0 projects

ENERGIX-Stort program energi

KogniGrid - Digital tvilling for optimal nettdrift.

Sammen med BKK Nett, Tensio, Statnett, Microsoft og SINTEF har Kongsberg Digital utviklet et nytt informasjonssystem for moderne nettdrift. Kongsberg Digital har benyttet sin digitale plattform Kognifai som utgangspunkt og samarbeidet tett med partnerne på tvers i prosjektet. KogniGrid-prosjek...

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Design og drift av kraftsystem med lokale ressurser

Design og drift av lokale energisystem representerer nye muligheter og utfordringer når nye fornybare kraftressurser blir etablert i lokale nett. Kraftproduksjon fra vind og sol samt bruk av batteri gir nye utfordringer i design og drift av lokale energisystem. Med riktig design og digitalisert d...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Cyberattacks and cyber events affecting critical infrastructure in Norway

I en verden preget av digitalisering og globalisering, har cyberrisiko blitt en stadig mer sentral utfordring for organisasjoner. Utfordringen er at global cyberrisko er uhåndgripelig – nesten som gass – noe vi ikke kan sanse i tradisjonell forstand, men som likevel kan få fatale følger. For å un...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrert maritim sensorplattform for deteksjon og klassifisering av sikkerhetskritiske objekter rundt et skip

Innovasjonsprosjektet har bidratt til utviklingen en ny integrert maritim sensorplattform for deteksjon og klassifisering av sikkerhetskritiske objekter rundt et skip. Virkelige sensordata fra et større skip har vært brukt som testdata i prosjektet og det er utviklet nye metoder og algoritmer som...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritimt Landingssystem for UAS

I løpet av prosjektet har det nå blitt gjort konseptuelle veivalg omkring mekanisk konsept for landingsssystem: - Et mere konvensjonelt nettbasert mekanisk konsept - Et mere visjonært system som holdes oppe av 2 multikopter. NTNU har igjennom prosjektet jobbet svært godt med SW/HW for automati...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SIAM Workshop on Combinatorial Scientific Computing

The Algorithms Research Group at the Department of Informatics, University of Bergen, will be organizing CSC'18 - The SIAM Workshop on Combinatorial Scientific Computing - on Wednesday June 6th to Friday June 8th, 2018. The CSC workshop is organized every other year, Bergen will continue the trad...

Awarded: NOK 29,898

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Real Time Digital Twin for Boosting Performance of Seismic Operations

Seismiske undersøkelser til sjøs for å lokalisere olje- og gassforekomster flere kilometer under havbunnen er en komplisert og høyteknologisk operasjon som involverer store verdier i form av fartøy og utstyr. Marin tauet seismikk utføres ved generering av trykksluftbølger fra luftkanoner som slep...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Møre og Romsdal

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Autonomous subsea intervention (SEAVENTION)

Det er potensial for ytterligere verdiskaping i subsea petroleumsindustrien, men det er betydelige utfordringer som må løses. Subsea petroleumsanlegg blir utviklet for fjernere, dypere og kaldere områder, og næringen forventer at neste generasjon autonome ubemannede undervannsfartøy (ofte kalt "U...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Decision-driven big data and analytics for the digital subsurface

DIGIRES er et Petromaks-2 og industriprosjekt som tar sikte på å utvikle neste generasjons digitale arbeidsflyter for utvikling og styring av oljereservoarer. Sådan adresserer DIGIRES nye utfordringer i petroleumsindustrien knyttet til prosessering og integrering av et stort antall data med model...

Awarded: NOK 17.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

High data-rate wireless communication for deep medical implants

Inven2, OUS og en tysk samarbeidspartner skal verifisere en dataoverføringsteknologi som muliggjør overføring av høyoppløselig video fra sensorer dypt inne i kroppen uten bruk av energi i sensoren. Den trådløse kommunikasjonsteknologien baserer seg på at et kommunikasjonssignal sendt fra utside...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Learning to Understand and Control nation-wide Smart grids of energy prosumers

Verdens energimarked endrer seg, og mange industriland investerer i grønn energi og distribuert energiproduksjon. Denne transformasjonen har skapt prosumere - produsenter som sporadisk leverer relativt små mengder energi og som til tider opptrer som konsumenter. Prosumere påvirker markedet og str...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Online risk management and risk control for autonomous ships

Forskningsprosjektet ORCAS utvikler nye teknologiske løsninger for online risikostyring og risikokontroll av autonome skip. Forskningen i prosjektet er tverrfaglig og kobler sammen fagområdene kybernetikk og risikostyring der målet er å oppnå høy grad av intelligens og beslutningsevne for autonom...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Real-Time Remote and Autonomous Well Intervention On Normally Unmanned Installations

Stimline har i perioden 2018-2019 utviklet et sanntids, mixed-reality operatørgrensesnitt som støtter fjernoperasjon av brønnintervensjonsutstyr på normalt ubemannede installasjoner. All programvare som ble utviklet ble laget som tilleggsmoduler til Stimline sin IDEX programvare som er myntet på...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SmartYard:Positioning for the future through innovating project management in shipbuilding by using AR solutions to enable operator 4.0

Smart Yard var et samarbeidsprosjekt mellom to industrielle partnere : Ulstein Verft (UVE) og R&M, to utdanningsinstitusjoner ? Hamburg Teknisk Universitet, NTNU Ålesund og et forskningsinstitutt, Møreforsking AS. Prosjektet har fulgt verftet i en kritisk omstillingsfase som har endret type kunde...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Møre og Romsdal

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Machine learning in geoscience

I dette prosjektet har vi utviklet EarthNET som er en cloud-nativ plattform laget for å styrke geologers arbeid med AI teknologi. EarthNET leverer datadrevet beslutninger til geologer, reservoaringeniører og E&P beslutningstakere, som gir dem muligheten til å forstå undergrunnen og evnen til å op...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Rogaland

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til forskerlinjepilot i informatikk, UiO

Fra høsten 2018 opprettes forskerlinjepiloter i følgende fag og ved følgende forskningsorganisasjoner: • Informatikk (Universitetet i Oslo) • Rettsvitenskap (Universitetet i Bergen) (oppstart i 2017) • Ingeniørvitenskap, utvalgte sivilingeniørfag (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) •...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Engangs endoskoper med kamera.

Prosjektet består i utvikling av medisinske endoskoper med kameraløsning for undersøkelse av endetarm og kvinnelige gynekologiske undersøkelser. Det er såkalte anoskop, rektoskop, og vaginalspekula. Det er idag stadig større krav til dokumentasjon med bildelagring i pasientjournal. Ovennevnte ins...

Awarded: NOK 73,113

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Fase 1: Artificial Social Skills

Sosiale evner er viktige for å kunne bygge gode team, og forskning antyder at det også gjelder når roboter er en del av teamet. I dette prosjektet utforsker vi hvilken effekt det har på mennesket dersom roboten har forskjellige grunnleggende sosiale egenskaper. I begrepet sosiale egenskaper m...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool – Simis AS

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste.

Awarded: NOK 68,499

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Forskning og forbedringer på sporingsalgoritmer - Detec AS

Formålet med prosjektet er å forbedre sporingsalgoritmer, og å videreføre samarbeidet Detec AS har hatt med SINTEF.

Awarded: NOK 79,749

Project Period: 2017-2017

Location: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool WPC Wireless Power and Communication

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste. SINTEF skal utføre simuleringer på WPC sin eksisterende antenneløsning for kommunikasjon i vann. Simulering skal utføres for å karakterisere ytelsen i eksis...

Awarded: NOK 79,749

Project Period: 2017-2017

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Piql

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste.

Awarded: NOK 68,499

Project Period: 2017-2017

Location: Buskerud

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool: Temperaturmåling og temperaturregulering ved 3D printing i metall.

Prosjektet skal evaluere og velge alternative IR måleutstyr for bruk i additiv produksjon av metall. Dataregistrering og analyse. Vurdere algoritmer for optimal styring av produksjonsprosessen. Forskningsinstitusjonen Teknova har kompetanse på dette feltet. Prosjektet vil knytte bånd mellom bedri...

Awarded: NOK 68,749

Project Period: 2017-2017

Location: Agder

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Experimental Infrastructure for Exploration of Exascale Computing

Over de senere årene har datakraft økt eksponentielt, og man er nå i ferd å ta steget til exascale-maskiner som kan utføre en milliard milliard (10^18) regneoperasjoner per sekund på desimaltall. Opprinnelig var dette gjennombruddet spådd å komme i 2018, men offisielt ble det først nådd høsten 20...

Awarded: NOK 37.5 mill.

Project Period: 2017-2026

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Realizing Context-aware Intelligent Mobile Services through Real-Time Indoor Location Tracking

Bruk av smartenheter(mobile og nettbrett) har vokst enormt det siste tiåret og har blitt en sentral del av menneskers hverdag. Utviklingen og tilgjengeligheten av enhetenes sensorer har åpnet nye muligheter for tjenesteleverandører til å tilby tjenester basert på brukerens posisjon og oppførsel, ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Smarte byer i sør-øst norge

Digitaliseringen i mange kommuner og organisasjoner feiler, forsinkes og fordyres i den digital transformasjon. Digitalisering dekker flere fagområder og bransjer. AGS IT-Partner fornyer seg kontinuerlig og tjenester innenfor tingens internett og smarte byer kan være høyaktuelle. Derfor vil AGS...

Awarded: NOK 42,594

Project Period: 2017-2017

Location: Vestfold

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Unmanned Nordic Conference (UNC) 2017

UNC har i år et bredt og fyldig program over to dager med både hovedsesjon og paralellsesjon. Arrangementet vil være hos Telenor på Fornebu. Programmet inneholder bl.a. åpningstale av samferselsminister Ketil Solvik Olsen, paneldebatter om "Hvilke muligheter har norsk droneindustri for utviklin...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2018

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Spillexpo 2017 - En samlende arena for konsumenter og fagmiljøet innen spill- og teknologi i Norge

Spillexpo 2017 er oppfølgeren til Spillexpo 2016, den første dedikerte spillmessen på norsk jord. Spillexo 2017 vil ha en bred publikumsprofil og være et samlende organ for det norske spillmiljøet. Inspirasjonskilden for messen er storheter som E3-messen i Los Angeles, svenske Gamex og tyske Game...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Uncertainty quantification and phenomenological knowledge: Predictive power of emulator models for tail behaviour of safety critical systems

Kunstig intelligens basert på data-drevene metoder er utfordrende å ta i bruk i sikkerhetskritiske systemer. Komplekse fysiske fenomener kombinert med stor usikkerhet gjør det vanskelig å finne gode beslutninger, og konsekvensene fra en feil beslutning kan være katastrofale. I dette arbeidet har ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Fully automated traceabillity of QC results for ETO Production

Bakgrunn og målsettingene for prosjektet Prosjektet hadde en ambisiøs målsetning om å utvikle en automatisert kvalitetskontroll for produksjon av små serier: AutoQC-systemet. Utfordingen er at det alltid vil være en betydelig variasjon i prosessforholdene når man sammenligner ulike produktser...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland