0 projects

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 34.0 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

OptoRiser - Manufacturing and testing of a flexible riser including a fibre-optic monitoring system with integrated sensors for detection of

...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

BP-FAG-Naturvitensk,berg og petroleum

Numerical simulation of coalesence and dispersion in the presence of an electric field

The project is a part of an ongoing research collaboration between NTNU, SINTEF, ABB, Norsk Hydro, Statoil and Elf to improve the design of coalescers for separating oil and water. The current project involves direct numerical simulation of drop motion in cluding instability, dispersion and merge...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 56.2 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo

OG-Program for olje og gass

Ferdigstillelse av Elektronisk Kontrollsystem og Testing av Marin Skjærbølgekilde - VibroPile

150009 Prosjektet VibroPile har hatt seks delmål eller faser der det endelige mål er å utvikle en praktisk S-bølgekilde for generering av horisontaal polariserte skjærbølger for kartlegging av stukturen over og i olje- og gassreservoarer. Disse fasene er følgend e: 1. Mulighetrsstudie for teoret...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Fracture Control - Offshore Pipelines

...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Capping of contaminated sediments: Investigation of effects of different materials and designs

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Microseismic Emissions-Heartbeats of a Reservoir

...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Viken

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Viken

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Eletrocoalescence - Droplet-droplet interaction and coalescence in eletric fields and turbulent flow - eksperiments and modelling

...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Petrofysikk under spenning (Petrophysics under stress)

...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

OG-Program for olje og gass

Prediction and upscaling of thermal condutivities in sedimentary rocks

...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Rogaland

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

Strategic institute research programme (SIP) - offshore geohazards

...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

BP-FAG-Naturvitensk,berg og petroleum

Risikostyring for planlegging av brønnoperasjoner - utvikling av modeller og beslutningskriterier

En hovedutfordring i prosjektet er videre- og nyutvikling av årsaks- og konsekvensmodeller for uønskede hendelser i konstrukjson samt drift og vedlikehold av brønner. Årsaksmodellene beskriver betingelsene for at hendelser inntreffer basert på fysikk og o perasjonslogikk. Sannsynligheten for hend...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Rogaland

OG-Program for olje og gass

Dr. ing program: Flerfase transport

144036 Norge har gjennom de siste 20 år opparbeidet en ledende posisjon innenfor petroleum flerfase transport teknologi. Et samarbeid mellom SINTEF og IFE har resultert i en simulator (OLGA) som er blitt en internasj onal industristandard for dimensjonering ...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

High Pressure Gas SEparation (HiPGaS)

143992 The development on the Norwegian continental shelf moves towards smaller fields where more cost effective solutions must be found. The vision is to do all gas/liquid and liquid/liquid separation sub-sea, i.e. a total high pressure separation concept. Th e aim of the proposed programme is...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

RISERLESS COILED TUBING INTERVENTION SYSTEM (RICTIS)

...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2001-2009

Location: Rogaland

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

The value chain from mineral deposit to beneficated product with emphasis on quarts

Mineralet kvarts finnes i en rekke former og kvaliteter. Avhengig av kvaliteten benyttes kvarts til en rekke formål. Av spesiell interesse er utviklingen innenfor solcelleteknologien. Kvarts av spesiell renhet og kvalitet vil her ha et stort vekstpoten siale dersom en lykkes i å utvikle en øko...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

Modelling, monitoring and control of well-reservoir interaction

...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Norsk Presidentskap - World Petroleum Council

...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Ukjent Fylke

PETROFOR-Grunnleggende petroleumsforskning

Pore pressure prediction from seismic data

Results described in the paper "Discrimination between pressure and fluid saturation changes from time lapse seismic data" will be used as a basis for devoloping a method for pressure prediction from one seismic data set only. By using multioffset seismi c data combined with geological knowledge...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Utvikling og kvalifisering av fiberoptisk nedihulls instrumentering for bestemmelse av flerfase strømningsrater

...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2000-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage