0 projects

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Eksperimentell petrologi ved Institutt for geologi, Universitetet i Tromsø

I Strategi 2003-2010 - Strategiplan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø (datert 16. juni 2003) står det bl.a. under Institutt for geologi: "Innen berggrunnsgeologi vil instituttet arbeide målrettet for å skape et nasjonalt tyngdepunkt for petrologisk forskni...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku