0 projects

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Sintef Energi AS

...

Awarded: NOK 59.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Tel-Tek

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestfold og Telemark

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Folkehelseinstituttet

...

Awarded: NOK 60.8 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NVE

...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SIFO

...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIBR

...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIBIO

...

Awarded: NOK 43.4 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SINTEF Ocean AS (tidl. SINTEF Fiskeri og havbruk AS)

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU IRIS, NORCE

...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Rogaland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NORSAR

...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Sintef Petroleum AS

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Havforskningsinstituttet

...

Awarded: NOK 34.9 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Nifes

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Simula Research Laboratory

...

Awarded: NOK 32.9 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Oslo

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Special Geometries

Slik geometri i planet skiller seg fra geometri på kuleflaten, er der i høyere dimensioner et mangfold av ulike geometrier. Noen av disse brukes til å beskrive og forklare grunnleggende lover i fysikk. I dette prosjektet bruker vi spesielle geometrier til å skjelne mellom og finne nye algebrai...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Strengthening the Norwegian mathematics community

En internasjonal komite evaluerte i 2012 forskningskvaliteten i matematikk og statistikk ved norske universiteter, og styrker og svakheter ble identifisert. Dette prosjektet har fokusert på strategiske tiltak for å rette opp svakheter, og for å bidra til samarbeid og fremragende forskning i matem...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

NORWEGIAN RESEARCH NETWORK IN MATHEMATICAL MODELS IN GEOPHYSICAL FLOWS, IMAGE AND SIGNAL PROCESSING, TOPOLOGY AND GEOMETRY

Etter anbefaling fra 2012 evalueringen i matematikk i Norge og oppfølgingsplan, foreslå vi et tverrfaglig prosjekt der Universitetet i Bergen (UiB) samarbeider med Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Tromsø (UiT), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU, Trondheim), Høgskolen...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian Participation in Euclid: Implementation phase, part 2

Et av de største problemene i fysikk og astrofysikk i dag er ekistensen av mørk energi, som er antatt å være årsaken til den målte akselererte utvidelsen av universet. Vi tror mørk energi utgjør 70% av energitettheten i universiet i dag, men egenskapene til den mørke energien er ukjente. Den enkl...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk filosofisk tidsskrift årgang 2015

Se vedlegg A.

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Studia Musicologica Norvegica årgang 2015

Se vedlegg A.

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norwegian Journal of Geography/Norsk Geografisk Tidsskrift

The essential journal for Norwegian geographical research: encompasses physical and human geography. Norsk Geografisk Tidsskrift eller Norwegian Journal of Geography, published since 1926, is a continuation of Norsk Geografisk Aarbog (1889 to 1921) and i s associated with the Norwegian Geographi...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2015-2015

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftet "Barn"

Norsk senter for barneforskning (NOSEB) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har som mål med denne søknaden å sikre økonomien til den daglige driften av tidsskriftet Barn. Tidsskriftet har vært utgitt av senteret siden 1983. Tidsskrif tet hadde tidligere ikke eget budsjett, m...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk Lingvistisk Tidsskrift 2015

Utgivelse av NLT med 2 nummer pr. år 2012-2015.

Awarded: NOK 82,000

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Søknad om støtte - Tidsskrift for samfunnsforskning

Universitetsforlaget søker om støtte til utgivelse av Tidsskrift for samfunnsforskning digitalt og på papir i 2015.

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Søknad om støtte - Norsk antropologisk tidsskrift

Universitetsforlaget søker om støtte til utgivelse av Norsk antropologisk tidsskrift digitalt og på papir i 2015.

Awarded: NOK 87,769

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Søknad om tidsskriftstøtte til Arbeiderhistorie

Tidsskriftet Arbeiderhistorie har siden 2006 vært rangert som poenggivende vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Innholdet er vitenskapelige, fagfellevurderte artikler innen feltene arbeiderhistorie, sosial- og kulturhistorie og politisk historie. Ut giver ønsker å videreføre satsningen på a...

Awarded: NOK 85,000

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftstøtte til Kritisk Juss

Kritisk Juss skal, gjennom Universitetsforlaget, gi ut fire nummer av tidsskriftet med to til fem fagfellevurderte artikler på høyt vitenskapelig nivå. Kritisk Juss er et tverrvitenskapelig tidsskrift som publiserer juridiske, rettssosiologiske, rettsfilo sofiske, kriminologiske, sosiologiske og ...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

FRISAM2-FRIPRO forskerprosjekt, samfunnsvitenskap

Intergenerational mobility, early health shocks and public policy

Det finnes etterhvert mye litteratur som tyder på at ekstern påvirkning under svangerskap og tidlig barndom har varige effekter helt inn i voksenlivet langs mange dimensjoner som utdanning, helse og status i arbeidslivet. Denne litteraturen viser at forskjeller mellom barna for helse som barn, ik...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nordic Environmental Social Sciences Conference - NESS 2015

Konferansen Nordic Environmental Social Sciences 2015 (NESS) arrangeres av Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, Institutt for geografi, NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU og Norsk senter for bygdeforskning. Konferansen holdes ved NTNU og går over tre dager, 9.-11. j...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Organizing the 20th International Symposium on Formal Methods (FM 2015)

The FM scientific symposium is organized approximately every 18 months and gathers 200-300 participants from all over the world to share their knowledge and latest research on software engineering and software verification using formal methods. Formal met hods provide tools and techniques to desi...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo