0 projects

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

BoVEL: Bo lenger hjemme med sosial teknologi.

Ensomhet og manglende sosial kontakt er en barriere mot målet om at eldre skal bo hjemme lengst mulig. Men eldreomsorgen er preget av et medisinsk paradigme der helsetiltak er i fokus, og sosiale behov ofte ender opp som en “blind flekk”. Selv om behovet for sosial kontakt er anerkjent som ett a...

Awarded: NOK 19.3 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

IEEE/IFIP WONS 2022 – the 17th Wireless On-demand Network systems and Services Conference

IEEE/IFIP WONS is an annual technical conference with the objectives of providing a forum dedicated to the dissemination of original research, the discussion of practical insights, and the reporting of experiences relevant to wireless network systems and services. It is sponsored by both the IEEE...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Farlig avfall – utredning av hvordan forskning og innovasjon kan bidra til reduksjon og økt materialgjenvinning i Norge

...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

EJP-Soil First call: SoilsalAdapt Preadapting soil biology for increased tolerance to elevated salinities due to climate change

Forsalting er en viktig årsak til forringelse av landbruksjord i tørre områder, samt områder som er truet av klimadrevet havnivåstigning, hvor avlingsreduksjon er en vanlig konsekvens. Hvis jord som økosystem kan "lære" seg å tolerere saltholdig vanning gjennom gradvis tilvenning av jordorganisme...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Performing Indigenous Health Research in a multi-ethnic Landscape

-

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Reisestøtte for å teste teknologi i et internasjonalt marked.

I tillegg til prosjektstøtte fra Forny20 søker Agoprene 40.000 NOK for å dekke 50% av kostnader knyttet til reiseutgifter. Reiseutgiftene omfatter deltakelse i REACH Akseleratorprogram samt møter og relasjonsbygging med relevante partnere i USA. Reisen går til California (Silicon Valley, San Fran...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2022-2022

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nasjonal Hybrid Posisjonstjeneste for Fremtidens Digitale og Autonome Samfunn

Innovasjonsideen til prosjektet er en skalerbar tjeneste for posisjonsbestemmelse for massemarkedet med centimeters nøyaktighet. Prosjektet skal utforske kombinasjonen av en ny teknologi for å distribuere GNSS korreksjoner (GNSS SSR) og en ny og umoden teknologi med stort potensial: posisjonsbest...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ForestValue - Tree bark as a renewable source of wood protection materials for building applications

BarkBuild-prosjektet skal utvikle langvarige trebyggematerialer fra barkbaserte kjemikalier og tre med lav miljøpåvirkning. Dette vil erstatte produkter som har et større karbonavtrykk og dårlig miljømessig forsvarlighet. Målet med dette prosjektet er å utvikle nye barkbaserte trebeskyttelses- o...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Strengthening the patient voice in health service evaluation: machine learning on free text comments from surveys and online sources

Regjeringen har bestilt pasientens helsetjeneste, herunder sterkere involvering av pasienter i helsetjenestebeslutninger og i utvikling og evaluering av tjenester. Et viktig pasientrettet verktøy på nasjonalt nivå er det nasjonale systemet for måling av pasienterfaringer. Fritekstkommentarer fra ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DIGG-MIN-SKOLE - Transformerende samspill mellom digitale teknologier og mennesker for bærekraftig inneklima i skoler

Visjonen med DIGG-MIN-SKOLE er å utnytte ny teknologi for å sikre elever og ansatte i norske skoler et inneklima som fremmer helse, trivsel, læringsevne og produktivitet og bidrar til en kostnadseffektiv forvaltning av skolebygg. DIGG-MIN-SKOLE skal utnytte de store investeringene som er gjort i ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Artificial Intelligence in Innovation of Investigative Interviews Speech-To-Text and Text Analysis Using Machine Learning

Det overordnede målet med AI4INTERVIEWS er å øke effektiviteten av avhør i politiet betydelig ved å designe, utvikle, utforske og bruke AI-løsninger for tale-til-tekst og tekstanalyse. Hvert år gjennomfører norsk politi tusenvis av avhør av ulike typer. Generelt blir disse transkribert manuelt he...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Innovation, Children at risk and oral health

Barn i risiko og oral helse Bakgrunn Traumatiske opplevingar i barne og ungdomsåra kan få alvorlege og livslange fylgjer. Barn utsett for ei eller fleire former for vald, overgrep og/ eller vanskjøtsel har auka risiko for å få utviklingsforstyrringar, samt alvorlege psykiske og fysiske lidingar...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AI-Support in Medical Emergency Calls: The AISMEC-project

Prosjektet AISMEC (Artificial Intelligence Support in Medical Emergency Calls) har som mål å utvikle kunstig intelligens (AI)-basert beslutningsstøtte til medisinsk nødmeldetjeneste. Den første tilstanden vi ønsker å utvikle og teste ut konseptet på er hjerneslag som «proof of concept». Her vet v...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tverrsektorielle samhandlingskonsultasjoner som innovativt tillegg til tverrfaglig pakkeforløp for langvarig og sammensatt smertetilstand

Det store omfanget av langvarige og sammensatte smertetilstander av uavklar årsak er et stort helse-og samfunnsproblem som medfører nedsatt livskvalitet og fungering, familie-problemer og tap av arbeidsevne. Pasienter som rammes savner en samordnet ivaretagelse fra de ulike helsetjenesteyterne og...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Ung og sulten i Oslo: Samskaping av løsninger for et sunt og bærekraftig kosthold

Dette prosjektet vil bidra til målet om at «forebyggende innsats gir god folkehelse og livskvalitet», fra Forskningsrådets portefølje Landbasert mat, miljø og bioressurser. Målet vil oppnås gjennom å formidle resultater fra EAT-Lancet rapporten (2019), som publiserte den første fullstendige, for...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Thaw consolidation of permafrost soils in high-Arctic environments; RiS ID: 11815

The stability of permafrost soils is highly affected by the prevailing thermal regime. With warming ground temperatures and deepening of the active layer, thaw consolidation and associated ground subsidence are likely to occur. This is also expected for the surroundings of Ny-Ålesund, Svalbard. ...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Spatial and temporal shifts in Arctic fjord biodiversity caused by climate changes. RiS ID 11834

This PhD thesis aims to research how the shifts in the cryosphere caused by climate change are affecting fish abundance and distribution. This project will complement the work that took place in 2021, in which we had an extensive field campaign in Billefjorden, where we used innovative and sustai...

Awarded: NOK 94,999

Project Period: 2022-2022

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Stress-coping strategies in a changing world: how do ground-nesting birds adapt to unpredictive predation threat?

In the Arctic, polar bears (Ursus maritimus) rely on sea ice to hunt seals. However, sea ice is decreasing due to climate warming, and bears are changing their foraging behavior, increasing egg consumption. This shift in diet can put ground-nesting bird species, such as common eiders (Somateria m...

Awarded: NOK 98,999

Project Period: 2022-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

GLAcier front Mapping with automotive lidar, RiS ID 11860

The goal of the GLAM project is to provide a proof of concept that automotive lidar sensors may be used for mapping of glacier fronts, e.g. at Tunabreen, Mohnbukta, or Nordenskiöldbreen. For that purpose, our developed sensorbox including an automotive lidar sensor, a DGPS and an IMU will be moun...

Awarded: NOK 64,999

Project Period: 2022-2022

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Implications of terrestrial run-off on kelp ecosystems RiS-ID: 11849

Habitat forming large brown seaweeds (kelps) are dominating many Arctic rocky shore coastlines, structuring benthic and pelagic species communities. On Svalbard, global warming is occurring at a rate far beyond the global average. The increasing terrestrial run-off leads to a darkening of the wat...

Awarded: NOK 91,999

Project Period: 2022-2022

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Assessing the timing of paleo fluid circulation within the Longyearbyen CO2 Lab: a comparison between field, laboratory, and core data.

The main aim of this project is to constrain the spatio-temporal paleo fluid circulation within the Agardhfjellet Fm., along part of the Billefjorden fault zone, and associated to the early Cretaceous magmatic intrusions of the Diabasodden suit, assessing the long-term permeability behavior of th...

Awarded: NOK 58,999

Project Period: 2022-2022

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

The effects of warming climate on parasite-reindeer dynamics in the Arctic.

An ecosystem is shaped by species that interact with each other (herbivory, predation, and parasitism), but species dynamics can be influenced by abiotic conditions as for example increasing temperature due to climate change. However, how climate change affects parasites and consequently their ho...

Awarded: NOK 73,999

Project Period: 2022-2022

Location: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

PERSISTENT, BIOACCUMULATING AND TOXIC COMPOUNDS (PBTS) IN SNOW SAMPLES FROM THE SURROUNDINGS OF LONGYEARBYEN, SVALBARD. (SOL)

This master project will study the contribution of different sources for pollutants in snow in the area surrounding Longyearbyen, Svalbard. Local sources of interests to study are the coal power plant, snow mobile activity, airport, boat and car traffic. Additionally, long-range atmospheric trans...

Awarded: NOK 25,999

Project Period: 2022-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Estimation of snow depth and snow water equivalent based on GNSS-IR method

Global Navigation Satellite System interferometric reflectometry (GNSS-IR) is a method that can enable the determination of many characteristics of the environment that surrounds the measuring antenna. It is based on the characteristics of the reflected radio waves, which vary depending on the ty...

Awarded: NOK 94,999

Project Period: 2022-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

The evolution of ice cored glacial forefields using a 3D modelling approach (EVOice), RIS id 11819

Collection of field data from ice cored moraine complexes in Longyeardalen, Adventdalen, Mälardalen, Hanaskogdalen, Van Mijen fjorden, Reindalen and Borgdalen on Svalbard. The objective of the collected data is to analyze surface and subsurface changes, and estimate the dynamic response of ice co...

Awarded: NOK 54,999

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

From Svalbard to Mars: subsurface investigation of periglacial landforms with the WISDOM/EXOMARS GPR, RiS ID 11854

On June 2023 the ESA (European Space Agency) rover of the ExoMars mission will land on Mars. The missions’ goal is to search for the existence of past life on Mars. Its payload is equipped with WISDOM (Water Ice Subsurface Deposits Observation on Mars), a shallow Ground Penetrating Radar (GPR) ...

Awarded: NOK 86,999

Project Period: 2022-2022

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Sedimentary facies analysis and architecture of alluvial fan systems within a rift basin, Billefjorden Trough, Svalbard, RiS ID 11611

The two main targets of the fieldwork are outcrops exposing alluvial fan deposits at the slopes of the Svenbrehøgda and the Mumien mountains. The focus will be given to a detailed structural and stratigraphical description and acquisition of 3D photogrammetry. The dataset collected in the field w...

Awarded: NOK 37,999

Project Period: 2022-2022

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Shining light on the nutritional status of sea-ice algae in response to changing light in landfast ice, using IR-microspectroscopy.RiS 11869

Through investigating changes in sea ice algae nutrient content and shifts in community composition, this project studies the impacts of sea ice decline on energy transfer within the Arctic marine ecosystem. It is critical that our understanding of the potential consequences of these changes are ...

Awarded: NOK 70,999

Project Period: 2022-2022

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Gravity profiling across the Central Spitsbergen Basin

The aim of this project is to produce geological profiles across the Central Spitsbergen Basin in Svalbard, by collecting gravity data and integrating it with existing seismic, borehole and geological data. From the integrated data the location of basins, structural heights and the geometry of th...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2022-2022

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Effect of glacial recession on N2O fluxes in high arctic lakes and catchments, RiS ID 11818

Ongoing global warming particularly effects Arctic ecosystems with increased glacial retreat and associated changes in run-off. However, how aquatic nitrous oxide (N2O) fluxes will change in High Arctic lakes and catchments remains uncertain. As the third most important greenhouse gas and major o...

Awarded: NOK 67,999

Project Period: 2022-2022

Location: Vestland