707 projects

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablere nettverk for samarbeid i Kina.

Formål: Etablere nettverk for anskaffelse av lukt og smaksstoffer til agn. Land: China. Planlagte møter: Old Ghost Sportfishing Bait Co., Ltd. , Wuhan, Hubei (Kinas største produsent av agn). Kontakt: Hr. Yi (President) Zhoushan Terui Trading Co., Ltd., Zhoushan, Zhejiang (Ecobait’s representan...

Awarded: NOK 70,376

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

High energy cathodes for Li ion batteries

Nikkel rike lagdelte oksid (LiNi0.8+M0.2-O2) baserte katodematerialer har den høyeste energitettheten av dagens Li-ionebatterier. Fra etniske og pris perspektiver er det ønskelig å oppnå et kobolt fri Li-ionebatteri og Ni innholdet i kommersielle høyenergibatterier blir stadig høyere. Dessverre h...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

SiliconX: Unique silicon material for next generation high capacity Li-ion batteries

Fossile drivstoff driver fortsatt 99% av bilene på veiene og 86% av verdens energinett i dag. En av de største flaskehalsene i en overgang fra disse ikke-fornybare og forurensende brenslene til renere energikilder er dagens begrensende energilagringsteknologi. Litiumbatterier i ulike former er lo...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Development of Advanced and Innovative metal supported Cells using proton conducting ceramics to foster Hydrogen society Implementation

DAICHI prosjektet startet 1 april 2018 og er et samarbeid mellom SINTEF og Universitet i Oslo, samt den tyske prosjektkoordinatoren DLR og to japanske universiteter (Kyushu og Tohuku Universitet) I DAICHI jobber vi med å utvikle høytemperaturbrenselcelle/dampelektrolysecelle med en protonledende...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Novel biocatalytic membrane technology for the efficient removal of CO2 in Recirculating Aquaculture Systems (CARBIOMEMBEX)

CO2 removal from process water is an essential component of land-based aquaculture. However, current aeration-based degassing technology implemented in Recirculating Aquaculture Systems (RAS) is rather large-scale and thus associated with significant investment costs, limiting overall plant size ...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart design and founding process for large sandcasted aluminium parts.

Prosjektet har som mål å få økt anvendelsen av store sandstøpte deler i aluminium ved å finne frem til nye og/eller forbedrede støpelegeringer, hvor resirkulert aluminium benyttes, samt utvikle bedre og mer forutsigbare prosesser for støping og etterbehandling av store deler. Prosjektet er et ...

Awarded: NOK 12.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Low cost drill bit body material for geothermal applications.

Hovedideen med prosjektet er å redusere kosntadene på PDC borekroner som benyttes i olje- og gassindustrien, til et kostnadsnivå som gjør dem konkurransedyktige for geotermiske applikasjoner og dermed åpner nye markeder for Lyng Drilling. Dette oppnås ved å utvikle nye og billigere materialer som...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of SMART nanostructured layers for sensing corrosion in AQUAtic structures

SMARTAQUA tar sikte på å utvikle detekterende nanolag lagt direkte på stålstrukturer for å oppnå kostnadseffektive og pålitelige metoder for å detektere korrosiv degradering. Detekteringen vil oppnås ved å inkorporere smarte tilsetningsstoffer i tynne belegg som responderer på degraderingen av me...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Spherolight - Light diffusion agent

Prosjektet skal utvikle polymerpartikler som gir skreddersydde optiske egenskaper i plast for bruk i LED-displayer innenfor belysning, interiør og bilindustri. Vi har opparbeidet oss god kunnskap om hvordan polymerpartiklene endrer lysbølgene gjennom en plast ved å utføre systematiske forsøk med...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

An Icephobic Graphene Coating (IGC) to inhibit ice formation on critical surfaces

Operasjon av industrielt utstyr under isingsforhold kan potensielt skape livsfarlige situasjoner. Formasjon av is på kritiske overflater som luftfartøys vinge- og rotorprofiler, optiske sensorer som overvåker kritisk infrastruktur, vindmøller og vindu på kjøretøy koster industri flere milliarder ...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Enzyme-assisted Catalysis on black Titania Substrate Electrodes

Bruk av brenselceller, elektrolysører og sol-drevet vannsplitting for konvertering og lagring av energi er begrenset av avhengigheten av edelmetallkatalysatorer. Det er derfor et stort behov for utvikling av effektive elektrokatalysatorer laget av ikke-sjeldne grunnstoffer. I naturen vil hydrogen...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

18th Meeting of the International Study group for Systems Biology

The international study group of systems biology (ISGSB) is organizing a biannual conference series. ISGSB conferences are well established and ISGSB2018 will be the 18th conference of this series that has a growing number of participants both from theoretical and experimental sciences. ISGSB con...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Prostist Metabolome Screening

Marine encellete eukaryoter, kalt protister, har et stort, men underutnyttet arsenal av metabolske synteseveier og metabolitter (biokjemiske forbindelser) med et bioteknologisk potensiale. Gjennom evolusjonen har protister utviklet komplekse celler med egenskaper, metabolitter, metabolske syntese...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12055 Replacing lead-based solders in Solar Panels with more environmentally-friendly conductive adhesive

Solenergi er på verdensbasis en av de mest lovende fornybare energikilder. En stor utfordring for industrien er bruk av bly, som er en svært farlig miljøgift, i sammenstillingen av moduler. Fram til idag har industrien ikke hatt noen gode alternativer. I gjennom dette prosjektet har Conpart og Mo...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

New functional paint

Dette prosjektet angår utvikling av funksjonelle malinger med varmereflekterende egenskaper for å gi malingene en ny funksjon i tillegg til beskyttelse og dekorasjon. Bruk av varmereflekterende malinger både inne og ute vil redusere energibehovet for temperaturregulering av boliger og vil dermed ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Neste generasjons ekstrudering av myke plastslanger

Fenner Mandals og forskningspartneren Norce har utviklet prosessforståelse og ny produksjonsteknologi for ekstrudering av myke, vev-forsterkede plastslanger. Som del av ny teknologi og prosessforståelse har så Mandals og forskningspartneren Norner Research utviklet nye materialer for slangeproduk...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HYPOTERM 2.0.

Aksidentell hypotermi defineres som en tilstand der pasienten ikke klarer å opprettholde kroppens normale kjernetemperatur fordi varmetapet overstiger varmeproduksjonen. Hypotermi øker risikoen for blødninger, hjertestans og død, og det er kritisk å iverksette tiltak for å hindre videre nedkjølin...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DemAComp — Filament wound composite products for demanding applications

Prosjektet "DemAComp ?Filamentviklede komposittprodukter for krevende anvendelser"; er et innovasjonsprosjekt der to av de viktigste norske bedriftene som lager produkter i det som kalles filamentviklet plastkompositt deltar; Hexagon Ragasco og Nammo. SINTEF Industri og SINTEF Manufacturing bidra...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Innlandet

FORNY20-FORNY2020

Hieff PEM, a game changing High efficiency PEM electrolyser for hydrogen production

For å gjøre det mulig å benytte seg av hydrogen produsert på en bærekraftig måte fra fornybare energikilder slik som vind og sol i fremtiden er det fortsatt nødvendig å redusere kostnadene av elektrolsørene som omdanner elektrisitet og vann til hydrogen. Dette prosjektet bygger på en innovativ id...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Produksjonsprosess for lønnsomt og effektivt agn

Fiske med passive redskap som line og teine anses være ett bærekraftig fiske, da det er mindre energikrevende og fører til mindre skader på havbunn og bunnfauna. Slik påvirkning har også nylig vært vist å være kritisk for havets rolle i karbonlagring. Ecobait AS er et FoU selskap hvis overordnede...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

The Operando Surface Catalysis Network

Catalytic reactions play a central role in manifold industrial processes, including food production, chemical industry, oil and gas conversion, pharmacy, and R&D. Overall, approximately 90% of all materials and chemicals we use are produced via catalysis, in which a unique and often very complex ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Three-dimensional thermoelectric modules

Hovedmålet med prosjektet var å utvikle nye modulære termoeletriske (TE) systemer for energigjenvinning fra skip. Tidligere systemer var basert på konvensjonelle TE moduler, generatorer og systemer. Prosjektet har videreutviklet disse komponentene slik at det TE systemet fått forbedret virkningsg...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Nanofluids for IOR and Tracer Technology

Prosjektet er et forskerprosjekt for økt (IOR) og ny tracer teknologi ved bruk av nanofluider, dvs. hvordan nanopartikler kan påvirke dråper eller stabiliser emulsjoner, og hvordan dette kan brukes til IOR- og tracer teknologi. I dette prosjektet vil laboratoriemodeller kombineres med numerisk mo...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

ILO tjenester og relaterte kostnader

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NORSelast AF - Biocidfri polyuretan med anti-groe egenskaper

Prosjektet skal utvikle det første polyuretanmaterialet i verden med AntiFouling egenskaper som varer i minst 10 år. Materialet NORSelast® AF skal lages ved at man støper inn stoffer med AntiFouling egenskaper i materialet, samtidig som man beholder eller bedrer de gode mekaniske egenskapene til...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Silicon on the road - how to make silicon-based anodes for Li-ion batteries

For å gå over til mer bruk av fornybar energi er vi avhengige av tilgjengeligheten av billige og pålitelige energilagringsløsninger. Her er oppladbare batterier i en særstilling når det gjelder utbredelse og brukervennlighet. Blant disse så gir Li-ion-batteriene ikke bare den høyeste energitetthe...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NANO CARRIER - Porous Silicon Nano particles will be produced and studied, in vitro and in vivo for cancer diagnostics, therapy and imaging.

Bakgrunn: Nacamed har patent på en effektiv produksjon av nanopartikler av silisium. Disse nanopartiklene kan benyttes innenfor en rekke områder i medisinen, der problemstillingen kan være å få et legemiddel til å virke på rett sted, i riktig tidsrom, eller på riktig måte. Denne typen partikler ...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Additive manufacturing for repair and refurbishment of offshore components to extend structural lifetime

Livstidsforlengelse av offshorekonstruksjoner og -komponenter er avgjørende for å sikre utvinning og foredling av norske petroleumsressurser innenfor et miljømessig og bærekraftig rammeverk. Oljeutvinning fra eksisterende oljefelt og kobling av nye felt til eksisterende strukturer er viktig både ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Circular Seating From 50% recycled to 100% Circular product development for sustainable furniture

Flokk AS har en lang tradisjon for å være pionerer på bærekraft. Helt siden 1990-tallet har Flokk jobbet kontinuerlig med å skape miljøeffektive kontormøbler med høy fokus på bl.a. bærekraftige materialer fra resirkulerte og fossil-frie fornybare kilder. Tekniske og logistiske utfordringer som ma...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

DOVRE Den Optimale Veien til Robuste Elektroder

Dagens lithiumion-batterier må få økt kapasitet for å kunne øke rekkevidden til elbiler og andre transportmidler, samt muliggjøre en større rolle i overgangen til mer fornybar strømproduksjon i energimiksen. Et svært viktig bidrag til denne kapasitetsøkningen kan oppnås ved å delvis erstatte karb...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Viken