0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Systemflomvern 2020

Klimaendringene bidrar til mer ekstremvær og en rask økning av flomtilfeller i mange land. Samtidig er kriseplanlegging og kriserespons langt unna de nivåer som eksempelvis finnes for brann, hvor man benytter et eget brannvesen og det stilles krav til brannsikring og -varsling i næringsbygg og p...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ski-Innovasjon

Ski-Innovasjon er en fortsettelse av et 5-årig suksessfullt samarbeid mellom IDT Solution,IDT Automasjon og Olympiatoppen. Prosjektet har 3 fokus områder; ski-snø friksjon og tilpasning av utstyr samt repeter-barhet, effektiv kraftoverføring fra løper via utstyret til snø,og ekspert-drevet produ...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Innlandet

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Full scale verification of float steering and positioning system for seismic gun arrays

Formålet med prosjektet er å utvikle et styresystem for å posisjonere bøyer benyttet i marine operasjoner, slik som for eksempel posisjonere slepte seismiske streamere og gun-systemer (kilder). Formålet til seismiske undersøkelser er å kartlegge geologiske strukturer under havbunnen med en størs...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Systemmaster - modulsystem for sikre master

Prosjektets overordnede idé er at vi skal skape en ny familie av ettergivende systemmaster bestående av få smarte moduler satt sammen på en kostnadseffektiv måte. Systemmastene skal bli fremtidens sikreste og totalt beste konsept både for master og portal er langs med veier og langs med og ved en...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ny teknologi og optikk for LED-basert arbeidsplassbelysning

De siste årenes svært raske utvikling av høyeffekts lysdioder (LED) har ført til en belysningsteknologi i sterk endring. Hvite lysdioder til belysningsformål har per i dag oppnådd en energieffektivitet på opp mot 200 lm/W, mer enn det dobbelt av for eksempel lysrørets. Dette har ført til at LED-b...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Low stress furnace designs for high efficiency multi-crystalline silicon Solar cells

The main objective of the present project is to develop innovative furnace designs for multi-crystalline silicon ingot/wafer production so that the cell efficiency significantly increases. This goal is to be attained through the use of designs and casting procedures with the lowest possible stre...

Awarded: NOK 0.58 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Design supporting interdisciplinary environments -a user-centred biomedical product innovation project-

The Oslo region has a wealth of expertise in medical and technical research, generating an abundance of medically related technological inventions. Despite this, the region has not been especially successful in applying this expertise to the creation of p roduct innovations. The D-side strategy f...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Robust Design of Automotive Structures

Automotive design concepts are becoming increasingly more complex, with ever increasing demands of functionality, cost, reliability and legal requirements to be met within continuously shortened lead time. With this increasing complexity, the development process becomes a balance act between diff...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Innlandet

FUNN-2-Adm.av skatteinsentiv-ordninge

Sluttrapp/Rogalandsforskning

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Forum for Produkt- og markedsutvikling

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 1996-2006

Location: Oslo