0 projects

ROMFORSK-Program for romforskning

Investigation of the stormtime ring current using cluster and low-altitude NOAA data in conjunction with ENA images from the IMAGE satellite

This will be a joint project between the Space Physics Groupe at University of Bergen (UiB), Norway, and the Space Physics Group of the Space Department of the Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (JHU/APL), USA. Dr. Pontus Brandt at JHU/AP L and professor Finn Søraas at UiB. JHU/A...

Awarded: NOK 65,000

Project Period: 2005-2008

Location: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Auroral imaging from space to study solar wind - magnetosphere - ionosphere coupling

Based on simultaneous conjugate global imaging from space by IMAGE FUV and Polar VIS Earth camera this project will resolve the following scientific questions: - Quantitatively determine how the IMF and Earths dipole tilt lead to twisting of the magnetota il, resulting in highly asymmetric conjug...

Awarded: NOK 85,000

Project Period: 2005-2005

Location: Vestland

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Physical and chemical processes in a large magma chamber: The Bjerkreim-Sokndal Intrusion

Physical and chemical processes that take place in magma chambers are of fundamental importance for magma differentiation, mixing and contamination as well as the nature and products of volcanic activity. Despite considerable research effort over many yea rs there is currently little concensus am...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Vestland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Prototype development of an electrically driven direct multistage pump for CO2 fluid injection

...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Vestland

MOBI-Mobilisering

Omstilling og internasjonalisering , Forskingsbasert kompetanseformidling - Sogn og Fjordane Videreføring av 166376 - videreføres som 17383

Sogn og Fjordane har tradisjonelt vore trygt plassert i toppen av alle positive statistikkar. Fylket har hatt liten arbeidsløyse, høg eksport frå næringslivet og lite sosiale og samfunnsmessige problem. Dette er no i endring, og Sogn og Fjordane viser seg som eit sårbart fylke. Næringslivet er i...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak til 6 forskningsinstitusjoner i Bergensregionen

Det innsendes fra aktørene i Bergen (Forny-Bergen) èn søknad om infrastrukturmidler fra UiB TTO på vegne av Universitetet i Bergen, Helse Bergen, Havforskningsinstituttet, Høgskolen i Bergen, CMR og NIFES. Hver av disse partene har signert fullmakt til Ui B TTO for å utforme søknaden og å lede de...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Vestland

MOBI-Mobilisering

Høgskule og region - høgskulen som sentral regional utviklingsaktør

Prosjektet tek utgangspunkt i HSF sin strategiske plan, i erfaringar vi har gjort gjennom deltaking i nHS 2003-04 og i ei vidareføring av høgskulens nettverkbaserte arbeid med entreprenørskap og innovasjon. Styrking av rolla som regional utviklingsaktør s tår sentralt. Særleg er det lagt vekt på ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Ny forvaltning - Interaktiv saksbehandling mellom forvaltningsnivå og næringsliv/publikum

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vil i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning, kommunane Eid, Stryn og Hornindal og leverandørane Ergo og Acos teste ut elektronisk dokumentutveksling frå dei to leverandørane sine løysingar mellom stat/stat, stat/k ommune og kommune/kommune. Vi vil dokumen...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Vestland

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Angiotargeting Targeting-Tumour-Vascular / Matriz Interactions - støtte til koordinering av integrerte prosjekter i EUs 6RP

...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Vestland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Integrated Infrastructure Initiative - European Social survey infrastructure, improving social measurement in Europe

...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2005-2005

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Sjøfartshistorisk Årbok. (102319/540) ref. søknad 155602/V20

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2005-2005

Location: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Identity Politics among Disabled People and Public Service Provisions in a new Landscape

Gjennom prosjektet skal vi fremskaffe variert kunnskap om, og en bedre forståelse av funksjonshemmedes identitetsprosjekter - sett i sammenheng med hvordan endringer i tjenesteytingsfeltet, offentlig politikk og nye eksterne forhold påvirker elementære s osiale fenomener som funksjonshemming, di...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

The Bergen Child Study. Diagnostic stability and prognosis of mental health problems in children from early to late primary school

This study (Wave 2;W2 of the Bergen Child study) consists of a two-step procedure, where children (at the time they are 10-12 year olds), will be screened on the same items as in Wave1 of the Bergen Child study, but also including a series of items on mil estones in pubertal development. All scr...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Karakterisering av virus assosiert med Hjertesprekk (CMS) og Hjerte- skjelettmuskel betennelse (HSMB)

Norsk lakseoppdrett er i betydelig grad påvirket av sykdommer med uklare årsaksforhold, noe som presser næringens små fortjenestemarginer i negativ retning. I denne gruppen sykdokmmer finner en blant annet hjertesprekk (Cardiac Myopathy syndrome, CMS), he morrhagisk diatese (Haemorrhagic smolt sy...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Teknologiske innovasjoner i pelagisk sektor – drivkrefter og konsekvenser

I dette prosjektet ønsker vi å analysere konsekvensene av teknologiske innovasjoner for aktørene i pelagisk sektor, herunder betydningen av teknologi, og effekten av teknologisk endring. Etter dårlige år med sviktende økonomi og kondemnering av mel/olje fabrikker, fulgte et oppsving i sektoren p...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Monitoring recent technology changes in the Norwegian trawl fishery for gadoids

Two recent developments in the Norwegian trawl fleet for gadods are the increased use of twin rigged trawls and increased sweep angles when using single rigged trawl. There have been claims that the use of twin trawl in the Norwegian gadoid fishery signi ficantly increase the catch, however, thi...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Central auditory processing in schizophrenia

Auditory hallucinations represent a key symptom in schizophrenia, which severely disables the patient. "Hearing voices" in the absence of an external acoustic source is a form of speech mis-perception. In a psychotic episode, the voices heard are "inside the head", whereas the "person speaking" ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Psychological and biological aspects of chronic fatigue among long-time survivors of cancer

Survivors of cancer constitute a large part of the general population and many of them experience severe mental and physical after-effects of the disease. The main goal of this project is to investigate different aspects of often experienced psychological problems, like chronic fatigue (CF), dep...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

The Poor and the Judiciary

Poverty reduction and promotion of social rights are usually seen as matters of policy and not legal adjudication. However, in recent years we have seen that poor groups in different parts of the world choose to mobilise through the legal system in order to claim their social rights. In some case...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Vestland

AKLIMED-Klinisk medisin

Development of methodology and equipment for assessing postural stability during standing and walking

Finegrained methods are needed to assess postural stability during standing and walking. Such measures must be reliable, valid and easy to use under real life conditions. The Balance and Gait Unit, University of Bergen is a member of the EC thematic netwo rk Prevention of Falls Network Europe (PR...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Analyser av norsk matvarepolitikk

I dette instituttforankrede strategiske programmet er formålet å videreutvikle og integrere kompetansen til de jordbruks- og fiskeriøkonomiske fagmiljøene ved SNF. Utvikling og bruk av numeriske modeller vil være en felles integrerende plattform for progr ammet. Programmet vil inkludere doktorgra...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Vestland

TU-Tungt utstyr

Ultralydapparat for avansert klinisk forskning. Fellessøknad

Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen (UiB) har flere aktive forskningsgrupper som benytter avansert ultralyd-diagnostikk som den viktigste kliniske/eksperimentelle metode. Ultralyd-diagnostikk har over flere år vært et av satsningsområdene t il instituttet. Instituttets ultralydappa...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Vestland

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Adaptive food web models

For almost a century, mathematical studies of ecosystem dynamics have been based on the Lotka-Volterra differential equation approach. This approach has been able to integrate different actors, such as resources, producers, predators, decomposers and dise ase vectors. The great success has, howev...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Den sjuende konferansen om Nordens språk som andrespråk 9.-11. juni 2005

Prosjektsammendrag: Konferansen vil ha tre hovedtemaer og hvert tema har en plenumsforedragsholder. I tillegg til plenumsforedragene innbyr vi også til seksjonsforedrag. Temaene for konferansen dekker de faglige utfordringene vi nå ønsker å møte innen fel tet andrespråksforskning: 1) Faghistorie...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Vestland

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Numerical simulation of dust lifting

This project focuses on numerical simulation of dense dust clouds by the Eulerian-Lagrangian method. Applications include a wide range of processes dependent on the behaviour of dense particle clouds or strands, e.g. gas cleaning with cyclones, pneumatic conveying, fluidized and rising beds, and ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Vestland

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Polynuclear spin crossover compounds of Fe(II), Fe(III) and Co(II) with aromatic N-donor ligands

The design of molecule-based storage systems and switches is an important area in modern materials chemistry. Transition metal complexes exhibiting spin crossover behaviour is one group of molecules which has potential in the development of molecular elec tronic switches and displays. Spin crosso...

Awarded: NOK 0.51 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Vestland

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

National moral landscapes: The Politics of Stemcells

Stemcells have occupied the centerstage of scientific, public and political awareness since its isolation in 1998. They produce golden hopes of finding future cures for a lot of diseases, but also provoke very heated and antagonistic public debates. It cr eates deep moral concers, involving the s...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Landslide of the Norm: Linguistic liberalisation and literary development in Russia in the 1920s and 1990s

The proposed project will study interrelations between linguistic liberalisation and literary development in Russia in two periods of historical transition: the post-Revolutionary years of the 1920s and the post-Soviet period of the 1990s. Within the cont ext of the "language question" permeating...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Vestland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Eurosphere og ESS4

...

Awarded: NOK 55,000

Project Period: 2005-2005

Location: Vestland

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

"Ocean weather and ecosystem" in the Nordic Seas - a Norwegian Component to the Global Ocean Observing System (GOOS)

Efficient and safe use of the oceans in the Nordic Seas is essential for many human activities and operational oceanography will support the needed observations and forecasts. Increasing human activities in the marine and coastal waters are related to oil and gas exploration on the continental s...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Vestland