0 projects

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Engineering Predictability with Embodied Cognition

Mennesker er overlegne i forhold til datamaskiner og roboter når det gjelder å oppfatte med våre øyne, ører og andre sanser og kombinere sansingen med lært kunnskap i det å velge den beste responsen. Dette prosjektet har tatt sikte på å utvikle menneske-inspirerte modeller av oppførsel til mennes...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Novel health services using implantable sensors connected to wireless applications

Hensikten SUPRE-prosjektet var å utvikle nye helsetjenester for pasienter med vannlatingsproblemer ved bruk av implanterbare mikrosensorer. Et slikt sensorsystem vil kunne gi langtids trykkmålinger med trådløs overføring av verdier til smarttelefon eller nettbrett. Ved å plassere sensoren direkte...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

Nettverk for transportsikkerhet: Organisering, regulering og tilsyn

Nettverk for transportsikkerhet har vært operativ i årene 2015 ? 2018, og vært administrert av SINTEF Teknologi og samfunn, SINTEF Ocean, NTNU Samfunnsforskning AS og Safetec. Formålet har vært å formidle og diskutere forskningsresultater og erfaringer på tvers av sektorer, i tillegg til å adr...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

A Quantitative Overlapping Generations Model and The Norwegian Pension Reform

Avhandlingen er et ledd i evalueringen av den norske pensjonsreformen fra 2011. De to første kapitlene studerer samspillet mellom ektefeller i valg av pensjoneringstidspunkt. Her benyttes både kvantitative metoder i empiriske analyser så vel som makroøkonomisk modellering. Først undersøkes de...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Effektiv reduksjon av bakterieforekomst for økt mattrygghet

Forekomsten av patogene bakterier i matproduksjonen er et stort problem over hele verden, og kan få vidtrekkende konsekvenser for både næringsliv og forbrukere. Forbrukernes tillit til produksjonskjeden er avgjørende for næringsmiddelbedriftene. Ved smitteutbrudd merkes de direkte tapene og de n...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Viken

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stein Erik Hagens Stiftelse for klinisk hjerteforskning til Universitetet i Oslo

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Sparks Charity USD til Universitetet i Oslo til forskning på nevrobeskyttelse og sirklasjonsregulering, spesielt hos nyfødte

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sensor Fusion and Collision Avoidance for Autonomous Surface Vehicles

I løpet av de siste 10 årene har førerløse biler blitt en del av virkeligheten. I luften og under vannoverflaten har en lignende utvikling funnet sted over lengre tid. Ubemannede droner og undervannsbåter har i stadig økende grad blitt tatt i bruk for ulike oppgaver. I nyere tid har også skipsbyg...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Procurement and contracting as drivers for the rising costs problem in the Norwegian offshore oil & gas industry

During the last five years, we have witnessed a continuous increase in operating costs throughout the whole offshore oil & gas value chain on the NCS. While the increased complexity of operations may explain part of this trend, recent evidence suggests that documentation and control requirements...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestfold og Telemark

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

A Comparative Study of Disruptive Behavior Between Schools in Norway and the United States

Project summary, "A Comparative Study of Disruptive Behavior Between Schools in Norway and the United States". Research problem What do students say about their experience of disruptive behavior in school in Norway and the United States? Objectives of the project The objectives of the project a...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ReleQuant Competence: Engaging researchers, teachers and teacher students in research-based development of learning resources in physics

I ReleKvant Kompetanse samarbeider fysikklærere og lektorstudenter med forskere og lektorutdannere om å utvikle digitale læringsressurser i kvantefysikk og generell relativitetsteori for fysikkfaget i videregående skole. Læringsressursene utvikles gjennom flere runder med utprøving i klasserom, m...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Connecting Everyday and Academic Knowledge Practice,- a Teacher Challenge. Part of KnowMo, NFR Project nr. 237515

In educational research, there is a common interest in studying the continuities and discontinuities between students School experiences and their everyday experiences. Many of these scholars are driven by an assumption that including students everyday experiences in formal teaching is beneficial...

Awarded: NOK 0.41 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Responses to sexual violence against minors: A qualitative study of Homa Bay County, Western Kenya.

Seksuelt misbruk av barn er en kriminell handling i enhver kultur og ethvert samfunn verden over. Forskning på seksuell vold mot mindreårige i deler av Afrika indikerer et foruroligende høyt nivå av påtvunget seksuelle debuter hos barn og unge. Selv om man stadig får mer kunnskap om seksuell vold...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Identifying the molecular mechanisms leading to age-related chronic disease onset using an innovative in vivo setup

Diabetes er eit omgrep som beskriver ei gruppe med metabolske lidingar definert med kronisk auka blodsukker nivå (hyperglykemi). Hyperglykemi kjem av at kroppen manglar evna til produsera og/eller respondera på insulin, eit hormon produsert av beta-celler lokalisert i øyer i pankreas. Dei to vanl...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fundamentals of Intergranular Corrosion in Aluminum Alloys

Prosjektet "Fundamentals of Intergranular Corrosion in Aluminum Alloys" (FICAL) handlet om å forstå intergranulær korrosjon (IGC) i aluminiumlegeringer. IGC sprer seg langs korngrensene til en legering og er en begrensende faktor for industrien når det gjelder å finne nye områder for bruk av alum...

Awarded: NOK 17.1 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Consciousness, Panpsychism and Integrated Information

Panpsykisme er ideen om at alt som finnes, fra fundamentale partikler til mennesker og dyr, tar del i former for bevisst opplevelse. Dette er et syn som går langt tilbake i filosofihistorien, og som til manges overraskelse har våknet til nytt liv innen to ulike forskningsfelt. Innen filosofi h...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Tracing the Jerusalem Code: Christian Cultures in Scandinavia

Gjennom hele kristendommens historie har forestillingen om Jerusalem, både den fysiske byen i Midt-Østen og Guds himmelske by med perleportene, vært bestemmende for hvordan kristne har forstått seg selv, sin tro og sitt forhold til andre grupper. Referanser til Jerusalem og Det hellige land har p...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Oxide based intermediate band materials

I dette prosjektet skal vi utvikle nye materialer for såkalte mellombåndsolceller, på en ny måte. Materiale skal studeres både teoretisk og eksperimentelt, og det er også er mål å lage enkle solceller av materialene. Prosjektet er nå inne i sitt siste år. Den teoretiske aktiviteten er avslutte...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2015-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

KINA-Kina-programmet

Statsstipend: Applying RUCM methodology to systematically support Automated Cancer Registry System

...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Ukjent Fylke

KLIMAFORSK-Stort program klima

Norge i verden - Filmserie om effekten av klimaendringer på tvers av landegrenser og levestandard

Rike og fattige. Skyldige og uskyldige. Oss og dem. I klimaforhandlingene er vi så opptatt av å dele opp verden, at det er fort gjort å glemme alt vi faktisk deler. Snöball Film søker sammen med CICERO midler til produksjon av en filmserie i tre deler med tittel ?Norge i verden?. Prosjektets mål ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

European Carbon Negative Conference

Bio-CCS er en klima-teknologi som kan levere karbonnegative utslipp ved å fjerne overflødig CO2 fra atmosfæren og lagre det trygt og permanent under bakken. FNs klimapanel (IPCC) sier at Bio-CCS som en karbonnegativ teknologi er nødvendig for å holde global oppvarming innenfor togradersmålet. Til...

Awarded: NOK 99,000

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Real-time Reservoir Monitoring Integrated with Stress Field Modelling to Allow for Early Detection of Deformations and Leakages

For å redusere miljøbelastningen fra norsk petroleumsvirksomhet, blir produsert vann ofte reinjisert i dedikerte formasjoner eller gjenbrukt til å øke oljeutvinningen. Slike injeksjonsprosedyrer med dårlig trykkstyring øker risikoen for oppsprekking av de forseglende formasjonene over reservoaret...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Effektiv produksjon av muggfritt pinnekjøtt og spekemat

I 2013 måtte 200 tonn pinnekjøtt trekkes fra markedet grunnet muggvekst på produktet. For å øke kunnskapen om problemmugg i produksjonen av pinnekjøtt og spekemat og å identifisere smittekilder og problemområder samt å finne effektive og gjennomførbare tiltak for å redusere risikoen for muggvekst...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave gitt fra Statoil ASA til UiT - Norges arktiske universitet

...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINANSMARK-Finansmarkedet

Utdanningsprogram i finansverktøy for håndtering av risiko i havbruksnæringen

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Didactical presence - presence in esthetical learning-processes with children

This is a pedagogical and philosophical project aiming to broaden and deepen our understanding of presence in esthetical and emotional learning-processes with kindergarten-children. In the project I elaborate on the meaning of presence, as it presents itself in ongoing pedagogical and philosophic...

Awarded: NOK 0.41 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Pilot for digitalisering av analog mental trening for elite fotballspillere

Professor Jordet (PhD psykologi) har utviklet den såkalte `11-er modellen` tilsvarende alle posisjonene på et fotball-lag. Modellen fokuserer på alle aspekter av mental trening som påvirker prestasjonene til en fotballspiller. Dette inkluderer områder som selvregulering av trening/læring, evnen t...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

KINA-Kina-programmet

Statsstipend: The law and policy of personal data protection

...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Ukjent Fylke

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Capturing the debate at COP21: The role of CCS in our low carbon future

The IPCC's AR5 drew some sobering conclusions for those working to limit dangerous climate change. As global emissions increase at a rate far outstripping the pace of uptake of measures to reduce them, technologies such as Carbon Capture and Storage (CCS) and the ability to remove CO2 from the a...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Likestilling nedenfra: Mot et kjønnsbalansert NTNU 2025

Prosjektets primære aktivitet har vært et aksjonsforskningstiltak som har bidratt til å hjelpe institutter ved NTNU til å arbeide for bedre kjønnsbalanse blant fast vitenskapelig ansatte. Prosjektet har bidratt til at bevisstheten, engasjementet og kunnskapen om kjønnsbalanse har økt blant instit...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage