0 projects

POLITIKK-Forskningspolitikk

Likestilling og forskning i Norge

...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

POLITIKK-Forskningspolitikk

Universitetsundersøkelse v/ NIFU

...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Inngående forskermobilitet - NIFU engasjert i oppdrag for Nordisk Ministerråd Fra 2004: Videre analyse av data

...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo