0 projects

EF-BIOM-Biomedisin og helse

NTNU, Det med. fak: EU-posisjoneringsmidler for 1999

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 1999-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

EF-BIOM-Biomedisin og helse

EU-posisjoneringsmidler, Folkehelsa

...

Awarded: NOK 0.41 mill.

Project Period: 1999-2004

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

The Eye of the Whirlwind. Russian Identity and Soviet Nation-Building. Publ. på russisk.

...

Awarded: NOK 52,804

Project Period: 1999-2004

Location: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

ICES/GLOBEC-sekretariat

...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 1999-2007

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Komponisten Ludvig Irgens-Jensen - Europeer og nordmann.

...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 1998-2004

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk folkemusikklags skrifter.

...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 1998-2005

Location: Oslo

KONT-Kontingenter

IIASA - norsk medlemskap

Fra 1997 er Norge medlem av IIASA - International Institute for Applied Systems Analysis. Instituttet stimulerer til internasjonal tverrfaglig forskningssamarbeid med faglig fokus på miljø- og ressursstudier i et globalt endringsperspektiv. Faglige hovedo mråder er følgende: Global Environment Ch...

Awarded: NOK 167.8 mill.

Project Period: 1997-2025

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kritisk Juss.

...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 1996-2004

Location: Oslo

KONT-Kontingenter

Intergovernmental Oceanographic Commission

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 1996-2005

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Heimen

...

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 1996-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Intern samfinansiering - NSD - Arkivering av forskningsgenererte data og prosjektkatalogarbeid - FINANSIERES DIREKTE GJ. BASISBEV.

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) har i mange år hatt ansvar for å arkivere data fra avsluttede prosjekter innen arbeidsområdet til Kultur og samfunn i Norges forskningsråd. Gjennom en avtale med Området for medisin og helse skal NSD som en p røveordning i to år, stå for arkivering o...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 1995-2010

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Utgivelse av Forum for Development Studies

Forum for Development Studies (heretter bare Forum), er et internasjonalt, norskbasert fagtidsskrift som har utkommet i forskjellige former siden 1960-tallet. Siden 1989 er det blitt utgitt i samarbeid med Norsk forening for utviklingsforskning (NFU). Tid sskriftet har et opplag på 900 eksemplare...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 1995-2011

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

NSD - arkivering av forskningsgenererte data

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) har i mange år hatt ansvar for å arkivere data fra avsluttede prosjekter innen arbeidsområdet til Kultur og samfunn i Norges forskningsråd. Gjennom en avtale med Området for medisin og helse skal NSD som en p røveordning i to år, stå for arkivering o...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 1995-2006

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Sosiologi i dag

...

Awarded: NOK 0.87 mill.

Project Period: 1995-2005

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Kontingent IODP

...

Awarded: NOK 146.3 mill.

Project Period: 1994-2019

Location: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

SCANCOR - Medlemskap (Videreført i prosjekt 247198)

...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 1994-2014

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

COST: Komitedeltaktelse og nye programmer

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 1994-2004

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Prosjektkatalog - prosjektinformasjon fra NSD

...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 1994-2005

Location: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Nordisk samarbeidsnemnd for naturvitenskap (NOS-N) ( videreført i prosjekt 247260)

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 1993-2015

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Agora.

...

Awarded: NOK 0.96 mill.

Project Period: 1993-2005

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kirke, religion og samfunn.

...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 1993-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Medlemsavgift i Luxembourg Income Study (LIS) - videreført i prosjekt 245174

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 1992-2014

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Maal og Minne.

...

Awarded: NOK 0.93 mill.

Project Period: 1990-2005

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Arbeiderhistorie.

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 1990-2005

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk tidsskrift for misjon.

...

Awarded: NOK 0.57 mill.

Project Period: 1989-2004

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk lingvistisk tidsskrift.

...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 1989-2005

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Namn og nemne.

...

Awarded: NOK 0.41 mill.

Project Period: 1989-2005

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Viking.

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 1989-2005

Location: Oslo