0 projects

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

GROW 2010

...

Awarded: NOK 24,999

Project Period: 2010-2010

Location: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

LILAN Call 1; Innovations in Cross-Border Living Lab Structures - Empowering Users in Real Life Settings

...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

MobileMonday to års jubileum i Norge - Mobile Social Media & Telecoms 2.0

...

Awarded: NOK 35,149

Project Period: 2010-2010

Location: Viken

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Overført restbevilgning fra prosjekt 180133/S10 "Distribusjon og styring av personalisert, medierikt innhold i en utvidet hjemmesfære"

Prosjektet er siste delfinansiering av to doktorgradsstipendier opprinnelig tilknyttet Telenors WellCom prosjekt. Doktorgradene er innen temaene sømløs og personalisert tjenesteaksess. Den første skal omhandle samspill mellom brukerterminal og hjemmets ut styr, og den andre skal utvikle mekanisme...

Awarded: NOK 0.83 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Viken

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

The Network as a Space and Medium for Collaborative Interdisciplinary Art Practice

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2009-2009

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EVICARE - Evidence-based care processes: Integrating knowledge in clinical information systems

I løpet av 2014 har prosjektet nådd mange innovasjons- og utbredelsesmål. Nye retningslinjer for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse som kom i 2014 er gjort tilgjengelig i MAGIC (WP2/3) et system for forvaltning og presentasjon av kliniske retningslinjer integrert med DIPS EPJ. Det e...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Innlandet

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NOKOBIT / NIK

...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2009-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NOKIOS, Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2009-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Illustrated Ultrasound - Supporting Communication between Radiologist, Ultrasound Examiner, and Patient with Interactive Visualization

Ultrasound is reported to be difficult to interpret by medical personnel and is nearly impossible to understand by non-expert observer. This project aims at technology which effectively handles this interpretation challenge for better intra-clinical and d octor-to-patient communication. Potential...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Autonomy and Automation in an Information Society for All

Forskningsprosjektet Autonomi og automatisering i et informasjonssamfunn for alle (A3: 2009-2014) har hatt som mål 1) å bidra til en ny forståelse for hvordan digital automatisering av offentlige tjenester samspiller med behovet for autonomi og handlingsrom hos brukere av disse tjenestene, og e...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

European and Nordic Project Partnering for the ICT and new media markets

...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

International Summer School on "Events, Publish/Subscribe and Systems"

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

CityMobil Conference Trondheim 26-27-August 2009

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2009-2009

Location: Ukjent Fylke

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

PERCEVAL - Perceptual and Cognitive Quality Evaluation Techniques for Audiovisual Systems

-

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

First-order Theorem Proving (FTP 2009)

...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

pHealth 2009

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

SCIA2009 Scandinavian Conference on Image Analysis

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

IllustraVis09

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2009-2009

Location: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Road to media-aware user-Dependent self-aDaptive NETWORKS

Prosjektet vil validere disse målene gjennom pilotstudier sammen med de deltagende bedriftene. Selve prosedyren for validering er tett integrert med forskningsaktivitetene og prosjektet vil bli gjennom tre iterasjoner innhente krav, designe metoder og ver ktøy og teste disse sammen med bedriftene...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

CONTACT: Communicating Organizations in Networks of Art and Culture Technologies

CONTACT går mot slutten, med 1 forsker og 2 stipendiater som arbeider heltids med vitenskapelige produksjoner. Vi har nylig gjennomført en vellykket heldags sluttkonferanse med ca 65 deltagere hovedsaklig fra kultursketoren. I forbindelse med denne ma rkeringen arrangerte vi også et PhD-seminar...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NETworked POWER. Innovation by social software

The NETPOWER objectives imply important challenges related to the development of social software solutions satisfying the emerging requirements of innovation-oriented industry and non-profit organizations (NPOs). To meet the challenges, the project inclu des state-of-the-art solution providers (...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Low-energy UWB-IR Communication Product with High Precision Object Localization Adapted for Human Vital Signs Communication

The main goal of the project is an ultra wideband impulse radio (UWB-IR) communication product adapted for use within health-/home-based care and integration with biomedical sensors. The UWB-IR communication product will be implemented as a System on Chip (SoC) in advanced integrated CMOS techno...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Global health e-infrastructures: integration and use of information

Verdikt prosjektet forsker på utvikling, integrering og implementering av helseinformasjonssystemer (HIS) i land og regioner i Afrika og Asia med fokus på, og utgangspunkt i, programvareutvikling av DHIS2 som er en åpen kildekode plattform for Helseinformasjonssystemer- Utviklingen av DHIS2 koor...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

10th Winter School on Coding and Information Theory

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2009-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

PETweb II - Privacy-respecting Identity Management for e-Norge

PETweb II Prosjektet har adressert samfunnsmessige utfordringer i tilknytning til identitetsstyring (eng. Identity Management) Identitetsstyring adresserer koblingen mellom fysiske personer og deres elektroniske navn og identitetsinformasjon som f eks per sonnummer og epost adresse eller brukerna...

Awarded: NOK 13.7 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Innlandet

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Mobile decision support in emergency situations

Acute emergency situations are characterised by high levels of uncertainty combined with a need for fast and reliable action. Whether the emergency situation is a fire in an industrial plant, a road accident involving dangerous goods or a terrorist attack on an underground train, the operative r...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Vestfold og Telemark

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Ubiquitous service composition for all users

In the near future, intelligent objects and devices will become part of the environment where people live, providing information and offering services that can assist them in everyday life. In such settings, it is desirable that services offered to the us ers are meaningful (i.e. satisfy their ta...

Awarded: NOK 24.0 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

CoOperation Support Through Transparency

-

Awarded: NOK 22.7 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

MEDICAL SENSING, LOCALIZATION, AND COMMUNICATION USING ULTRA WIDEBAND TECHNOLOGY

The project will develop ultra wideband (UWB) technology for improved wireless health technology, for both improved network communication and improved and possibly novel medical applications. Three major research directions are pursued, namely short range sensing and imaging, improved sensitivit...

Awarded: NOK 28.8 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Interoperable Object-Oriented Model for Infrastructure Management

A critical challenge of today's societies is the management of infrastructures and their environment. The need of proper tools is especially acute in the urban areas, in which many layers of information and many disciplines converge in fast-changing condi tions. The primary objective for this p...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Viken