0 projects

IFEHANUK-Halden-prosjektet og andre nuk

Del av basisbevilgn. til IFE fom 2014. Slås sammen med prosjekt 194059 (basisbevilgn. til IFE) fom 2015. Tidl. Nukleæraktivitet på Kjeller.

Det vises til IFEs Program og budsjett der følgende aktiviteter innenfor "Nukleær virksomhet på Kjeller" er beskrevet mer detaljert. 1. Drift av forsøksreaktoren JEEP-II, som anvendes for grunnforskning i fysikk og for bestråling av materialer til medisinske, tekniske og forskjellige forsknings...

Awarded: NOK 801.5 mill.

Project Period: 1995-2014

Location: Viken

IFEHANUK-Halden-prosjektet og andre nuk

IFE-Haldenprosjektet (Videreført i prosjekt 247251)

The Halden Project is an internationally funded and staffed nuclear research and development organisation with its headquarters in Halden, Norway. It is operated under the auspices of the OECD and is sponsored financially through an agreement between the Institutt for energiteknikk (IFE), Norway ...

Awarded: NOK 622.5 mill.

Project Period: 1995-2014

Location: Viken

GENINST-Gen. andre institusjoner

NTVA økonomisk driftsbidrag (videreført i prosjekt 245635)

...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 1994-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

FoU-statistikk - SSB

...

Awarded: NOK 38.3 mill.

Project Period: 1994-2018

Location: Oslo