0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ProKon - Produksjonsutvikling for økt konkurransekraft

ProKon (Produksjonsutvikling for økt Konkurransekraft) er et 3-årig innovasjonsprosjekt hvor Hycast (prosjekteier), Storvik, IFE (Institutt For Energiteknikk) og SRM (Sintef Raufoss Manufacturing) deltar. Prosjektet omfatter utvikling av en ny selvdrenerende smelterenseenhet (I-25 SIR), forskning...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Møre og Romsdal