0 projects

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

CeO2 Nanoparticles-assisted stem-based cell therapy: an innovative nanopharmaceutical approach to treat retinal degenerative diseases-CELLUX

Målet for prosjektet CELLUX er å utvikle en ny type øyedråper for behandling av aldersrelatert nedbrytning av makula (del av netthinna) (Age Macular Degeneration, AMD), basert på CeO2 nanopartikler som i kombinasjon med en stamcellebasert behandlingsstrategi kan stanse degenerasjon og gjenopprett...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Tracking the deactivation of shaped zeolite catalysts in time and space using X-ray diffraction tomography

Heterogen katalyse vil være en viktig muliggjørende teknologi i overgangen fra et samfunn basert på fossile råstoff og energikilder til et fornybart scenario. For eksempel er det fullt mulig å bruke CO2, en viktig bidragsyter til drivhuseffekten, som karbonråstoff for å fremstille verdifulle kjem...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Gut-targeted RNA-based nanoparticles for fibrostenotic Crohn’s Disease: a novel therapeutic approach - RuNNINg

RuNNINg er et transnasjonalt Europeisk prosjekt med partnere fra Italia, Hellas, Frankrike og Norge. Konsortiet består av eksperter innen nanobærerutvikling og formulering, karakterisering av nanomedisiner og cellebiologi, samt kliniske spesialister på tarmsykdommer, som for eksempel inflammatori...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

PoreFlow: Visualizing multiphase flow in porous media with neutron imaging

Å kunne avbilde væskestrømning inni ugjennomsiktige porøse materialer er viktig for å løse en rekke presserende samfunnsutfordringer. Eksempel på dette er ferskvannsforsyning, håndtering av forurensning av jordsmonn og opptak av medisin i levende vev. Røntgen-CT brukes i økende grad til å gjøre 3...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NANODOS - SYNTHESIS OF NANO-PHOSPHORS AND SPIN-TRAPPING NANO-CRYSTALS AS ENERGY-INDEPENDENT DOSIMETERS FOR RADIOTHERAPY BEAMS

Strålebehandling er, etter kirurgi, den mest brukte behandlingen av kreft. Omtrent 50% av alle kreftpasienter vil få strålebehandling som en del av kurativ behandling eller symptomlindring. Måling av stråledose - dosimetri - er veldig viktig i strålebehandling, siden stråledosen bestemmer både ko...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano- and microplastics: Do they impact fish health and welfare?

Prosjektet har etablert metoder for å isolere og kultivere celler fra hud og hornhinne fra laks. Vi klarer å holde cellene i kultur om lag en uke. Vi har utført eksponeringsstudier med bruke av nano- og mikropartikler fra polystyren, silika, grafen, samt gull - for å studere opptak av partiklene....

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility III

I en verden i endring er robuste nasjonale infrastrukturer et viktig verktøy for å raskt kunne løse nye utfordringer. Over 550 akademiske og industrielle brukere har i 2022 benyttet seg av NorFab. De har tidligere utviklet og oppskalert produksjon av nanopartiklene for bruk i COVID-19 PCR testene...

Awarded: NOK 100.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Exosomes as innovative Nanomedicine Approaches to reverse obesity and its MEtabolic and Psychotic complications, targeting the hypothalamus

Fedme og fedmerelatert sykdom er et økende samfunnsproblem i verden, og Norge er intet unntak. Lavere kaloriinntak gir effektiv vektreduksjon, men det er vanskelig å opprettholde vekttapet, både fordi appetitten øker, men også fordi kroppen reduserer forbrenningen. I ENAMEP-prosjektet ønsker vi å...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Norwegian NanoSymposium 2019

For the past fourteen years NTNU Nano has organized a small symposium for NTNU students covering nanotechnology, nanoscience and functional materials. Last year NTNU hosted the International Student Conference on Nanoscience, INASCON, organized by our masterstudents in nanotechnology in cooperati...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Carbon-coated Silicon Nanoparticles for long-life, high rate, and high capacity anodes

Litiumbaserte energilagringsenheter er et av den moderne verdens viktigste produkter. Med milliarder av bærbare enheter som mobiltelefoner i bruk, samt et sterkt voksende marked for elektriske kjøretøy, er etterspørselen høyere enn noen gang. Denne markedsveksten krever utvikling av nye teknologi...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

History-dependent friction

Friksjon er et fenomen av stor praktisk, teknologisk og vitenskapelig betydning og som har utfordret menneskeheten i tusener av år. De grunnleggende lovene for friksjon ble introdusert av Amontons og Coulomb rundt 1700. De fant at friksjonskraften er proporsjonal med normalkraften, og at friksjon...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

New MAterials for Tandem Solar cells

De solcellene de fleste av oss kjenner til, er laget av materialet silisium. Disse solcellene er veldig bra til å utnytte den delen av sollyset som har litt lavere energi, som rødt lys. For blått lys derimot, vil mye av energien gå tapt for oss - bare deler av energien i lyset vil kunne omdannes ...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12703 Graphene oxide membranes for ground-breaking audio speaker performance

Dette prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Abalonyx AS i Norge og ORA Graphene Audio Inc. i Canada. Abalonyx produserer grafenoksid i pilotskala og har i prosjektet utviklet en optimalisert kvalitet av grafénoksid for bruk ORAs høytalermembraner, mens ORA har optimalisert sine høytale...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Biokompatible filmer for BeskYtteLse av en In Vivo sensor for måling av trykk i aggressive kroppsvæsker og vev

Millioner av kvinner og menn på verdensbasis lider av manglende kontroll over urinblæren som følge av skade eller sykdom [1]. Konsekvensene kan være svært invalidiserende for medisinsk og psykisk helse og er i tillegg sosialt belastende. Betydelige økonomiske kostnader er forbundet med tilstanden...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Additively manufactured magnetic high entropy alloys for renewable electricity

"Myke" magnetiske materialer er standard komponenter i elektromagnetiske generatorer (for eksempel vindmøller) og elektriske motorer (for eksempel elbiler) samt intelligente systemer bestående av sensorer og aktuatorer. Disse har stor betydning for digitalisering av vårt samfunn, industri samt ut...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Towards a reliable assessment of nanomaterial health effects using advanced biological models and assays

Det er et behov for å fremskaffe et godt vitenskapelig grunnlag for å beregne risiko for de som er eksponert til nanomaterialer (NMs), for å informere regulatoriske myndigheter samt å sikre en ansvarlig utvikling av nanoteknologi. Det er derfor et stort behov for å innhente pålitelig, balansert o...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

High Energy Lithium Sulfur Battery

I dette prosjektet videreutvikler Morrow Batteries AS og SINTEF litium-svovelbatterier (LiS) med høy ytelse og lav kostnad for å støtte overgangen til et karbonnøytralt samfunn. Batteriet vil potensielt ha en praktisk gravimetrisk energitetthet på omtrent det dobbelte av de beste Li-ion-batterien...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Agder

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Injectable biomaterials for dental tissue engineering

InjecTE-prosjektet har hatt som mål å utvikle og teste Injiserbare biomaterialer som kan lede kroppens egne stamceller til å repopulere, differensiere, og erstatte tapt vev rundt og i selve tannroten. De klassiske terapeutiske tilnærminger går ut på å fjerne og inaktivere, for slik å eliminere be...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A bioactivated nano-layered hydrogel for dermal regeneration in hard-to-heal ulcers

Målet for prosjektet innen material-styrt vevregenarsjon (s.k. tissue engineering) i sårbehandling er å utvikle et materiale som fremmer fullstendig og arr-fri regenerering av vev for å gjenskape en funksjonell ytre barriere (for eksempel slimhinne eller hud). I mennesker representerer slimhinner...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Functional coatings produced by electrospray with graphene oxide

Hovedmålet med dette prosjektet har vært å utvikle en enkel, grønn og kostnadseffektiv storskala produksjonsmetodikk for ultratynne grafen- og funksjonaliserte grafenderivatbelegg og tynne filmer av høy kvalitet. I dette prosjektet har Abalonyx / LayerOne utviklet en rekke funksjonelle grafen-bel...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Coolingboost

Coolboost vil undersøke sammenhengen mellom tradisjonell kjøleteknologi og ny nanoteknologi for å utvikle ny kunnskap og produkter til nytte for både selskapet Arctic cooling-systems og det nasjonale kjøleteknologisamfunnet som helhet. I dette forprosjektet er målet å utføre forberedende arbeid t...

Awarded: NOK 34,950

Project Period: 2019-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

ENERGIX-Stort program energi

"Silicon-based anodes towards market penetration"

Batterimarkedet for Li-ion vokser raskt og forventes å være i raskt endring i det neste tiåret. Markedet vil gå fra en forbrukerelektronikk dominert til en fase dominert av elektroniske kjøretøy (EV). En ekstraordinær økende etterspørsel etter batterier betinger imidlertid nye og tilgjengelig rå...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Safe Pipelines for Hydrogen Transport

På havbunnen i Norge har vi et 8800 km langt nettverk av rørledninger for transport av olje og gass. Om dette også kunne brukes til transport av hydrogengass, vil det være et svært viktig bidrag til utviklingen av fornybarsamfunnet. Hydrogen er det grunnstoffet det finnes mest av i universet. ...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hybrid Nanophotochromic oxidized yttrium hydride films

Prosjektet er om å utvikle yttriumoksyhydrid-baserte hybrid/kompositt fotokromatisk film. YHO-pulverene har blitt syntetisert ved to metoder: reaktiv magnetronsputtering og ved å hydrogenere yttriumpartikler med påfølgende oksidasjon. Partiklene er blitt karakterisert systematisk og inkorporert i...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: High-throughput and high-resolution pathology using chip-based nanoscopy

Oppdagelsen av optisk teleskop som har avslørt universets mysterium, på samme måte oppdagelsen av avansert optisk mikroskopi, også referert til som optisk nanoskopi, har avslørt mysteriene til nanoskalamaskineri inne i menneskelige celler. Se for deg de vitenskapelige oppdagelsene og fremskritte...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Functionalization of conducting oxides by ion beam and defect engineering

En av våre mest sentrale fremtidsutfordringer er å sikre global tilgang til ren energi. Det er ventet at energiforbruket vil dobles innen 2050, og at etterspørselen av elektrisitet vil tredobles. Høsting av ren solenergi ved hjelp av solceller er et av de beste alternativene vi har, og de siste å...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Improved treatment of cancer with microbubbles, nanoparticles and ultrasound

Ved tradisjonell cellegiftbehandling vil så lite som 0.001-0.01% av cellegiften som injiseres i kroppen nå til svulsten. Den resterende mengden gjør skader på friske celler og vev og fører til stygge bivirkninger. SINTEF har utviklet BubbleCAN, en teknologi som består av nanopartikler, gassbobl...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 for NTNU

PES2020 for NTNU har som mål å øke antall søknader til Horisont 2020 i 2019. Som del av dette vil NTNU jobbe med å øke kvaliteten på søknader, mobilisere nye fagmiljøer og aktivt posisjonere NTNU inn i retningsgivende nettverk og konsortier i Europa. NTNU deler PES2020 i PES Åpen (støtte til enk...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage