0 projects

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Aural Sonology Project (Concrescence) for Ligeti's music. Aural perception, spectra, heterogeneous temperaments, harmonics

Ligeti's music is based on several aspects. Some of them are strictly connected to the music as heard. Works like "Continuum", "Chamber Concert", "Atmosphères", and many others are based on aural illusions. The ordinary ways of analysis are insufficient a nd inadequate to interpret the complexity...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Ukjent Fylke

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

From Climate Knowledge to Local Adaptation - How can we strengthen the adaptation capacity of local government?

This project aims at developing new knowledge and measures relevant for strengthening local government capacity for adaptation to climate change. This will be analysed in a multi level and cross-sector context aiming at understanding how adaptation strate gies to climate change can be co-ordinate...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

Northern Environmental Waste Management

Bakgrunnen for EWMA var å etablere en tverrfaglig kompetanseklynge for industriell avfallshåndtering innenfor petromaritim- og mineral- næring i kaldt klima. Målet var å drive forskning, utdanning og nettverksbygging samt være en attraktiv samarbeidspartner for næringsliv, kunnskapsinstitusjoner ...

Awarded: NOK 63.3 mill.

Project Period: 2009-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

Arctic Earth Observation and Surveillance Technologies

Hovedformålet med prosjektet er å drive utdanning og anvendt forskning på nye teknologier som støtter opp under bærekraftig utvikling av industri og næringsutvikling i og for nordområdene. For Arctic EO's del innbefattet dette å skape kompetanse, teknologier og tjenester som både støttet opp unde...

Awarded: NOK 63.5 mill.

Project Period: 2009-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

SAMPO - tilgjengelighet av nettbaserte ressurser

Formålet med prosjektet er å lansere en internett- og standardutstyrsbasert tjeneste for personer som har behov for et skreddersydd brukergrensesnitt og -funksjonalitet slik at de kan dra nytte av fritt tilgjengelige ressurser til underholdning, kommunika sjon og sosialt "samvær" som finnes på ne...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of novel system for continuous remote monitoring of weight, growth, and size distribution of fish in aquaculture enclosures

...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Qi, Xiaoying, statsstipendiat fra Kina 2009/10

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Vestland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a cost effective sea cage net with increased strength, abrasion resistance and fouling resistance

...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

IS-NSFC-Forskerutveksling Norge - Kina

Wang, Xinhua, kinesisk gjesteforsker NSFC 2009

...

Awarded: NOK 25,252

Project Period: 2009-2009

Location: Vestland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Container Security Advanced Information Networking

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Efficient Inland Networks for Seaports by Terminals Enhancements in Inland Nodes

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

The sustainable freight railway: Designing the freight vehicle – track system for higher delivered tonnage with improved availability at red

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2009-2010

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Chemical exposures and cancer incidence in Norwegian offshore oil industry workers

Epidemiological studies have shown associations between work in the oil related industry and a variety of adverse health outcomes. Less knowledge is ,however, available on health effects among workers on installations. The few reports that exist indicate an excess of certain diseases among oil an...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Continental Shipping for the Networking of European Transport

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Rammebevilgning for etablering av EU prosjekter ved Nansen senter for miljø og fjernmåling.

...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestland

KLINISK-Klinisk forskning

Computernavigation vs conventional technique in knee arthroplasty. A randomised, clinical and radiostereometric trial

Background: Computer navigation in knee replacement surgery is increasingly being used around the world, but the documentation of its usefulness is lacking. To critically evaluate this new surgical method, we want to perform a prospective, randomised clin ical trial. Goal: We evaluate the need fo...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Vestland

IS-RUOK-EONR-økonomi

Erlid, Halvor Berg eon r øk kat 1

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2009-2009

Location: Ukjent Fylke

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Koirnek, Rebecca-Lea eon r øk kat 1

...

Awarded: NOK 42,500

Project Period: 2009-2009

Location: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Schultze-Florey eon ruhrgas juss kat 1

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2009-2009

Location: Ukjent Fylke

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Kulturarv i stedsutvikling: Alibi eller forankring? Arrangementsstøtte Tilleggssøknad til 174592/S20

Prosjektet Kulturarv og stedsidentitet, som er inne i sitt avslutningsår har hatt som mål å analysere den rollen kulturarv inntar i bytransformasjonsprosessene som mange mellomstore norske byer og tettsteder står midt oppe i. Prosjektet har, med utgangspu nkt i nærstudier i de fire byene Fredriks...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Kunnskapsoversikt: Ungdom med innvandrerbakgrunn, utdanning, og sosial kapital

Prosjektet skal lage en kunnskapsoversikt over tidligere forskning om utdanningsprestasjoner og utdanningskarrierer hos ungdom med innvandrerbakgrunn og den betydning som "sosial kapital" kan ha for prestasjoner og karrierer. Oversikten vil særlig favne n orsk, nordisk, europeisk og nordamerikans...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Oslo Sustainability Summit

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

IS-EC-Europacollegeprogram

Erdal, Bjørn Tore college of europe 09

...

Awarded: NOK 55,000

Project Period: 2009-2009

Location: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Enger, Line Bull eon r øk kat 1

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2009-2009

Location: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Jensen, Janne Rostad eon r øk kat 1

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2009-2009

Location: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Borowski, Patrick eon r øk kat 1

...

Awarded: NOK 42,500

Project Period: 2009-2009

Location: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Wiggen, Janicke, eon r rett kat 2

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2009-2009

Location: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Sæverud, Ådne, rwe dea stipend 09

...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2009-2009

Location: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Sveen, Simen Andre Børter eon r øk kat 1

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2009-2009

Location: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Halvorsen, Line eonr øk kat 1

...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2009-2010

Location: Ukjent Fylke