0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nordic Probabilistic AI Summer School 2023

The Nordic Probabilistic AI Summer School is crucial in educating the next generation of experts in deep technical aspects of AI/ML. It takes place every year for one week in a different part of Scandinavia: We started in Trondheim in 2019, then had one virtual school during the pandemic, moved t...

Awarded: NOK 99,998

Project Period: 2022-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

NOKIOS arrangeres i 2022 for 16. gang med hovedtema "Slipp dataene fri, de er våre!" NTNU tok initativet til konferansen i 2006, og den ble arrangert for første gang i 2007. Målet var å skape en samlende nettverksarena for utviklingen av en moderne offentlig sektor. Digitaliseringsdirektoratet ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Support application for the 11th Colour and Visual Computing Symposium 2022 (CVCS 2022)

The 11th Colour and Visual Computing Symposium 2022 (CVCS 2022) will take place in Gjøvik at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norway, on 8-9 September 2022. This edition of the symposium follows up on the success achieved by the previous runs, of the biannual Gjøvik Col...

Awarded: NOK 24,999

Project Period: 2022-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

NorwAI Innovate Conference 2022

NorwAI Innovate er knyttet til og organiseres gjennom SFI NorwAI, NFR prosjektnummer 309834. NorwAI Innovate er en årlig, internasjonal konferanse med vekt på innovasjonsprosesser, innovasjonsresultater og kunstig intelligens sin store samfunnsbetydning. Norge har i dag ingen slik faglig, nærings...

Awarded: NOK 14,999

Project Period: 2022-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Robust Intelligent Control

For at kunstig intelligente kontrollsystemer skal kunne bli gitt ansvaret for å ta beslutninger i sanntid i en industrisetting, må AI metodene blir mer robuste. Robusthet er evnen til å yte stabilt under usikkerhet, når det oppstår forstyrrelser, når modellen er feil og uvanlige hendelser inntref...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Spectral and Polarization Imaging of Specular Cultural Heritage Artifacts

The intensity of specular reflections makes it difficult to capture usable images of specular material. In art paintings or stained glasses, this is a major problem for documentation and analysis. We propose to update spectral and polarimetric imaging systems to spectropolarimetric imaging syste...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DeepInMotion: Explainable artificial intelligent system to discover new infant movement biomarkers for early detection of disease

Cerebral parese (CP) er den vanligste årsaken til fysisk funksjonshemning i barndommen. Barn med CP har et livslangt behov for spesielle tjenester, og CP er derfor en stor byrde for barnet og familien. Dette prosjektet vil introdusere et nytt banebrytende kunstig intelligent system, kalt DeepInMo...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Quality and Content: understanding the influence of content on subjective and objective image quality assessment

Digital bildeteknologi og bildebehandling har endret hvordan vi tar, lagrer, deler, mottar, visualiserer og bruker bilder. Teknologifremskritt har gjort det lettere å bruke store volum av bilder. En viktig komponent i alle systemer som bruker bilder er vurdering av bildekvalitet. Til tross for fo...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

VQ4MedicS: Video Quality Assessment and Enhancement for Pre-Hospital Medical Services

Den nye nasjonale nasjonale helse- og sykehusplanen 2020-2023 (Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023) sier at topp moderne teknologi bør utnyttes, og prioriteringer bør tas for å sikre bærekraftige og økonomisk levedyktige løsninger som oppfyller kjerneverdiene i det norske helsevesenet. Plane...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

NIKT2021 - konferansestøtte

The NIKT 2021 conference will be hosted by the Department of Computer Science (IDI) at NTNU and is scheduled to be held in Trondheim Nov 29-Dec 2, 2021. It will feature the following 4 main tracks + 1 days of workshops ralated to NISK, SFI CGF, SFI NorwAI and SFU Excited: ? Norwegian Informatic...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

NorwAI Innovate Conference 2021

NorwAI Innovate Conference er knyttet til og organiseres gjennom SFI NorwAI, prosjektnummer 309834. Konferansen skal være et utstillingsrom for nye idéer og skal framheve innovasjon. Målgruppen for konferansen er fagfolk i industrien, innovasjonsledere, akademikere og neste generasjons AI-program...

Awarded: NOK 36,999

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Scandinavian Conference in Information Systems (SCIS) and Information Systems Research Seminar (IRIS) 2021

The SCIS conference and the IRIS seminar are the flagship Information Systems (IS) events of the Scandinavian Association for Information Systems and have international outreach. In 2021, the event has been usefully brought to Norway and will be organized by the Department of Computer Science at ...

Awarded: NOK 94,820

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Norwegian Network - ApPEARS

Norwegian Network for ApPEARS (NETApP) prosjektets mål er å dele kunnskap og erfaringer opparbeidet i Horizon 2020 MSCA-ITN finansierte prosjektet "Appearance Printing - European Advanced Research School" (ApPEARS) til flere aktører. NETApP tar sikte på å nå ut til flere norske aktører innenfor f...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

NOKIOS arrangeres i 2020 for 14. gang med hovedtema "Bærekraftig digitalisering under den nordiske modellen" NTNU tok initativet til konferansen i 2006, og den ble arrangert for første gang i 2007. Målet var å skape en samlende nettverksarena for utviklingen av en moderne offentlig sektor. Digita...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ML4ITS - Machine Learning for Irregular Time Series

Tidsrekker finnes overalt. Eksempler på tidsrekker mennesker støter på ofte er: data samlet inn fra sensorer i mobiltelefoner eller fabrikker, regnskapstall og klimaindikatorer. For å gjøre teknologiske fremskritt og å ta gode beslutninger er det essensielt å ha gode metoder for å analysere tidsr...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

TailorMade: Tailoring Server Processors to Application Characteristics for Sustainable Warehouse-Scale Computing

TailorMade tar sikte på å ta et sprang mot bærekraftig storskala databehandling, også kalt skybasert databehandling. Vi foreslår å spesialisere maskinvare, spesielt prosessorer, som brukes i disse datasentrene for å matche egenskapene til programmene som kjører på dem. Måten vi gjør databehand...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Platform as Service Technologies for High-performance Blockchain-based Supply Chain Management Systems

Kina er et av de viktigste markedene for norsk fiskeeksport til konsumenter og for prosessering og redistribusjon. Reguleringer i internasjonal handel er i kontinuerlig endring. Før i tiden var problemene relatert til skatter og tariff, i dag handler det mer om bærekraft, sikkerhet, kvalitet og f...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

NOKIOS arrangeres i 2020 for 14. gang med hovedtema "Bærekraftig digitalisering under den nordiske modellen" NTNU tok initativet til konferansen i 2006, og den ble arrangert for første gang i 2007. Målet var å skape en samlende nettverksarena for utviklingen av en moderne offentlig sektor. Digi...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Support for CVCS 2020 event from the IKTPLUSS initiative Colour and Visual Computing Symposium 2020 (CVCS 2020)

The 10th Colour and Visual Computing Symposium 2020 (CVCS 2020) will take place in Gjøvik at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norway, on 16-17 September 2020. This edition of the symposium follows up on the success achieved by the previous runs, of the biannual Gjøvik C...

Awarded: NOK 46,105

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Telenor støtte til AI-forskning ved NTNU

Hovedmålet med prosjektet er å videreføre intensjonene bak Telenors bidrag til AI-forskning ved NTNU, nemlig å styrke forskning, utvikling og utdanning innen områdene kunstig intelligens (AI), maskinlæring, stordata-analyse og tingenes internett (IoT). Dette prosjektet har som fokus å styrke for...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

NOKIOS arrangeres i 2019 for 13. gang med hovedtema #påtide påtvers Transformasjon for bærekraft NTNU tok initativet til konferansen i 2006, og den ble arrangert for første gang i 2007. Målet var å skape en samlende nettverksarena for utviklingen av en moderne offentlig sektor. DIFI har vært med...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE)

EASE 2020 The International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE) will be held April 15-17, 2020 at Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim, Norway. Conference chairs are Associate Jingyue Li (NTNU), Prof. Letizia Jaccheri (NTNU), Adjunct professor Torgeir Di...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The 25th Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE 2020)

ACM ITiCSE 2020: The 25th Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education will be held June 15-19, 2020 at NTNU, Trondheim, Norway. Two days for workshops and the doctoral consortium (15-16 of June) and three-day for the main conference; organised by NTNU and brings t...

Awarded: NOK 95,530

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The 18th IFIP Conference on e-Business, e-Services and e-Society (I3E2019)

IFIP I3E2019 - 18th IFIP Conference on on e-Business, e-Services and e-Society (I3E) will be held September 18-20, 2019 at Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim, Norway. Conference chairs are Associate Prof. Ilias Pappas (NTNU & UiA), Associate Prof. Patrick Mikalef (NTNU), Prof. Yogesh Dw...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Improved Pathology Detection in Wireless Capsule Endoscopy Images through Artificial Intelligence and 3D Reconstruction

Prosjektet "Improved Pathology Detection in Wireless Capsule Endoscopy Images through Artificial Intelligence and 3D Reconstruction" har som mål å på en effektiv måte forbedre nøyaktigheten for deteksjon av tarmsykdommer gjennom bruk av kapselendoskopi. Dette vil føre til bedre behandling. Nøyakt...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Balancing Compute and Memory Performance in Reconfigurable Accelerators with Analytical Modeling

Den eksponentielle økningen av datamaskinytelse over de siste fire tiårene har vært et resultat av kontinuerlig forbedring av produksjonsteknologi. Dennardskalering, som beskriver hvordan spenningene og dimensjonene på transistorene kan endres slik at man får mindre transistorer som bruker mindre...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Individual Colour Vision based Image Optimisation

«Individuell fargesynsbasert bildeoptimalisering» (ICVIO) er et tverrfaglig prosjekt som bidrar med et avgjørende fremskritt i metoder for å reprodusere og forutsi individuell menneskelig fargeoppfattelse av bilder. Det muliggjør perseptuelt meningsfull fargebildeoptimalisering samt prediksjon av...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nordic Probabilistic AI Summer School

The Nordic Probabilistic AI School (ProbAI) will serve as state-of-the-art expertise in machine learning and artificial intelligence, attracting highly qualified lecturers, as well as students, academics and professionals engaged in the AI field. The motivation to organise the summer school ste...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Spectral Skin Modelling and Rendering for Realistic Digital Faces

I filmproduksjon og digitale effekter er generering av realistiske digitale ansikter et viktig problem, for eksempel for å skape en skuespillers «digitale dobbeltgjenger». I tillegg til å nøyaktig registrere ansiktets geometri, så er en realistisk generering av hudens utseende et meget viktig ele...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Material Appearance Network for Education and Research

En gjennomsnittlig person med normalt syn kan enkelt identifisere materialer og uten anstrengelse karakterisere hvordan de ser ut. Imidlertid er det lite vi vet om de visuelle mekanismene bak, og prosessen som gir oss denne bemerkelsesverdige egenskapen. Det visuelle utseende av et materiale kan ...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage