0 projects

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

INNOVATIVE ØSTFOLD - Mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Innovative Østfold er et tilbud til bedrifter i fylket som ønsker å ta i bruk forskning og utvikling i sitt omstillings- eller innovasjonsarbeid. Innovative Østfold har en gruppe personer som kalles kompetansemeglere til rådighet for bedriftene. I perioden 2017-2019 har disse hatt sitt virke med ...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Regional Challenges and possibilities - Innovation and value creation in business networks (RECIN)

Regionale utfordringer og muligheter - Innovasjon og verdiskaping i bedriftsnettverk (RECIN) Dette prosjektet ledes av Østfoldforskning og gjennomføres i samarbeid med Møreforsking, Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane, BI Rogaland, Polytec, Høgskolen i Østfold og BI Handelshøyskolen i...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI Østfold Samhandlingsprosjekt

VRI Østfold skal stimulere flere bedrifter til å bruke forskning i sitt utviklings- og nyskapingsarbeid. Dette skal styrke konkurranseevnen, øke verdiskapingen og skape nye arbeidsplasser. VRI Østfold tar utgangspunkt i en analyse av Østfolds utfordringe r. Fylket har befolkningsvekst, men det e...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Innovasjon og medvirkning i næringsmiddel- og emballasjeindustiren i Østfold

Formålet med prosjektet er å bidra til næringsutvikling i Østfold gjennom styrking av verdiskapingsevnen i næringsmiddel- og emballasjeindustrien i regionen ved gjennomføring av interne innovasjonsprosesser knyttet til organisasjonsstruktur, teknologi og produkt/marked, understøttet av deltakelse...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Viken