0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Targeted Personalized Therapeutic Cancer Vaccines

Vaccibody er et norsk klinisk-fase biotekfirma med utspring fra Oslo Universitetssykehus. Selskapets fokus er å utvikle effektive behandlende vaksiner. I desember 2016 sikret vi finansiering av den kliniske studien og hentet 220 milloner NOK.I dette BIA prosjektet utvikler Vaccibody nå individuel...

Awarded: NOK 19.9 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Climate communication through the interactive ducky app

Gjennom folkets klimaforskning prosjektet ble forskningsgruppene på NTNU (klimapsykologi og industriell økologi) kjent med startup bedriften DUCKY AS. Ducky er en nettapplikasjon for å gjøre personlige klimatiltak synlige og morsomme. Duckys målsetning er veldig lik folkets klimaforskning, nemlig...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Forskningsseminar: Recent advances in cellulose nanotechnology research. Production, characterization and applications

Forskningsseminaret arrangeres for sjette gang september / oktober 2016 av PFI (dato er ikke fastsatt ennå). Seminaret ble arrangert for første gang i 2006 og har blitt arrangert annen hvert år med stadig større oppslutning. I 2014 hadde vi ca. 70 deltakere fra 14 land. Dette er en arena der indu...

Awarded: NOK 86,800

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Security Culture as a Service - assess, build and maintain security culture

Prosjektet skal teste et kommersielt verktøy for måling av sikkerhetskultur i Europeiske virksomheter, i en periode på tre år fra prosjektstart. Det finnes i dag ikke noe (gode) verktøy for måling av sikkerhetskultur i virksomheter. De målinger som gjennomføres i dag er basert på antall deltager...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Avansert kontroll av biocidutlekking fra bunnstoff

Så fort et objekt plasseres i et marint miljø begynner begroingsprosessen. Begroing er en kompleks prosess som begynner med dannelse av en såkalt «conditioning film» fulgt av «microfouling». Etter en tid begynner «macrofouling» å gro på overflaten forårsaket av for eksempel alger, rur, skjell og ...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestfold og Telemark

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

New Public Outreach Strategies for Research on Religious Controversies

New Public Outreach Strategies for Research on Religious Controversies, er utviklet og ledet av Mona Abdel-Fadil med formål å skape innovativ forskningsformidling for tre SAMKUL prosjekter som forsker på religiøse kontroverser: - Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments (Co...

Awarded: NOK 0.52 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genomic tools for improving yield and forage quality in timothy (Phleum pratense L.)

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle genomisk seleksjonsmetodikk for foredling av timotei. Fôr av timotei er en av de viktigste innsatsfaktorene i norsk landbruk. I prosjektet vil DNA-sekvensering, bioinformatikk og statistiske metoder bli benyttet for å utvikle verktøy som er nødvendig f...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SET 9: EU-nettverk innen miljøvennlige energiløsninger i det bygde miljøet

Bakgrunn og målsettinger Nettverket har fokusert på felles mål om økt norsk deltakelse i Horisont 2020. Det var fokus på konkrete utlysninger relatert til miljøvennlige energiløsninger i det bygde miljøet. Tematikk inkluderer energieffektive bygg, lokal fornybar elektrisitetsproduksjon, miljøven...

Awarded: NOK 0.52 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Community Coordinated Snow Study in Svalbard

Snow largely controls the exchange of energy and mass between land surface and the atmosphere, thereby having considerable significance on the cryosphere as well as on the biosphere. This proposal aims for conducting a community-coordinated, multidisciplinary pilot field study of snowpack propert...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

RigSpray - Developing a tool for prediction of loads from marine icing on offshore structures

Background and objective In offshore oil and gas operations in arctic areas like the Barents Sea, several additional environmental load conditions need to be considered compared to similar operation further south on the Norwegian Continental Shelf (NCS). These additional conditions relate e.g. ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Software for profiling tumor neo-antigens to empower cancer immunotherapy.

As disclosed previously, during the first half of 2019 OncoImmunity signed a commercial agreement with the personalized vaccine company Flow Pharma and CE-marked its ImmuneoprofilerTM software as an in vitro diagnostic medical device. This growing traction and recognition in the field culminated ...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improved cost-efficiency in Norwegian forage production

I "Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon" har vi med utgangspunkt i den norske analysemodellen Grovfôrøkonomi, laga ei plattform for heilskapelege analysar av ulike produksjonsliner for grovfôr. Målet har vore å kunne studere korleis det endelege økonomiske resultatet er avhengig av engfornyingsmet...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

Sediment flux from source to sink - the coastal link

The aim of the present proposal is to coordinate and integrate research on coast to fjord sediment systems on Svalbard. We propose a pilot project for 2016-2017 to develop this cooperation and concentrate use of equipment and data sets on a joint goal. The research objective is to increase the un...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Adaptation to environmental changes in the Arctic

Polar systems, and in particular the high Arctic have been identified as sensitive regions, in which the impacts of global climate change will primarily be manifested. Due to its location right at the interface of Arctic and Atlantic systems, the Kongsfjorden area is a crucial site of the detecti...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Center for Research on Extremism: Right-Wing Extremism, Hate Crime and Political Violence

Terrorangrepene 22. juli 2011 avdekket et behov for oppdatert, forskningsbasert kunnskap om høyreekstremisme i Norge og våre omgivelser - et fenomen som har endret seg betydelig de siste tiårene. «Senter for ekstremismeforskning: Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX)» ble i 2...

Awarded: NOK 98.9 mill.

Project Period: 2016-2026

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Suksesskriterier og barrierer ved bruk av mestrings-og trygghetsskapende teknologier til eldre hjemmeboende og deres pårørende

Bakgrunn: Trygghets- og mestringsteknologi er et viktig tiltak i møte med et økende omsorgsbehov i helse- og omsorgstjenestene. Flere norske kommuner er i gang med å implementere ulike type teknologier som en ordinær del av tjenestetilbudet, hvor målet er at eldre skal ha mulighet til å bo i eget...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Hybrid polymer-based solar energy systems (preliminary title)

The overall idea of the project HYPES is to bring two renewable energy technologies into a complete system for heat and power generation adapted to energy demands in buildings. The R&D efforts will involve high-level expertise within the relevant technologies and along the first part of the value...

Awarded: NOK 55,000

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Welcome to the Clean Tech Revolution

Engage // Innovate will host the one-day event, "Welcome to the Clean Tech Revolution" during Impact Week, in Stavanger, Feb 23rd 2016. The event aims to bring togehter 70 -100 executives, academics and researchers at the intersection of digital, energy and new growth companies. As the fields...

Awarded: NOK 21,000

Project Period: 2016-2016

Location: Rogaland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

COFASP - Process integration into multispecies and ecosystem Models for realistic evaluation of eccological, economic and social tradeoffs

For å kunne forvalte marine økosystemer, trengs en integrert tilnærming. Dette gjenspeiles i forvaltningen ved at flere og flere arter forvaltes som en del av økosystemet, ikke som separate enkeltarter. Fremdeles trengs forbedringer i verktøyene som benyttes for å gi råd på økosystemnivå, og i de...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Feasibility study for commercialising a Salmon and Kingfish Land-Based Aquaculture System

The overall aim of the envisaged SAKLAS project is to adapt and demonstrate on a large-scale a disruptive, cost-effective and sustainable Land-based Recirculating Aquaculture System [RAS] for farming two high-value fish species, Atlantic Salmon [AS] and Yellowtail Kingfish [YK], from TRL7 to TRL9...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Migration and social inequality: Global perspectives - new boundaries

Nordic Migration Research er en nordisk medlemsorganisasjon som blant annet arrangerer en internasjonal migrasjonsforskningskonferanse annethvert år. Den planlagte 2016-konferansen er den 18. i rekken og skal avholdes i Oslo i et samarbeid mellom ISS, Nordic Migration Research og Norsk Nettverk f...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Neste generasjon radomer.

I alle områder innen elektronikk skjer det en kontinuerlig utvikling. Områder som værradar, satellittkommunikasjon og overvåkningsradarer er ikke noe unntak. Radomer er en samlebetegnelse for ulike strukturer som beskytter antenner. Det er således viktig at de har egenskaper som tillater at ant...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Bondura - patented pivot pin technology

The overall aim of the envisaged Bondura project is to conduct a large-scale demonstration across multiple channels and consequently adapt our patented pivot pin technology. Bondura designs and manufactures pin solutions to customers specifications, based on our patented and DNV GL Type-approved ...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2016-2016

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Samtidig Prosjektering (SP) i samferdselsprosjekter

Samtidig Plan og Prosjektering er en arbeidsmetodikk som fremmer tverrfaglig samarbeid og gode beslutninger i et prosjekt. Det er en videreutvikling av begrepet «concurrent design» som opprinnelig ble utviklet innenfor fly- og romfartsindustrien. Metodikken har vist seg svært effektiv både i Boei...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HDP - Plasma technology for air pollution prevention and control.

Schenck Process Norge AS utvikler high-density non-thermal plasma (HDP) -teknologi for effektiv kontroll og forebygging av luftforurensende partikler og gasser. De tekniske utfordringene knyttet til dekomponering av luftforurensende molekyler, generering av høypotent plasmaenergi og prosesskontro...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MazeMap - Tilgjengelige Bygg for alle

Store bygningsmasser er ikke like tilgjengelige for alle. Ofte mangler bygg skilting for blinde; i tillegg er den korteste veien ikke nødvendigvis tilgjengelig for funksjonshemmede, som dermed gjerne må gå omveier for å nå målet sitt. Hva som er korteste vei for funksjonshemmede er ofte ikke helt...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Novel targeted therapy for treating Leukemia.

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle en ny sykdomspesifikk legemiddelkandidat for behandling av leukemi. Et vellykket sluttresultat vil være utgangspunkt for en potensielt kurativ terapi med minimale bivirkninger sammenliknet med dagens situasjon - en "first-in-class" legemiddelkandidat som er ...

Awarded: NOK 15.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Scale-fjerning av utstyr i offshore prosessanlegg og prosessoperasjoner

NMO benytter i dag en spesialutviklet kompakt lukket enhet kombinert med en såkalt miljøvæske for overflatebehandling av metallkomponenter, og der utstyret kan betjenes uten bruk av verneutstyr. Etter initiativ fra SINTEF Petroleum har NMO testet sin metode for scale-fjerning fra en offshore-vent...

Awarded: NOK 77,000

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Avvanning av utråtnet biomasse

I takt med en økende verdensbefolkning og større byer er det stadig viktig med et effektivt og trygt system for å håndtere avløp og kloakk. Renseanlegg som håndterer kloakken produserer to produkter; renset vann og slam. Deponering av ubehandlet slam og andre organiske avfallsstrømmer er ikke øns...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Meet easy

Meet easy tar for seg å demokratisere videokonferanse løsninger ved å lage et system som er kostnadseffektivt, lett å bruke, har høy kvalitet og er fleksibelt. Prosjektet har utnyttet tidlig arbeid i prosjektet; maskinlæring for å automatisk telle mennesker i rommet, automatisk utsnitt av ...

Awarded: NOK 16.1 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo