Oxides are impressing by exhibiting about all important physical properties, many with great potential for future applications. Since physical properties can be tracked back to bonding aspects and electronic structure, they are likely to show strong corre lations with the atomic arrangement (crys...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Den skeive vendingen. Destabiliserende trender og praksiser relatert til kjønn og seksualitet i kultur og forskning (se også 194715)

Den senmoderne kulturen preges av en oppløsning av tradisjonelle skiller, samtidig som det etableres nye estetiske, politiske og sosiale sammenhenger på tvers av disse skillene. Prosjektet vil studere et utvalg av slike sammenhenger med tanke på hvordan k jønnede og seksuelle endringer kommer til...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

VIKOM - Videokommunikasjon i fibernett

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestfold

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Forskerkonferanse om ledelse og organisering i helsetjenesten. Konferansen arrangeres 14. og 15. oktober 2004.

...

Awarded: NOK 99,187

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Askeland, Bjarte, Ruhr jus kat 3 04

...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Design and Development of Robust Nanostructured Polymer and Nanocomposite Membranes for Selective Acid-Gas Separation

This endeavor is an extensive collaboration between SINTEF, NTNU, North Carolina State University to develop novel membranes to separate CO2 gas from gas mixture. The membranes are synthesized from so-called block copolymers, which are advanced plastic ma terials where at least two types of monom...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Pulsed Laser Deposition Laboratory

We seek a grant to acquire a Pulsed Laser Deposition (PLD) facility for fundamental growth studies of perovskite epitaxial thin films, and thin film production of technologically relevant oxides for use in novel devices. Access to such apparatus at NTNU/S INTEF on a regular basis will improve mat...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-RUHR-Ruhrgas-programmene

Strøm, Marte, Ruhr, øk, kat 1, 04

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Møre og Romsdal Videreføres i nytt prosjektnr.: 168585/I50

Prosjektet ”FoU-basert kompetansemegling i Møre og Romsdal” har som hovedmålsetting å styrke innovasjonsevnen og fremme økt FoU-innsats hos bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring i Møre-regionen og samtidig styrke forskningsmiljøenes evne til samhan dling med bedriftene. Prosjektet retter s...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Møre og Romsdal

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Exploitation of high-density genetic marker maps in modern fish breeding programs

Norwegian and foreign genomics and comparative mapping projects will soon identify thousands of genes in several fish species, as well as polymorphisms within all these genes. The competitive advantage for Norwegian fish breeding depends however not on be ing the first to develop this knowledge, ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Troms - Romsa - Tromssa